Als je een magnetron aanzet, worden er microgolven geproduceerd die de watermoleculen in een gerecht verhitten. Het water verandert in stoom en dit verwarmt het gerecht. Straling uit de magnetron is bij direct contact schadelijk voor je lichaam, maar dankzij het feit dat een werkende magnetron direct moet stoppen zodra het deurtje wordt geopend, is dit niet zo. De veilige afstand bij een werkende magnetron is 2 inch (5,08 cm). Een magnetron zet dus de elektrische energie uit het stopcontact om in elektromagnetische energie en vervolgens in warmte-energie.

Gebruik magnetron moet veilig
Van de magnetron is bekend dat deze met microgolven werkt (vandaar ook wel microgolfoven genoemd). De frequentie van een microgolf is dusdanig hoog dat het vervormde hartslagvariaties kan geven, klontering van rode bloedcellen en fluctuaties van het parasympathische* zenuwstelsel en kenmerkend is voor een “vecht-of-vlucht” reactie. Een vecht-of-vluchtreactie, is een verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt als er acuut gevaar dreigt. Het stofje dat hierbij hoort, is de neurotransmitter adrenaline. Vandaar ook afstand houden bij een werkende magnetron.

* Het parasympathische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen.

Geen veiligheid in het dagelijks leven
Waar veiligheid erg belangrijk is bij het gebruik van de magnetron, is dit niet het geval in het dagelijkse leven, bij het in gebruik nemen van de 5G, de vijfde generatie mobiele telefonie. Bij 5G worden namelijk naast microgolven, infrarood- en ultraviolette golven gebruikt, die vrij de ruimte ingaan en dus niet tegengehouden worden, zoals in de magnetron. Microgoven, infrarood- en ultraviolette golven, die niet te zien zijn, niet te ruiken en niet te horen, en dus …..zijn ze er zogenaamd niet!

PS: net als bij peuters: handen voor de ogen en ik ben er niet!

Microgolven bij gebruik van de magnetron, microgolven constant bij het draadloos gebruik van 5G
5G is een telecommunicatie-norm en waar de vorige netwerken (2G en 3G) gebruikt maken van radiogolven maakt 5G gebruik van microgolven, ultrarood- en ultravioletgolven.

 (Ernstig) Elektrogevoelig zijn voor álle draadloze toepassingen
Er zijn mensen in ons land die gezondheidsklachten krijgen van bronnen die kunstmatige draadloze elektromagnetische velden produceren. Dit wordt “elektrogevoeligheid” of ”elektrohypersensitiviteit (EHS)” genoemd. Het kan gaan om o.a. wifi, mobiele telefoons en alle zendmasten. Gezondheidsklachten als kramp, hartritmestoringen, oorsuizingen, leerstoornissen, problemen met spreken, dodelijke vermoeidheid, ineen zakken, slapeloosheid, hartritmestoornissen en blijvende griep- of verkoudheidsgevoel. Wetenschappelijk is echter niet aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische velden van alle draadloos, de oorzaak van deze klachten is.

Maar het bestaat wél
Dr. Magda Havas, PhD, neemt in 2018 de proef op som. Ze merkt op dat sommige mensen die elektrisch gevoelig zijn, klagen dat ze een snelle of onregelmatige hartslag hebben en druk op de borst voelen.  Er is een ‘proof of concept’-onderzoek uitgevoerd om te bepalen of hartslagveranderingen, veroorzaakt door microgolfstraling te meten zijn. Er werd bij sommige personen een snelle of onregelmatige hartslag geconstateerd bij blootstelling aan de gepulseerde* microgolven (van een basisstation voor draadloze telefoons) op niveaus die door de WHO, FCC en Health Canada als veilig worden beschouwd.

*Gepulseerd wil zeggen dat het signaal in plaats van constant een heel zwak signaal is, zoals met straling nodig voor de ontvangst van je FM radio, het signaal honderden tot duizenden keren per minuut zeer sterk maar relatief kort is. Mensen en dieren horen en voelen deze straling niet. Gepulseerde digitale straling heeft een groot effect op het cognitieve functioneren 

De afgelopen jaren  circuleren verhalen over kinderen/ jong volwassenen, die naar school gaan waar ze wifi hebben, klaagden over een bonzend hart en kregen twee van de studenten in de omgeving van Barrie (Canada) hartmonitors te dragen. Een jong meisje zou een hartoperatie moeten ondergaan omdat haar cardioloog er niet achter kon komen wat er nu aan de hand was. Haar ouders stelden de operatie uit, verwijderden de wifi in hun huis en haar symptomen kwamen niet terug!

Is het normaal dat jongeren klagen over hartproblemen en een plotselinge hartstilstand krijgen?
Dr, Havas begon dit onderwerp te onderzoeken en ontdekte dat een plotselinge hartstilstand de belangrijkste doodsoorzaak was/is onder atleten en onder adolescenten en jongvolwassenen. Plotselinge sterfte onder atleten nam langzaam toe van 1980 tot 1995 en steeg plotseling in 1996 en bleef stijgen tot 2006, toen het onderzoek werd beëindigd. In sommige gevallen zijn hartziekten tijdens wedstrijden als oorzaak geïdentificeerd, maar de meeste gevallen blijven een mysterie.

