Wat is kramp
Plotseling een hevige pijnscheut in de tenen, handen of kuiten? Dat is kramp. In principe kan dit vervelende gevoel in alle spieren van het lichaam optreden en zelfs in de organen zoals maag-en darmkrampen. Niet zo vreemd, want deze spijsverteringsorganen bevatten relatief veel spierweefsel. Heel vervelend is, dat krampen zich ook ’s nachts voordoen.

Mogelijke oorzaak van kramp
Kramp kan worden veroorzaakt door een slechte doorbloeding van het spierweefsel. Het gevolg is dat er te weinig zuurstof kan wordt aangevoerd en onvoldoende afvalstoffen afgevoerd worden met als gevolg een slechte celstofwisseling.

Celstofwisseling, afhankelijk van het aardmagnetisch veld, wordt verstoord door alle onnatuurlijke elektromagnetische velden (EMV)
Een gezonde celstofwisseling neemt zuurstof en voedingstoffen op en scheidt koolstof en afvalstoffen. De kwaliteit van deze celstofwisseling bepaalt voor een groot gedeelte de vitaliteit van de mens. Is de cel gezond, dan is de mens gezond! Deze celstofwisseling vindt plaats door lichaamseigen elektromagnetische krachtvelden (de natuurlijke elektromagnetische velden). Deze komen overeen met het laagfrequente aardmagnetische veld van 0,5 tot 0,7 Micro Tesla (µT). “Deze elektromagnetische energie van het laagfrequent aardmagnetisch veld is DE elementaire energie, waarvan het totale leven van het organisme afhangt” zegt Prof. Dr. Werner Heisenberg, Duitse Nobelprijswinnaar voor Fysica (1932). Maar de kwaliteit van deze celstofwisseling die dus mogelijk is door het natuurlijke laagfrequente magnetische veld, wordt vandaag de dag verstoord ( en aangetast) door onder andere verstorende hoogfrequente onnatuurlijke elektromagnetische velden zoals die van o.a. mobiele telefoons, wifi, draadloze routers, slimme meters en 4G- en 5G netwerken.

Gevolgen onnatuurlijke ElektroMagnetischeVelden (EMV) van alle draadloos
Apparaten die gebruik maken van onnatuurlijke EMV ‘den, zijn gemaakt door mensenhanden. Dit heeft gevolgen voor de werking van een lichaam. Bij de een eerder dan bij de ander. Want…bij al deze onnatuurlijke elektromagnetische velden kunnen de lichaamscellen moeilijk CO2 (koolzuurgas) en afvalstoffen scheiden en zuurstof (02) en voedingsstoffen opnemen omdat de natuurlijke magnetisch velden worden verstoord door al deze apparaten, die onnatuurlijke EMV ‘den genereren. Met als gevolg een reeks van klachten (lichamelijk zowel als mentaal) zoals:
-hoofdpijn, toenemende druk of dreun of golf in hoofd, brainwave-gevoel, duizelig;
-oorsuizingen of piepen, fluiten, gebrom in oren, lichte doofheid;
-concentratieverlies, geen focus meer, vergeetachtigheid, verlies korte termijn- geheugen, leerstoornissen, niet helder kunnen denken, problemen met spreken;
-energie vliegt weg, futloos, apathisch, dodelijke vermoeidheid;
-slapeloosheid, of juist extreme slaapdrang;
-nervositeit, onrust, angstig worden, vluchtgedrag;
-hartritmestoornissen;
-vermindering van melatonine- en serotonine-aanmaak;
-overgevoeligheid voor harde en scherpe geluiden, licht, chemische stoffen en geuren;
-blijvend griep- of verkoudheidsgevoel, koude voeten, huiverigheid, gezwollen oogleden, loopneus en gezwollen slijmvliezen in keel en neus;
-jeuk in haar en gauw vet haar.

Zuurstof (O2) kwetsbaar molecuul
Tegelijkertijd is zuurstof ook het meest kwetsbare en instabiele molecuul. Dit wil zeggen dat onder invloed van de verstorende elektromagnetische velden (EMV) oftewel elektrosmog, zuurstof heel gemakkelijk kan veranderen in een vrije radicaal en er oxidatieve stress ontstaat.

 Wat is oxidatieve stress
Oxidatieve stress is een staat van de stofwisseling waarbij er teveel vrije radicalen* zijn ten opzichte van antioxidanten**. Een gezond lichaam kan deze vrije radicalen opvangen en onschadelijk maken met antioxidanten. Alleen komt het te vaak voor dat er meer vrije radicalen dan antioxidanten geproduceerd worden.

*Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrij radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron dus). Het molecuul is zo niet stabiel en als gevolg hierdoor zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat.

**Antioxidanten is een verzamelnaam voor stoffen zoals de vitamines E en C, spoorelementen zoals seleen en bioactieve stoffen, zoals aanwezig in groente en fruit. Antioxidanten vangen vrije radicalen weg. Vrije radicalen als agressieve stoffen die in ongunstige gevallen schade kunnen geven aan cellen en weefsels van een mensenlichaam.

