Straling zichtbaar gemaakt als een gekleurde deken boven de huizen.

Een grote groep mensen heeft 3 maanden nadat ze Corona hebben gehad nog veel functionele beperkingen en forse terugslag wat betreft de kwaliteit van leven. Dit beeld wordt in de medische literatuur als ‘Long Covid’ omschreven en deze klachten zijn niet te verklaren uit bloedwaarden, radiologie of andere tests. Dus somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Deze patiënten hebben klachten als:
-(extreme) vermoeidheid);
-hoofdpijn;
-kortademigheid;
-verlies van reukvermogen;
-spierzwakte;
-lage koorts;
-cognitieve problemen;
-uitval van haren en tanden;
-langdurig hoesten;
-geheugen- en concentratieproblemen;
-slaapproblemen;
-gewrichtspijnen;
-diarree en overgeven;
-gehoorverlies;
-tinnitus;
-keelpijn en slikproblemen;
-diabetes;
-hoge bloeddruk;
-huiduitslag;
-pijn op de borst;
-inspanningsintolerantie wat inhoudt dat een ogenschijnlijk lichte en simpele inspanning een grote terugslag geeft (vaak meerdere dagen), met koorts, spierpijn, extreme vermoeidheid en helemaal brak voelen.

Totaalaanpak
Bovengenoemde klachten zijn terug te voeren op een fors ontregeld reguleringssystemen van het brein,  het zenuwstelsel en het hormoon- en afweersysteem. Deze systemen hebben een flinke klap gehad door het COVID-virus en sturen de organen en systemen in het lichaam niet goed meer aan. Dit terwijl de organen en systemen al een flinke klap gehad van de elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen. Draadloze toepassingen voor;
-laptops;
-pc’s;
-tablets;
-smartphone;
-televisie;
-slimme speakers;
-draadloze oordopjes;

Een milieuvervuilende omgeving van frequenties van alle draadloze, zorgt er voor dat mensen steeds langzamer niet goed meer kunnen functioneren.

Klachten van Long Covid lijken veel op de klachten van EHS (elektrogevoeligheid)
De klachten die bij overgevoeligheid voor straling (EHS) ontstaan lijken veel op de klachten van Long Covid. Klachten die ontstaan na geïnfecteerd te zijn geweest met het coronavirus, zoals:
-vermoeidheid;
-hartkloppingen/hartritmestoornissen;
-hoofdpijn;
-evenwichtsstoornissen;
-gewrichts- of spierpijn en -zwakte;
-hersenmist (niet in staat om helder te denken);
-slaap problemen;
-tinnitus (een constante piep in de oren);
-gehoorverlies;
-koortsig gevoel (net of het bloed gaat koken);
-druk op de borst;
-kortademigheid;
-nerveus gevoel;
-rood worden van de huid;
-jeukende huid;
-verbrandingsverschijnselen van de huid;
-zombie gedrag.

Heb ik nu Long Covid of ben ik elektrogevoelig (EHS) gemaakt?
Voor de mensen die het treft, is het lastig om te achterhalen wat nu de oorzaak is. Officieel kunnen deze klachten niet van draadloze verbindingen komen volgens de regering, ICNIRP, Kennisplatform EMV, GGD en Gezondheidsraad. Of het de oorzaak is van het coronavirus of een gevoeligheid van de kunstmatige elektromagnetische velden http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2390&action=edit blijft dus in het ongewis. Veel mensen zijn namelijk al onwetend stralings(over)gevoelig gemaakt door 2G, 3G en 4G. Deze klachten noemen ze somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). SOLK klachten zijn klachten die langer dan enkele weken duren en die niet goed te verklaren zijn, zoals nu ook de Long Covid klachten. Een nieuwe groep mensen komt er na het testen (en straks met de introductie) van 5G, bij. En laat het geschikt maken voor 5G nu ‘toevallig’ samenvallen met de uitbraak van het coronavirus. De lockdown waar bijna iedereen thuis moest werken en later met de avondklok waardoor de voorbereidingen voor 5G (glasvezelkabels leggen)zelfs ’s nachts door gingen en niemand kon protesteren! Het lijkt allemaal heel bewust opgezet te zijn en verdacht veel op het voorkomen van een gegeven uit 2006 http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/

Veel klachten veroorzaakt door straling komen ook voor bij Long Covid!
En de EHS-klachten komen al sinds de introductie van 2G in de nabije omgeving, bij een klein gedeelte van de mensen voor. Toen was het: pech gehad door het wonen in de directe omgeving van een mast en de enige oplossing was toen: verhuizen. Na het aanpassen van de masten, om ze gereed te maken voor 5G, half 2020 zijn er veel mensen bijgekomen met een overeenkomst van deze klachten. Om met de officiële toegestane frequentiegolven te werken in 2022, zullen er ongetwijfeld nóg veel meer mensen bijkomen. Dit zorgt voor verwarring: is het nu van de straling (van de kunstmatig gemaakt elektromagnetische velden) of is het door Long Covid? En….. waar kunnen we dan nog wonen als de oorzaak inderdaad de straling is?

Foto: https://nickolaylamm.com/art-for-clients/what-if-could-see-your-cellular-network/
Bron © Sky News
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210322_94598498?fbclid=IwAR0PfbpAv1rx_jxG1x4WLUlVIMez9EyyCqz_4DXVlNNnIuoQIm33I1rhwlE
http://stralingsleed.nl/blog/5g-de-oorzaak-van-de-coronacrisis-is-de-lockdown-nu-het-gevolg-van-corona-of-straling-ad-2/
https://www.solkcentrum.nl/revalidatie-na-corona/
http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2390&action=edit
https://www.ciena.nl/blog/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_nl_NL.html