C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten zoals onder politie, brandweer, ambulancediensten, kustwacht en reddingsmaatschappij. Ze gebruiken het draadloze digitale systeem voor hun communicatie. Het communicatienetwerk C2000 heeft een landelijke dekking want C2000 zendmasten (zoals foto hierboven) zijn allemaal verbonden met elkaar. De masten en schakelcentrales zorgen ervoor dat hulpverleners elk moment, overal in Nederland en enkele kilometers daarbuiten, via hun portofoon en mobilofoon kunnen communiceren met de meldkamer. Het netwerk bestaat uit ruim 600 zendmasten van 45 tot 53 meter hoog en het systeem en het netwerk worden continu aangepast en verbeterd.

Gebruik C2000-netwerk
Het communicatienetwerk C2000 is eigendom van de Rijksoverheid en de minister van Justitie en Veiligheid is bestuurlijk verantwoordelijk, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Defensie. Het beheer van C2000 is door het ministerie overgedragen aan de Nationale Politie. Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 24/7, via C2000 met de meldkamer en met elkaar. Zij gebruiken het gesloten systeem bij grote incidenten en rampen en tijdens het dagelijks werk. Met C2000 kunnen hulpverleners snel mondeling, informatie met elkaar delen. Hulpverleners kunnen de meldkamer direct bereiken door een noodknop op hun portofoon te gebruiken.

C2000 en T2000
C2000 is gebaseerd op de wereldwijde Tetra-standaard (T2000) en Tetra staat voor Terrestrial Trunked Radio. Trunking is een communicatiemethode die met relatief weinig communicatiekanalen veel gebruikers kan bereiken. Of zoals het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS*), de standaard is voor mobiele telefonie voor het grote publiek, zo is Tetra de standaard voor mobiele communicatie dat gebruikt wordt door de professionele gebruikers zoals; politie, brandweer en andere veiligheidsdiensten. Tetra maakt gebruik van frequenties in de 410-430 megahertz (MHz). Daarnaast is ook de band van 870-876/921 MHz toegewezen aan Tetra.  380,000 megahertz (MHz), 385,000 MHz (mobiel) en 390,000 MHz -395,000 MHz.

*GMS is een softwarepakket dat zorgt voor een naadloze samenwerking tussen de meldkamers van de diverse hulpverleningsinstanties én de communicatie op straat. Een melding van een burger kan door het GMS-systeem snel afgehandeld worden. 

Geen inspraak
Omdat het C2000-netwerk eigendom is van de Staat is voor de bouw van C2000- antennemasten geen omgevingsvergunning nodig en is géén inspraak van burgers mogelijk. En veranderen dan dingen (de sterkte van de frequenties) zonder dat dit het de mensen wordt medegedeeld? Heet dát tegenwoordig democratie?

C2000 in Nederland
C2000 bestaat namelijk uit drie onderdelen. Naast het;
-T2000 Tetra-netwerk;
-het P2000 Paging-netwerk. Dit netwerk is voor de hulpdiensten zoals de brandweerkorpsen en ambulancezorg;
-het M2000-netwerk,  het Meldkamer-netwerk. Dit als onderdeel van de 112-keten en is van belang voor een adequate en efficiënte hulpverlening.

Vernieuwing C2000/T2000 systeem
Het Tetra-systeem (T2000) is speciaal ontwikkeld voor de sector openbare orde en veiligheid en onder de T van ‘trunking’. Met de T wordt verstaan: het bundelen van gebruik. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en alle hulpdiensten vernieuwen het onderdeel T2000 van het communicatienetwerk C2000 geregeld, om ook in de toekomst de continuïteit van de communicatie te kunnen garanderen. De hard- en software van het systeem worden dan vervangen en de vernieuwing van de onderdelen vind gefaseerd plaats.

Vernieuwing T2ooo
Alleen de masten van het C2000-systeem, blijven staan en verder is dan alles van T2000 vernieuwd. Software, bekabeling en hardware is in 2020 nog (voor zover bekend) vernieuwd. Van een systeem verspreid over het land gaan meldingen nu naar een centraal centrum, waar alle meldkamers op aangesloten zijn. Het nieuw ingevoerde T2000 van het C2000-netwerk werkt, evenals het vorige netwerk op de Tetra-technologie en biedt nieuwe mogelijkheden voor de mobiele communicatie, door functies van de mobiele telefoon te combineren met snelle datacommunicatie en geeft zo de mogelijkheden van een Personal Mobile Radio (PMR) voor hulpverleners om toch onderling te communiceren, wanneer er geen of onvoldoende bereik is. Van belang is dan ook het hebben van goede randapparatuur zoals portofoons, mobilofoons en piepers.

Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)
Naast het nieuw ingevoerde C2000-netwerk is er ook een nieuw Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) ingevoerd per 1 juli 2020. Het nieuwe Geïntegreerd Meldkamer Systeem zorgt voor een naadloze samenwerking tussen de meldkamers van de diverse hulpverleningsinstanties én de communicatie op straat. De centralist kan met dit systeem vanuit de meldkamer communiceren met de eenheden op straat.

