Wist u dat wifi-frequenties ongeveer gelijk zijn aan de microgolven die uit de magnetron komen? Dat in Nederland de draadloze communicatie 100% is, dus ook wifi, of we nu willen of niet. Wist u ook dat deze frequenties in de megahertz lopen, terwijl onze hersenen op een frequentie tussen 1 en 38 hertz fungeren? Dat dit enorme verschil nooit gezond kan zijn en wetenschappelijk onderzoek dit ook laat zien? Dat deze hoogfrequente (MHz) straling veroorzaakt wordt door ons mobiel- en draadloos gebruik en steeds meer klachten gaat geven met 5G gaat geven? Dat onze jonge generatie nog een leven lang mee moet?

Heinrich Hertz was een Duitser die de frequentie van de aard, maar ook van apparaten definieerde in een beweging per seconde; 1 hertz (Hz) betekent dat iets een frequentie uitzendt van 1 pulsatie, golf of deeltje per seconde. De aarde geeft pulsaties af die liggen tussen de 7 en 8 Hz (7-8 cycles per seconde). Dat is niet veel als je bedenkt dat de actieve hersenen een golflengte hebben tussen de 16 en de 38 Hz. En in ontspanning dan zakt het aantal Hz af naar 1 tot 2 Hz.

Effecten op de celstofwisseling door draadloze apparaten
Tegenwoordig staat ons lichaam en dat van onze kinderen bloot aan frequenties van wel 60 gigahertz en hoger door de draadloze verbindingen met laptops, mobiele telefoons, tablets en andere slimme apparaten. Dat betekent pulsaties van 60 miljard keer per seconde. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zenden apparaten in een willekeurig huis of in een klaslokaal de hoogste frequenties uit, waarvan op de lange termijn nog niet echt duidelijk is wat de effecten zijn op de celstofwisseling van de mens. Van de frequenties die onhoorbaar, onzichtbaar en reukloos zijn!

Straling door de schedel
Omdat straling door de schedel van mens en dier heen dringt en een reactie aangaat met de cellen in het lichaam kan het dus gezondheidsklachten veroorzaken. De dikte van de schedel is medebepalend voor de doorlaatbaarheid ervan. Bij een halve millimeter komt de straling van een mobiele telefoon tot aan de andere kant van de schedel en bij een dikte van twee millimeter nog ‘slechts’ tot aan een kwart van het hoofd.

De gevolgen van elektromagnetische straling
De elektromagnetische velden van mobiele telefoons, wifi en bijv. de zendmasten, kunnen dus ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van mens, dier en plant. Het hormonale, neurale netwerk (groep van verbonden neuronen (zenuwcellen) bij mens en dier en het wortelstelsel bij de plant), reageren op deze straling en als deze langer aanhoudt ontstaat er schade aan het lichaam bij o.a. de mens. Schade die zich uit als:
-chronische vermoeidheid;
-toename van allergieën en meervoudige chemische gevoeligheden;
-DNA-schade;
-krampen;
-verlies van vruchtbaarheid;
-kanker.

De draadloze straling van 5G maakt gebruik van microstraling, infrarood- en ultra-violette straling en verstoort de celcommunicatie van de mens op een zodanige manier dat het o.a. bovenstaande klachten geeft.

Niet-thermische effecten
Wetenschappelijk erkend is dat het thermische effect van straling, leidt tot de opwarming van het (hersen)weefsel en leidt tot lichamelijke schade. Hiervoor zijn, van overheidswege, normeringen gesteld ten aanzien van de hoeveelheid straling dat verantwoord is. Deze normeringen betreffen de zogenaamde Specific Absorption Rate (SAR)waarden. Maar …..

Biologisch effect
elektromagnetische straling heeft ook een niet-thermisch effect; het biologisch effect en deze kan dus ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Straling afkomstig o.a. van de Dect-telefoon, de mobiele telefoon en de zendmasten, hebben een hogere frequentie dan het lichaam normaliter te verwerken krijgt. Als het lichaam aan deze straling wordt blootgesteld probeert het zich hieraan aan te passen. Cellen raken in de war en, als het ware, de weg kwijt. Zij kunnen zich daardoor niet meer goed richten op hun eigenlijke taken met uiteindelijk diverse ziektebeelden tot gevolg. De effecten van straling gebeuren zelfs op het niveau van straling waarvan onze overheid en de telefoonbedrijven zeggen dat ze veilig zijn, omdat de straling te zwak is om significante thermische effecten te veroorzaken. Tot op heden (sept 2022) wordt er geen rekening mee gehouden met de niet-thermische effecten van straling. Onze regering en de gezondheidsautoriteiten zijn tot nu toe van mening dat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor de effecten van niet-ioniserende straling. Wat er wel is!

