Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat deze worden geregeld en nageleefd. 

 Nederland 37ste plek bij het Schone Lucht Akkoord
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt voor alle kinderen ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, welstand of handicap. Nederland staat sinds de eerste KidsRights-Index (in 2013) op de derde plaats qua naleving maar is in 2022 gekelderd naar de 37ste plek bij het kopje; “het Schone Lucht Akkoord”. Dat Nederland in het totaal toch op de vierde plek staat komt door de goede scores voor recht op leven, recht op gezondheid, recht op onderwijs en recht op bescherming.

Het Schone Lucht Akkoord (SLA)
Het KidsRights-Index bevat in totaal 54 artikelen waarbij één artikel: het recht op schone lucht is, het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten. Dit betekent dat de overheid moet zorgen voor een leefomgeving waar kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen.

Maar op 19-10-2022 is Nederland gezakt hiervoor van de derde naar de 37ste plek.

KidsRights-Index: ‘Nederland daalt op ranglijst stimuleren gunstig klimaat kinderrechten’
Nederland is koploper in Europa op het gebied van een ongunstig klimaat wat betreft; luchtverontreiniging. Bijna één op de vijf kinderen in Nederland lijdt dan ook aan astma! Ons land neemt in de KidsKnights Index* slechts de 37ste plaats in als het gaat om een ‘gunstig klimaat voor de rechten van het kind.

*De KidsRights Index
De KidsRights Index is de eerste en enige ranking die jaarlijks meet hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. Zo hebben in Nederland alle kinderen toegang tot goed onderwijs en gezondheidszorg naar de nieuwste inzichten.

Maar onze overheid houdt geen rekening met het feit dat de draadloze communicatie en alle zendmasten en slimm cells hiervoor nodig, ons milieu vervuilen.

Dan schendt de overheid dus de overeenkomst!

Geprikkeld door de EMV
,,We plakken alleen pleisters als het misgaat”, luidt de harde kritiek van voormalig Kinderombudsman en KidsRights-topman Marc Dullaert. Hij noemt het ‘heel pijnlijk’ dat we naar beneden tuimelen op de index als het gaat om een gunstig klimaat. Nederland is in tien jaar tijd zelfs teruggevallen van plaats 3 naar plaats 37.

Kinderen met astma
Kinderen met astma-klachten hebben moeite met ademen. Zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten veel hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel `geprikkeld’ raken. Geprikkeld door de elektromagnetische velden?

ElektroMagnetischeVelden (EMV) die niet te zien zijn,  niet te horen en niet te ruiken, maar wél aanwezig zijn!

En Nederland is zelfs koploper in Europa op het gebied van deze luchtverontreiniging: in Nederland zijn er ongeveer 600.000 mensen met astma, waarvan 80.000 kinderen (oktober 2022). Verder heeft ongeveer 5 procent van de kinderen langdurige gedrags- of leerstoornissen zoals dyslexie, en hyperactief- en aandachts gestoord gedrag en ruim een kwart van de kinderen lijdt aan moeheid door de EMV in het milieu.

Draadloze apparaten in het klaslokaal
Wat we toch allemaal toelaten aan draadloze apparaten in het klaslokaal is niet normaal als we bedenken dat kinderen daar zitten. Een schooldag begint ten vroegste om 8 uur en eindigt ten vroegste om 15 uur en ten laatste om 17 uur. Zeven tot acht uur duurt een schooldag en zolang zit een kind in ziekmakende omgeving! Denk aan de wifi, het SMART bord, de draadloze laptop/computer en de smartphone als hulpmiddel bij het leren. Dit alles geeft een enorm hoge blootstelling aan onzichtbare, reukloze en onhoorbare elektromagnetische velden (EMV) met een nu al duidelijk resultaat:
-Astma-achtige aanvallen van benauwdheid (Ongeveer 20% van de peuters heeft astmaklachten in 2014.Van de kinderen tussen 6-14 jaar heeft 7%-10% astma;
-Ontregeling van het immuunsysteem;
-Chronische bijholteontsteking;
-Overgeven, duizeligheid;
-ADHD gedrag (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, afgekort ADHD is een afwijking van kleine onderdelen in de hersenen. Bij deze stoornis reageren kinderen sneller op prikkels (prikkels van de EMV), impulsen, stemmingen en gebeurtenissen);
-Infectie van de luchtwegen;
-Epilepsie-achtige verschijnselen;
-Leermoeilijkheden;
-Hoofdpijnen, migraine;
-Vermoeidheid.

Wetenschappers brengen bovengenoemde klachten in verband met de explosieve verhoging van de draadloze elektromagnetische velden in het klaslokaal. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt inderdaad dat hoog frequente elektromagnetische velden (van o.a. 5G) de kans hierop vergroten.

Voorkomen en/of verminderen
In hun EMV-richtlijn stellen de wetenschappers dat het voorkomen of verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden de belangrijkste behandelmethode is. Dat betekent: alle EMV-bronnen verwijderen, thuis en op school. Dan kan het lichaam zich hopelijk weer herstellen. Daarnaast geven ze aanbevelingen om de mate van EMV-blootstelling te meten en alles bedraad te doen.

                                                                             Bedraad werken

 Denk aan ons nageslacht
“Dit zal veel stof doen opwaaien,” stelt Peter van der Vleuten, de oprichter van de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling. “Vooral omdat het verhaal van erkende wetenschappers komt en niet uit het alternatieve circuit.”

“Vaak wordt gezegd dat het tussen de oren zit, maar wij zien de mensen uitvallen met serieuze klachten,” vervolgt hij. “We proberen mensen objectief voor te lichten, want het probleem wordt in Nederland consequent doodgezwegen, terwijl onze kinderen en kleinkinderen worden vergiftigd.”

De Duitse en Britse overheden adviseren sinds 2014 niet voor niets om het gebruik van wifi thuis te beperken en Frankrijk verbiedt sinds 2015 het draadloos internet (wifi) in ruimten waar kinderen jonger dan 3 jaar verblijven. In 2009 stemde de Franse Senaat in met een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen vanwege de mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen. Op 4 juli 2010 heeft ook het voltallige parlement (Assemblée nationale) ingestemd met de wet. 

En wat doet Nederland?

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2448969-kidsrights-index-nederland-daalt-op-ranglijst-stimuleren-gunstig-klimaat-kinderrechten
https://www.ad.nl/binnenland/nederland-tuimelt-dertig-plekken-omlaag-op-kinderrechten-index~ae51d7fc/
Foto: https://isanidad.com/116773/disminuye-la-exposicion-de-los-ninos-a-campos-electromagneticos-como-el-wifi-y-los-moviles/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/verdragstekst/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ff5c8087-200a-4aa4-b76e-dac3b5c408fd/1/pdf/bijlage-1-schone-lucht-akkoord.pdf
https://www.managersonline.nl/nieuws/17001/-smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/49/een-op-de-vijf-kinderen-heeft-chronische-ziekte#:~:text=In%20Nederland%20is%201%20van,de%20kinderen%20lijdt%20aan%20moeheid.
Foto bekabeld: https://www.caldigit.com/is-the-caldigit-thunderbolt-3-dock-compatible-with-the-apple-cinema-display/