Werking Tetra
Tetra is in Europees verband door de Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI), ontwikkeld en de vernieuwde Tetra maakt efficiënter gebruik van het frequentiespectrum. Dit door o.a. het gebruik van FDMA (frequentieverdeling meervoudige toegang) en TDMA (tijdverdelings meervoudige toegang). Naast het gebruik van de frequenties 410-430 megahertz (MHz) is ook de band van 870-876/915-921 MHz toegewezen aan de vernieuwde Tetra. Tetra maakt tevens gebruik van gepulste* elektromagnetische velden en de basisstations zenden continu uit.

*Bij gepulste straling ontstaat er naast het hoogfrequente elektromagnetische veld nog een laagfrequent veld er dwars doorheen. Deze korte pulsen, worden door het lichaam als mitrailleurkogels ervaren. Er zijn ook dan aanwijzingen dat de gepulste straling veel schadelijker is voor de mensen en dieren, dan ongepulste straling.

Hogere datasnelheden
Om hogere datasnelheden mogelijk te maken, zijn twee aanvullingen gemaakt op de originele Tetra standaard. De :
1. digital Mobile Radio Association (DMR);
2. Tetra Enhanced Data Service (TEDS).

Ad. 1; Digital Mobile Radio (DMR) is een digitale radiostandaard gespecificeerd voor zakelijke mobiele radiogebruikers ontwikkeld door ETSI, European Telecommunications Standards Institute. DMR levert spraak-, data- en andere aanvullende diensten. De Tetra-technologie heeft als extra dat het coderingsalgoritme alle storende achtergrondgeluiden wegfiltert waardoor de spraak perfect hoorbaar is voor de ontvanger. Zelfs wanneer iemand spreekt nabij een helikopter, trein, autosnelweg of vliegtuig;

Ad. 2; TEDS is een Tetra-service met hoge snelheid die verschillende RF-kanaalbandbreedtes en gegevenssnelheden gebruikt voor flexibel gebruik van de frequentiebanden. Tetra Teds is ontwikkeld voor de hulpverlenende instanties en gebruikt een reeks adaptieve (aanpassende) modulatieschema’s met een aantal verschillende draaggolfgroottes.

Waarschuwingen C2000-masten en gezondheid
Volgens veel waarschuwingen kunnen de elektromagnetische velden (EMV) van een C2000 en componenten, een negatieve invloed hebben op mens, flora en fauna, als:
1.De elektronische radiosignalen (EMV) waarmee C2000/Tetra uitzend, microgolfstraling heeft,  die volgens de Britse wetenschapper dr. Barry Trower, een schadelijke invloed heeft op allerlei biochemische processen in een lichaam. Hij zegt: “het gevaarlijkste deel van Tetra is de puls, omdat het kan meeslepen met de natuurlijke pulsfrequenties van de hersenen. Deze specifieke pulsfrequentie van Tetra kan maken dat Calcium, wat als functie heeft de celwanden samen te houden door een dubbele binding, wordt vervangen door Kalium. Kalium dat slechts een enkele binding heeft en wat dan de mogelijkheid gaat geven van lekkage van de bloed-hersenbarrière (BHB).  Prof. Salford en medewerkers* tonen aan dat een 2-uur blootstelling van ratten aan gepulste radiofrequente velden een lekkage veroorzaakten van de bloedhersenbarrière. Daardoor werd de samenstelling van de cerebrospinale vloeistof (hersenvocht) vergiftigd met stoffen uit het bloed die de neuronfuncties verstoorden.

* Prof. Dr. Leif Salford zegt; “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door de niet-ioniserende elektromagnetische straling (EMV) is het grootste biologisch experiment ooit. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan dat het ooit geweest is”. Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst is ontdekt. De trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking hier gezondheidsklachten door krijgt.”

2.Een recente publicatie van de Brit Dr. G.J. Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en die zich bezig houdt met de mogelijke gezondheidsrisico’s die verband houden met deze niet-thermische invloeden van de gepulseerde microgolfstraling met lage intensiteit, die wordt gebruikt in Tetra-C2000 telecommunicatie. Hij heeft het over dat het afweersysteem (immuunsysteem), ontregeld kan raken, het zenuwstelsel en de hersenactiviteit negatief beïnvloed wordt. De elektromagnetische velden (straling) kunnen leiden tot slaap- en concentratiestoornissen en worden in verbinding gebracht met een verhoogde kans op het krijgen van epileptische aanvallen!!!!!!! Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de straling van de 60 meter hoge C2000-zendmasten, waarvan er in ons land ruim 600 geplaatst zijn.

Straling in de ambulance
Of als elektrogevoelige met een ambulance mee moeten omdat een epileptische aanval wat ik als ernstig elektrogevoelige, had in oktober 2022! Een ambulance heeft tegenwoordig veel draadloze elektromagnetische velden (EMV) voor o.a.: het P2000 systeem, een draadloze verbinding met de arts/specialist) en o.a. het KAR (korte afstands radio of Priodeck) systeem om de verkeerslichten op afstand te beïnvloeden!

Bronnen;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/communicatie-hulpdiensten-c2000/c2000
https://monitor.p2000alarm.nl/
https://www.ambulanceblog.nl/wp-content/uploads/2013/11/Meetrapport-Ambulance.pdf
Foto: https://edwinjanssen.photoshelter.com/image/I0000jcGnOhPW6Tw
https://stichtingehs.nl/blog/hoe-bepaalt-men-of-mensen-elektrogevoelig-zijn
https://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/27/wat_is_elektromagnetische_straling_en_wat_betekent___gepulst___