Zit jouw kop in het zand?

Veel overheden en instanties steken helaas hun kop in het zand wat betreft de draadloze communicatie hoofdzakelijk verzorgd door 5G! Zo worden er steeds meer diensten digitaal geleverd en steeds meer apparaten die draadloos automatisch communiceren met elkaar. Of het nu gaat om werk of privé, veel mensen willen overal verbinding hebben. Want niemand zegt toch dat het schade geeft?

Wat is 5G?
5G is de vijfde generatie mobiele dienst voor netwerken en wordt in 2022 op grote schaal door alle grote aanbieders van mobiele telefonie, geïntroduceerd. 5G biedt supersnelle, communicatie, tot 1.000 maal sneller dan 4G! Dit wordt bereikt door veel hogere frequenties in het elektromagnetische (radiofrequentie) spectrum te gebruiken voor 5G communicatie. Hogere frequenties als:

-microgolf straling;
-infrarood straling;
-ultraviolette straling.

Onnatuurlijke straling
Er bestaan natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) als ook onnatuurlijke EMV. Natuurlijke elektromagnetische velden, zoals terrestrische straling is: gammastraling afkomstig van radioactieve stoffen die van nature in de aardbodem zitten en onnatuurlijke straling, afkomstig van o.a. wifi en 5G. Straling welke in de volksmond simpelweg ‘elektrosmog’ of ‘straling’ genoemd word en is gemaakt door mensenhanden. De laatste 20 jaar heeft het lichaam te maken gekregen met een enorme toename aan de onnatuurlijke straling, afkomstig van 2G, 3G, 4G en in 2022 van 5G, van wifi, IoT (Internet der Dingen), DECT-telefoons, mobiele telefoon en o.a. slimme meters en onze basisschooljeugd met opgedrongen digi-schoolborden. Al deze straling is door mensenhanden gemaakt en verstoren de natuurlijke elektromagnetische velden. Hierdoor functioneert ons natuurlijk afweersysteem, niet meer goed doordat we uit balans raken en worden we elektrogevoelig 
(een EHS ‘er). De een eerder dan de ander.

Is de straling van alle draadloze dan schadelijk?
Ja! En niet alleen voor onze gezondheid maar ook voor de flora en de fauna op de wereld. Hoe hoger de frequentie en hoe dichter we bij de bron (de zendmast) vertoeven, hoe meer en erger de klachten. Scholen, kantoren en ziekenhuizen zijn ook heftig met alle draadloze middelen en worden ons opgedrongen.

Waarschuwende wetenschappers en deskundigen
Waarschuwende wetenschappers zijn er genoeg. Alleen daar luisteren instanties die ertoe doen, niet naar. Wetenschappers die waarschuwen zijn o.a.:
-Prof. Darius Leszcynski (Finland). Hij vindt dat er voldoende aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek, om het voorzorgsprincipe te hanteren. Sterke aanwijzingen zijn er dat bij blootstelling onder de ICNIRP-(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) norm, de draadloze straling kanker veroorzaakt;

-Prof. Martin Pall (VS) heeft bewijzen van diverse schadelijke effecten door de straling (EMV) zoals, onvruchtbaarheid, DNA-schade, oxidatieve stress en beschadiging van de bloed-hersen-barrière. Pulsering, modulatie en het nano gebied van de golflengte zijn de meest schadelijke onderdelen van de radiofrequente straling, ver onder de toegestane normen voor straling. De relatie tussen hoogte van de blootstelling en het effect op biologisch weefsel loopt niet gelijkmatig omhoog (dosis-respons is niet lineair) en is veel complexer dan de ICNIRP voorspiegelt. Mensen worden bij de introductie van 5G aan een experiment blootgesteld zonder dat ze daar vooraf toestemming voor hebben gegeven en dat is in tegenspraak met de Neurenberg code*;

* De Code van Neurenberg is een set van ethische onderzoeks-principes met betrekking tot onderzoek en experimenten op/en met mensen. 

-Prof. Wilhelm Mosgöller (Oostenrijk) merkt op dat de geldkraan voor wetenschappelijk onderzoek naar elektromagnetische velden (EMV) en gezondheid, dichtgeknepen wordt. Bij zijn onderzoeken (Athem 1 en 2) bleek dat er gevoelige en ongevoelige cellen voor straling zijn. Bij een studie namelijk van slijmvlies in de wang bleek dat blootstelling aan GSM 900 en UMTS een significant grotere kans geeft op cel-beschadiging geeft dan in de niet bestraalde andere wang;

Prof Karl Hecht (Duitsland) ziet geen wezenlijk verschil in schadelijkheid tussen ioniserende en niet ioniserende straling. Hij concludeert dat het vooral de pulserende (en modulerende) eigenschappen zijn van de draadloze straling die schadelijk zijn. Het lichaam raakt uit balans door de sterke fluctuerende wisselingen in de elektromagnetische velden die dit met zich meebrengen;

-Dr. Marinelli (Italië) heeft met een studie aan het Ramazzini instituut de uitkomsten van de National Toxicology Program (NTP) studie kunnen bevestigen. Daaruit blijkt dat de draadloze straling bij ratten kanker verwekkend is en dat dit niet veroorzaakt wordt door opwarming, zoals de ICNIRP concludeert;

