Soms is de aanvaarding van de voor de hand liggende waarheid zo onvoorstelbaar en ongewoon, dat zij letterlijk en figuurlijk door de wereld genegeerd en ontkend wordt. Zo is het soms gemakkelijker en comfortabeler om verborgen te blijven in de waanzin van bedrog en leugens. Hoewel verantwoordelijk zijn vaak de enige weg vooruit is, is dit schijnbaar erg moeilijk. De echte waarheid wordt dan verzwegen en zit heel geraffineerd en onmenselijk in elkaar. De waarheid over de draadloze communicatie in dit geval, zeker. De onafhankelijke wetenschapper waarschuwt voor het gevaar, waar de wetenschapper in dienst van de telecom zegt; niets aan de hand. Waar normaal gesproken “de vogelgriep” vooral in de winter voorkomt en dat het nu zelfs in de zomer gebeurt, is de oorzaak anders is dan de bekende “vogelgriep”. Hier is dan ook sprake van een collectieve onwetendheid bij de mens (we weten niets wat betreft de uitwerking van al het draadloze geweld voor de  mens, flora en fauna) en de valse waarheid van  de telecom die gewoon zegt dat alle draadloos veilig is. Een leugen in eigen voordeel. Een in de geschiedenis vaker voortkomend probleem (denk aan het rook-verhaal en het asbest-verhaal in de 20ste eeuw), is dus wat nu het draadloos-verhaal gaat worden in de 21ste eeuw. De telecom zorgt ervoor dat overal 100% draadloos bereik in Nederland is en regering, provincies en gemeenten, juichen het nog steeds toe. Zodat (zoals ook bij het rook- en asbestverhaal) over pakweg 50 jaar, pas duidelijk wordt hoe destructief draadloos gebruik is? Wanneer het te laat is?

Want draadloos is een nieuwe elektrische technologie waar het lichaam geen raad mee weet
Dr. Thomas Cowan;* “als er een nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd, zien we een ‘soort pandemie’ optreden. Er treedt een biologische schokgolf op, waar ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie. Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie”. De nieuwe technologie van de 21ste eeuw is de draadloze communicatie met 5G. Veel mensen reageerden al op 2G, 3G en 4G en de wereldwijde corona-uitbraken, sinds 2020, hebben vast hun oorzaak in deze nieuwe technologie. Is corona veroorzaakt door alle draadloze verbindingen vanaf de grond en vanuit de ruimte? Door alle kunstmatige elektromagnetische velden (EMV)?

* Thomas Cowan (1956) is een Amerikaanse beoefenaar van alternatieve geneeskunde, auteur en voormalig arts. Hij deed in 2020 afstand van zijn medische licentie.

De fauna reageert op 5G met vogelgriep
Veel vogels reageren met de vogelgriep op 5G. De onzichtbare, onhoorbare en reukloze straling van het communicatie netwerk 5G heeft mogelijk als oorzaak vogelgriep. Vogelgriep is een verzamelnaam voor een ziektebeeld dat door veel verschillende griepvirussen kan worden veroorzaakt. Vogelgriep, ook wel aviaire influenza of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen en dus ook door de onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven? Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) stelde in het seizoen 2021/2022 meerdere gevallen van hoog pathogene H5N1 vogelgriep vast. Terwijl eerder al op andere plaatsen in Nederland bij diverse pluimveebedrijven vogelgriep is geconstateerd zijn er in juni en juli 2022 massale meldingen van sterfte onder de grote sterns op Texel. Vogelgriep is dan ook zeer besmettelijk voor:
-hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders)
-watervogels (eenden, ganzen, zwanen)
-waadvogels
-strandvogels
-loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes)
-spreeuwen.

Het is opvallend dat de vogelgriep opeenvolgend slachtoffers maakt onder verschillende vogelsoorten. Deze winter en dit voorjaar waren het vooral ganzen die dood werden gevonden. Eerst de zwart-witte brandganzen en daarna grauwe ganzen. Er zijn inmiddels ook dode vossen gevonden en marterachtigen die aan de vogelgriep zouden zijn gestorven. Dat betekent dat het virus van vogels kan overgaan op zoogdieren. En ook op mensen?

Publieke opinie
Niet alleen vele wetenschappers, niet in dienst van de telecom, waarschuwen over de uitrol van 5G, ook de publieke opinie over de uitrol van 5G is wereldwijd op z ’n zachtst gezegd; verdeeld te noemen.  5G met miljoenen nieuwe 5G-basisstations op aarde en twintigduizend nieuwe satellieten in de ruimte, die daar deel van uitmaken., is dat wel veilig? In totaal zijn dat zo ‘n 200 miljard objecten, waarvan het aantal zal gaan oplopen tot een biljoen in de komende jaren voor 5G en later voor 6G. 5G dat op een geheel andere manier van zenden werkt dan 2G en 3G, namelijk met:
-microgolven (straling);
-infrarood golven (straling);
-ultraviolette straling.

Volgens velen gaat dit verstrekkende gevolgen hebben voor de mensheid, onze flora en fauna op aarde.

Resultaat in juni 2022 is al dat de ‘vogelgriep’ bijna alle grote sterns op Texel dood
Een kolonie zeevogels op Texel is het slachtoffer geworden van een vogelgriepuitbraak. Duizenden dode grote sterns zijn verspreid over het eiland aangetroffen.

De zeevogel met kenmerkende zwarte kuif en geel uiteinde van de snavel komt veel voor aan de Nederlandse kust. Eind mei 2022 werden de eerste dode sterns gevonden op Texel. In juni zijn bijna alle 3500 broedparen in natuurgebied De Petten overleden. Vogelgriep kennen we al veel langer en stak vooral de kop op bij watervogels zoals ganzen en eenden, en dan vooral in de winter. Maar het is breder dan de grote sterns. Het treft ook visdieven en kokmeeuwen en in het buitenland grote jagers en jan-van-genten.”

De oorzaak: op 15 april en 8 april 2022 is in Den Hoorn (waar de veerpont binnenvaart) een 5G mast geplaatst en in werking gegaan!

Ook buiten Texel is er sprake van een hogere vogelsterfte, vertelt vogelaar Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel.  “We zien het ook in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland.”

Moet dit ook zolang doorgaan als het rook- en asbestverhaal?

Bronnen:
Foto dode sterns; https://www.vogelinformatiecentrum.nl/sterfte-onder-de-grote-sterns-op-texel/
https://www.frontnieuws.com/is-de-boodschap-van-komende-massale-sterfte-door-vogelgriep-alleen-maar-een-manier-om-de-dreigende-sterfgevallen-door-de-covid-bio-wapen-injectie-te-verbergen/
https://stralingsleed.nl/blog/opnieuw-mysterieus-havana-syndroom-hebben-we-oorlog/
https://stralingsleed.nl/blog/nieuw-vogelgriep-virus-mede-door-de-vele-zendmasten-en-satellieten-voor-de-draadloze-communicatie/
https://stralingsleed.nl/blog/meer-dan-700-dode-zeevogels-op-texel-door-de-5g-antennemast/
https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/3426492/vogelgriep-doodt-bijna-alle-grote-sterns-op-texel-duizenden-jongen-liggen-op-de-grond.html
https://niburu.co/gezondheid/17503-ze-noemen-het-vogelgriep-het-is-5g