Lekken van de celmembranen
Want bekend is dat het menselijk weefsel slecht tegen de pulserende velden van het draadloze kan. Al het draadloze, genereerd wisselende elektrische stromen die door de cellen en weefsels van de mens vloeien en structureel calciumionen uit celmembranen verwijderen, waardoor die gaan lekken. Vrijwel alle niet-ioniserende effecten van elektromagnetische straling kunnen worden verklaard door het lekken van de celmembranen. Dit fenomeen treedt zowel op bij ioniserende als bij niet-ioniserende straling en wordt straling-hormese genoemd. Vooral kliercellen laten dit goed zien: kortdurende blootstelling stimuleert hun activiteit, en blootstelling gedurende langere tijd veroorzaakt zichtbaar:

-Het verklaard ADHD achtige klachten en epilepsie
Het naar binnen lekken van calcium in de neuronen van de hersenen kan hyperactiviteit stimuleren en maakt dat kinderen minder goed in staat zijn om zich te concentreren, wat kan resulteren in ADHD-achtige klachten. Wanneer dit gebeurt in de hersenen van ongeboren baby’s en jonge kinderen benadeelt dit het vermogen om sociale vaardigheden te leren en kan uiteindelijk autisme veroorzaken. Ook bij epilepsie slaat het elektrische systeem letterlijk op hol.

-Elektromagnetische intolerantie
Lekkage van de cellen van het perifere zenuwstelsel bij volwassenen zorgt voor foutieve signalen naar de hersenen. Dit resulteert in de symptomen van elektromagnetische intolerantie (elektromagnetische overgevoeligheid). Sommige vormen van elektromagnetische intolerantie kunnen het gevolg zijn van beschadiging van de bijschildklier, die het calcium in het bloed controleert en celmembranen meer ‘lekgevoelig’ maakt. Verdere blootstelling kan dan resulteren in symptomen van elektromagnetische intolerantie. De ergste vorm hiervan is een epileptische aanval waarbij het gehele zenuwgestel in shock raakt.

-Verlies van calciumionen
5G-straling beschadigt het DNA indirect. De beschadiging vindt plaats door de lekkage van spijsverteringsenzymen uit lysosomen of door de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) van beschadigde mitochondriale en plasmamembranen. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van blootstelling aan gammastraling. Een teveel aan straling zorgt dus voor verstoring van de celcommunicatie door het verlies van calciumionen uit het celmembraan. Als calciumionen weglekken, is het niet zo vreemd als andere ionen, denk aan magnesium, kalium en natrium ook van hun plaats afkomen.

-Het elektropotentiaal
Niet alleen enzymatische reacties worden verstoord, maar ook het zogenoemde elektropotentiaal. Het elektropotentiaal zorgt ervoor dat de uitwisseling tussen de celzouten in evenwicht blijft. Als calcium de cel in wil moet er magnesium de cel uit en omgekeerd. Dit geldt voor heel veel chemische processen op celmembraanniveau. Nadat straling de werking van het celmembraan verstoord heeft, ontstaat de al veel langer bekende lekkende darm. Als de darm lekt, gaan ook de andere bloedbarrières lekken en komen moleculen met daarin virussen en bacteriën op plekken waar ze niet mogen komen. Dit kan een reden zijn voor hersenvliesontsteking bij kinderen, net als epileptische aanvallen, waarbij er sprake is van een neuraal systeem dat letterlijk in shock is. Het is gebleken dat bij lekke barrières van het respiratoire epitheel door elektromagnetische velden het risico van astma bij kinderen vergroten; de opening van de bloed-lever-barrière kan gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de huidige uitbraak van leverziektes. De opening van andere barrières, zoals de darmbarrière, kan vreemde stoffen uit de darmen in de bloedbaan toelaten. Hierdoor kunnen allergieën ontstaan; ook zijn er connecties gelegd met auto-immuunziekten zoals coeliakie, diabetes en reumatoïde artritis.

Oplossingen
Het leven en werken in een stralingsarme omgeving is erg belangrijk. Kinderen horen zo min mogelijk bloot gesteld te worden aan draadloze straling. Langer mobiel bellen dan vijf minuten is af te raden voor kinderen tot een jaar of zestien. Digi-borden zouden geweerd moeten worden op scholen en alles weer bekabelen is een prima optie. Een stralingsarme slaapomgeving is essentieel, want juist in diepe slaap maakt het lichaam hormonen aan die niet aangemaakt worden in een omgeving met kunstmatige elektromagnetische straling!

Bronnen:
Hayo Bol Integrale geneeskunde; Effecten-van-elektrosmog-op-kinderen.pdf https://hayobol.nl/straling-en-een-gezond-lichaam/
https://www.zensitivity.nl/wist-je-dat-planten-een-bewustzijn-hebben/
https://stralingsleed.nl/blog/elektromagnetische-velden-emv-van-draadloos-gebruik-veroorzaken-oxidatieve-celstress/
https://stralingsleed.nl/blog/epilepsie-met-als-trigger-de-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloze/
https://stralingsleed.nl/blog/de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-en-de-mithochondrien-2/