De hersenen zijn het enige orgaan met een ingebouwd beveiligingssysteem: de bloed-hersenbarrière (BHB). Dit systeem bestaat uit een netwerk van bloedvaten die belangrijke voedingsstoffen doorlaten, en schadelijke stoffen tegenhouden.

Bloed- hersenbarriëre (BHB)
Voor het goed functioneren van de hersenen is een constante samenstelling van hersenvloeistof nodig. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld zouten en voedingstoffen in een bepaalde concentratie aanwezig moeten zijn waardoor de neuronale netwerken optimaal kunnen functioneren. De handhaving van deze constante hersenvloeistofsamenstelling wordt verzorgd door de werking van de bloed-hersenbarrière (BHB). De BHB regelt de levering van belangrijke voedingsstoffen vanuit het bloed aan de hersenen maar houdt.

Lekkage in de bloed-hersenbarriëre
BHB-lekkage betekent dat de hersenen de beschermende buffer hebben verloren en dat het normale evenwicht van hersencellen wordt verstoord en de cellen zich in een ongezonde omgeving bevinden en leiden tot achteruitgang. Er zijn aanwijzingen dat een verzwakte bloed-hersenbarrière (zoals een lekkende BHB) leidden tot neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekten van Alzheimer, Parkinson, multipele sclerose (MS). 

Kunstmatige geproduceerde radiogolven van alle draadloze toepassingen
Wat (nog) niet genoemd wordt door de wetenschap, waar onze regering naar luistert zijn dat:  elektrogevoeligheid (EHS) wordt veroorzaakt door de onzichtbare frequentiegolven van al het draadloos gebruik, een lekkende BHB veroorzaken. 

Onderzoek naar radiofrequente straling en het effect op de hersenen
Neurochirurg en onderzoeker Dr. Leif Salford heeft veel onderzoeken uitgevoerd naar radiofrequente straling en de effecten ervan op de hersenen. Radiofrequente straling van de mobiel en alle draadloze snufjes van eind 20ste eeuw en de 21ste eeuw. Dr. Salford noemde de mogelijke implicaties van sommige van zijn onderzoeken ‘angstaanjagend’. Enkele van de meest zorgwekkende conclusies vloeien voort uit het feit dat de laagste blootstellingsniveaus aan draadloze straling het grootste effect hadden op o,a, het lekken van de bloed-hersenbarrière.

Lekken van de bloed-hersenbarriëre
Sinds hij in 1988 met zijn onderzoekslijn begon, hebben Dr. Leif Salford en zijn collega’s van het Lund University Hospital in Zweden meer dan 1,600 proefdieren aan lage straling blootgesteld. Hun resultaten waren consistent en zorgwekkend: straling, zoals van de van mobiele telefoon, zorgde ervoor dat de bloed-hersenbarrière  (de eerste verdedigingslinie van de hersenen tegen infecties en giftige chemicaliën) ging lekten.

Onderzoekers in 13 andere laboratoria in 6 verschillende landen hadden hetzelfde effecten gemeld, maar niemand had bewezen of dit op de lange termijn tot enige schade zou leiden. In een studie die in juni 2003 in Environmental Health Perspectives werd gepubliceerd, herhaalde het team van Salford het experiment met 32 extra dieren, maar deze keer wachtten ze  acht weken voordat ze werden opgeofferd en hun hersenen werden onderzocht. Bij die dieren die waren blootgesteld aan een mobiele telefoon, was tot twee procent van de neuronen in alle delen van de hersenen gekrompen en gedegenereerd. Daar waar hersenen ‘krimpen’ (atrofie) of niet meer goed functioneren door een bloeding of zuurstoftekort als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte is de elektromagnetische straling van de mobiel de oorzaak. Er wordt al gezegd: onze hersenen worden weer meer als die van apen

Salford, voorzitter van de afdeling Neurochirurgie van zijn instelling, noemde de mogelijke implicaties ‘angstaanjagend’. “We hebben goede redenen om aan te nemen,” zei hij, “dat wat er in de hersenen van ratten gebeurt, ook bij mensen gebeurt.” Verwijzend naar de tieners van vandaag schreven de auteurs van het onderzoek dat “een hele generatie gebruikers negatieve effecten kan ondervinden, misschien al op middelbare leeftijd”.

Er wordt vaak een argument gemaakt  tegen degenen die hun bezorgdheid uiten over straling van smartphones, ‘slimme’ meters, wifi, en zendmasten, dat de straling van deze apparaten niet hoog genoeg is en dat mensen zich geen zorgen moeten maken. Dr.Salford’s studies tonen echter aan dat de bloed-hersenbarrière opengaan door lage stralingsniveaus.

Dr. Devra Davis, auteur van “Disconnect” legt de wetenschap van de straling van mobiele telefoons op een zeer uitgebreide manier uit. Ze toont bijvoorbeeld foto’s van twee cellen, een waarvan het DNA is beschadigd door ‘gammastraling’ (wat werd uitgezonden in Hiroshima) en een andere cel die is beschadigd door een laag niveau pulserende niet-ioniserende straling van een mobiele telefoon. Beide cellen zien er erg beschadigd uit in vergelijking met een normale cel. Ze zegt zelf dat het DNA van de cel die aan de straling van de mobiele telefoon is blootgesteld er slechter uitziet dan de cel die beschadigd is door gammastraling. Ze bespreekt ook de campagne om gerenommeerde wetenschappers en hun studies in diskrediet te brengen – sommige van deze gerenommeerde studies bestaan ​​al sinds 1972 (Frey). Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY: hoe machtig is de mobiele telefoonlobby?

Maart 2021
Lekkage in de bloed-hersenbarrière is een signaal dat er op termijn ook schade in het hersenweefsel ontstaat. Hoe sterker de lekkage, hoe groter de schade zal zijn. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ met behulp van een nieuwe MRI-techniek die is ingezet bij patiënten met een ziekte aan de kleine hersenvaten.

Slimme meter
In mei 2011 erkende de ambtenaar van de Wereldgezondheidsorganisatie dat draadloze straling, zoals uitgezonden door “slimme meters”, mogelijk kankerverwekkend is. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk gevaar voor de gezondheid bestaat met technologie die draadloze straling uitzendt in het bereik dat de ‘slimme meters’ doen. Er was zelfs sprake dat de slimme meter verplicht zou worden wat gelukkig in een democratisch land niet mag. Ondertussen hebben tienduizenden mensen mét een geïnstalleerde “slimme meter” een ziekte van: slapeloosheid, huiduitslag, hoofdpijn en veel erger opgelopen. En velen zijn gedwongen hun huis volledig te verlaten vanwege gezondheidseffecten. Bovendien zijn in appartementsgebouwen waar meer dan 30 ‘slimme meters’ in één gebouw zijn geplaatst, gezondheidsstudies gedaan naar dit hoge niveau van elektromagnetische straling.

Bronnen:
https://nl.technocracy.news/neurosurgeon-low-levels-of-emf-radiation-can-cause-leak-in-blood-brain-barrier/
Foto hersenen; https://www.1limburg.nl/alzheimer-lekkage-tussen-bloed-en-hersenen
https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/lekkende-bloed-hersenbarriere-voorspeller-van-latere-hersenschade
https://wibnet.nl/verleden/evolutie/onze-hersenen-worden-weer-meer-als-die-van-apen
https://www.amazon.com/Disconnect-Radiation-Industry-Protect-Family/dp/140016897X