Draadloze communicatie
Een aspect dat niet in overweging is genomen, is de toenemende blootstelling aan microgolfstraling van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefoons en draadloze technologieën in de thuis- werk- en schoolomgeving. Zou het kunnen dat de blootstelling aan microgolfstraling het zenuwstelsel van deze kinderen onnodig belast en bijdraagt ​​aan hartonregelmatigheden die verergeren bij inspanning, wat resulteert in een plotselinge hartstilstand? Als microgolven met een lage intensiteit (zoals magnetron gebruik) aantoont de harten van volwassenen te kunnen tasten, dan kan de 5G-straling zeker de harten van kinderen aantasten.

Onderzoeken uit de Sovjet-Unie die het effect van microgolfstraling op het zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem onderzoekt
Het cardiovasculair systeem zorgt voor het transport van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen via het bloed door het hele lichaam. De organen en weefsels in het lichaam moeten van zuurstof en voedingsstoffen worden voorzien, terwijl afvalstoffen juist uit het lichaam moeten worden uitgescheiden. Binnen het cardiovasculair systeem worden twee circulaties onderscheiden:
groep 1; de kleine circulatie. Het hart pompt zuurstofarm bloed naar de longen;
groep 2; de grote circulatie. Het hart pompt zuurstofrijk bloed naar de rest van het lichaam.

Het doel van het onderzoek was om de aard, de ernst en het klinische verloop te beschrijven van de cardiovasculaire* veranderingen die volgen op een chronische blootstelling aan microgolfstraling door een klinische lange termijnobservaties (3 tot 6 jaar) bij 130 patiënten. De gegevens hebben betrekking op 105 (90 mannen en 15 vrouwen) patiënten. 

* Cardiovasculair of hart- en vaatziekten is een algemene term van het hart- en het vaatstelsel. Het specialisme vasculaire neurologie behandelt aandoeningen van het vaatstelsel binnen het centrale zenuwstelsel.

Microgolven veroorzaken lichamelijke klachten
De radiogolven hebben golflengtes van 1 meter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz), ook wel millimetergolf genoemd. Aan het onderzoek deden patiënten mee die minstens 5 jaar werkten met microgolven van één centimeter. De proefpersonen werden in twee groepen geplaatst. De proefpersonen in groep 1 klaagden over hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, pijn in het hartgebied en hadden weinig energie. Een aantal van deze personen had arteriële hypotensie (lage bloeddruk) en bradycardie (trage hartslag). De proefpersonen in groep 2 klaagden over vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Sommigen ervaren ziektebeelden, waarvan de oorzaak ligt bij de bloedvaten van hersenen of het ruggenmerg met ernstige hoofdpijn, koude rillingen, tremor, bewustzijnsverlies, bleekheid of roodheid van het gezicht, beklemmende pijn in het hart, moeizame ademhaling gevolgd door grote zwakte. Proefpersonen in deze groep hadden meer kans op tachycardie (een snelle hartslag) en hoge bloeddruk. De hypothalamus, een klein deel van de hersenen net boven de hersenstam, verbindt het zenuwstelsel met het endocriene systeem (hormonale stelsel) en regelt de lichaamstemperatuur, honger, dorst, vermoeidheid, slaap en circadiane cycli (is voor een lichaam drie cycli van 8 uur per dag). 

Conclusie
“ Zo toonden lange-termijn observaties aan dat de aard en intensiteit van de cardiovasculaire reacties op langdurige blootstelling aan microgolven, nauw verband houden met de neurologische veranderingen, vooral die in het autonome zenuwstelsel. Ze verschillen ook per persoon. Sommige vertonen lange tijd slechts milde symptomen, terwijl anderen niet meer deel kunnen nemen aan de dagelijkse gang van zaken”.

De studie toont onregelmatigheden in de hartslag bij gepulseerde microgolfblootstelling bij gevoelige personen met hartonregelmatigheden, hartkloppingen, een bonzend hart en een toename van het aantal plotselinge hartstilstanden onder jongeren.

Waar voorzichtigheid geboden is bij de magnetron door de werking van microgolven, is er TOTAAL GEEN voorzichtigheid bij de werking van5G. Hoe is dat mogelijk?

Bronnen;
https://magdahavas.com/from-zorys-archive/pick-of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vecht-of-vluchtreactie#:~:text=Een%20vecht%2Dof%2Dvluchtreactie%20(,acute%20hevige%20angst%20en%20stress.
https://leefbewust.nu/magnetrons-verstijven-hart-eten/#:~:text=De%20frequentie%20van%20de%20microgolf,en%20je%20hartslagvariabiliteit%20negatief%20be%C3%AFnvloed.
http://domainofsatanists.uk/books/Study%20proves%20Microwave%20radiation%20affects%20the%20heart%20-%20Wi-Fi%205G%20Weapon.pdf