Melkzuur verstoort het roulatiesysteem
Er wordt vervolgens melkzuur gevormd, waardoor de spier verzuurt. Melkzuur komt vrij wanneer de spier meer zuurstof verbruikt dan ze kan opnemen. En wanneer er meer en meer melkzuur wordt gevormd, kunnen plotseling alle vezels van een spiergroep gelijktijdig samentrekken (kramp). Waar in een normale situatie een deel van de spieren zich samen trekt en het overige deel van de spiervezels rust neemt wordt dit roulatiesysteem verstoord en trekken alle spiervezels zich tegelijkertijd samen; KRAMP!

 Niet veilig
Tal van organisaties zijn er dan ook van overtuigd dat de mobiele straling wel degelijk schadelijk is. Organisaties en verenigingen zoals: Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS), StopUMTS, CPLD met het blad “Stralend”, Verminder Electrosmog, SOS Straling, Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Stralen doen we liever zelf, Zendmast Anders en Zeeuws Platform Stralingsrisico. Bovendien kunnen combinaties van meerdere frequenties weleens voor onaangename verrassingen zorgen: “1+1 is niet gelijk aan 2.”

L. Vriens (StopUMTS) noemt als voorbeeld de interferentie van 950 MHz, 954,703 MHz en 957,4 MHz, op zijn website:”killerbeam”.* Charles Claessens (†) schreef hierover: „Hoewel de veldsterkte van de drie zenders samen bijzonder laag is, heeft de laagfrequente interferentie een enorme werking op het lichaam. Mensen horen bromtonen, terwijl geluidsmetingen weinig uitrichten. Ik heb zelf ervaren dat toen ik in de straling van de killerbeam verbleef, mijn bloeddruk direct enorm toenam. Sinds de ingebruikname van de drie zenders in juli 2017 en een tweede in oktober 2017, werden een aantal flatbewoners plotseling geconfronteerd met hersenbloedingen. Ze overleden snel daarna.” Dit wordt dit in 2022 de 700MHz?

Officieel zijn 3 tot 5% van de Nederlanders nu al elektrogevoeligen in ons land. Waarschijnlijk veel meer wanneer klachten correct geïnterpreteerd worden zoals de klachten die zogenaamd horen bij corona. Corona waar nu zelfs (2022) sprake is van een voortdurende opleving. Niets met een virus te maken in mijn ogen maar alles met de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden voor en van alle draadloze.

*Killerbeam: de veldsterkte van de drie zenders tesamen is bijzonder laag, 0,02V/m
(voor de meeste burgers niet relevant meetbaar). Toch heeft de laagfrequente interferentie een enorme werking op het lichaam. In het land wordt veel geklaagd over het ‘horen’ van bromtonen en toenemende bloeddruk, terwijl geluidsmetingen weinig uitrichten. En dat sinds de ingebruikname van de drie zenders in 2017, er ineens een aantal flatbewoners plotseling geconfronteerd werden met hersenbloedingen en snel daarna zijn overleden. Bekend omdat Charles Cleassens hierover schreef, maar hoeveel zijn er wel werkelijk?

 Wie bepaalt eigenlijk de blootstellingslimieten?
Een internationale commissie heeft blootstellingslimieten opgesteld voor de elektromagnetische velden, de: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). De ICNIRP beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid en wordt geraadpleegd door de Europese Commissie. Nederland hanteert, net als de meeste andere Europese landen, de blootstellingslimieten van de ICNIRP. In 2020 heeft de ICNIRP de blootstellingslimieten geactualiseerd (aangepast aan 5G). Uit een door twee Europarlementariërs uitgebracht rapport blijkt echter dat de leden van de ICNIRP vele banden hebben met de Telecom-industrie! Dan moet het dus wel zijn: het zijn sterke benen zijn die de weelde kunnen dragen!

Tip: word je overvallen door kramp in de kuit, dan kun je (wanneer mogelijk) het beste zo snel mogelijk opstaan en met je handen tegen een muur (of boom) gaan staan (net of je duwt). Plaats het been wat pijn doet naar achter en rek op met rechte (gestrekte) knie en de hak plat op de grond. Op deze manier hef je de kramp in de kuit op. 

Bronnen:
https://apokalypsnu.nl/2022/04/16/stralingsleed-nl%E3%85%A4help-ik-heb-kuitkrampen-is-het-door-de-elektromagnetischevelden-emv/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/beenkrampen
https://www.bewegenzonderpijn.com/kramp/
https://stralingsleed.nl/blog/van-gespannen-spieren-naar-kramp-door-de-onnatuurlijke-emv-elektro-magnetische-velden/
https://www.kennisplatform.nl/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/#:~:text=Velden%20met%20lage%20frequentie%20kunnen,of%20het%20zien%20van%20lichtflitsen.
https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/11130/killer_beam_2
Foto: https://www.care2curephysiotherapy.com/best-calf-stretch-to-relieve-tightness/
https://stralingsleed.nl/blog/is-het-icnirp-wel-neutraal-heeft-het-banden-met-de-telecom-industrie/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/11876/the___icnirp_cartel___and___the_5g_mass_experiment%20.
https://stralingsleed.nl/blog/steeds-minder-gevoel-in-been-en-voet-door-de-zendmast-komen-armen-en-handen-ook-nog/