Dr. Devra Davis (USA, Environmental Health Trust) heeft uit analyses van onderzoek vastgesteld dat kinderen meer straling van alle draadloze gebruik, absorberen dan men op grond van hun dunnere schedel zou verwachten. Wanneer mobiele telefoons dichtbij het lichaam worden gedragen dan geven ze 3 tot 4 x meer belasting dan volgens de ICNIRP norm als veilig wordt beschouwd. In de voorste broekzak komt de telefoon dichtbij de testis en zal invloed hebben op de zaadkwaliteit. Zwangere vrouwen die regelmatig bellen of de telefoon op hun lichaam dragen hebben een grote kans op gedragsstoornissen bij hun kind na de geboorte;

-Prof Michael Kundi (Oostenrijk) zag dat de verslaving van jongeren aan mobiele telefoons groot is. Bepaalde onderzoeken bij jongeren moesten gestopt worden omdat zij niet zonder telefoon verder konden. Zijn onderzoek bevestigt dat kinderen veel kwetsbaarder zijn dan wordt aangenomen. De absorptie van de draadloze straling blijkt veel groter dan gedacht. Gedragsstoornissen van kinderen waarvan moeders de mobiele telefoons gebruikten tijdens de zwangerschap zijn: emotionele stoornissen, ADHD, relatieproblemen met familie en leeftijdgenoten;

-Peter Hensinger (Duitsland, Diagnose Funk) weet dat scholen in Duitsland binnenkort door de overheid kunnen worden gedwongen om digitaal onderwijs te geven via smartphones (tablets) en wifi in elk lokaal. Er is geen onderwijskundige onderbouwing dat dit tot betere leerprestaties leidt. Eerder het omgekeerde, want er is aangetoond dat het geheugen en leervermogen afnemen bij kinderen onder invloed van deze straling en dat hun stressniveau wordt verhoogd. De ICNIRP heeft zich hiertegen ingedekt door te stellen dat hun grenswaarden niet gelden voor sensibele mensen zoals kinderen en ouderen. Alleen geven ze niet aan hoé dit aangepast moet worden en wat ouders moeten doen die nu al weten dat hun kind hooggevoelig (EHS ‘er) is;

-Prof Gertraud Teuchert-Noordt (Duitsland) heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker van de hersenen en ziet dat de ontwikkeling van de hersenen wordt verstoord door de straling van draadloze toepassingen, zodat het leervermogen, het geheugen achteruit gaan en het vermogen om te leren plannen, worden verstoord en achteruit gaan;

-Prof Dominique Belpomme (België) heeft biologische kenmerken gevonden, die kunnen dienen ter ondersteuning van de diagnose EHS. Met MRI is namelijk vastgesteld dat hersenen bij EHS-ers anders functioneren;

-Prof Lennart Hardell (Zweden) vindt dat het risico op kanker wordt onderschat door de ICNIRP. Zij verdraaien de feiten uit het NTP onderzoek;

-Bernd Budzinski jurist, voormalig rechter (Duitsland) stelt dat er geen enkele maatregel genomen is vanuit het voorzorgsprincipe, terwijl er bewijzen en sterke aanwijzingen voor schadelijke effecten, zijn. Bewijzen zijn er voor de beïnvloeding van de hersengolven en er zijn sterke aanwijzingen voor beschadiging van sperma, oxidatieve cel stress en kanker! Hoofdpijn bij kinderen wordt gerelateerd aan de blootstelling aan wifi. Volgens hem komen overheden hun plicht niet na om de bevolking te beschermen! Bovendien is moeilijk tot onmogelijk om de ICNIRP aan te klagen, omdat het een particuliere organisatie is;

dr. George Carlo (VS) is een volksgezondheidswetenschapper, epidemioloog, advocaat en de oprichter van Health Risk Management Group. Hij zegt: “we staan nog op hetzelfde niveau als 20 jaar geleden, om de schadelijke uitwerking van alle draadloze gebruik op de gezondheid, erkend te krijgen! De industrie en andere belanghebbenden hebben een geraffineerde strategie ontwikkeld om gezondheidsklachten en kritische wetenschappers te neutraliseren en daarmee de politici te beïnvloeden. Het is heel hard nodig om de bevolking bewust te maken van de schadelijke effecten die de draadloze straling wél geeft zodat iedereen een eerlijke keus kan maken.

                    Haal je kop uit het zand!

Bronnen:
Foto:https://www.gettyimages.be/detail/foto/denial-royalty-free-beeld/182187834?adppopup=true
https://stichtingehs.nl/blog/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologi
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/8.0%20ElektroHyperSensitiviteit%20-%20Straling%20en%20gezondheid%20(1).pdf

https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand
NTP onderzoek; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118304973?via=ihub
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12727/5g_summit_-_ronald_melnick_-_duidelijk_bewijs_van_kanker_het_ntp-onderzoek_van_30_miljoen
https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-icnirps-refusal-to-reassess-cell-phone-radiation-exposure-guidelines-after-us-national-toxicology-program-studies-show-clear-evidence-of-cancer-in-experimental-animals/