De Grote Sternkolonie bij De Petten voor juni ‘22

In de kolonie met Grote Sterns in het natuurgebied De Petten nabij Den Hoorn op Texel worden op 6 juni 2022 veel dode Grote Sterns gevonden. Niet alleen in de kolonie maar ook in de naastgelegen Mokbaai worden ze gevonden. Daar rusten de vogels altijd uit en staan normaal grote groepen Grote Sterns bij elkaar even te poetsen voordat ze weer opzoek gaan naar vis. De afgelopen dagen zijn met name in de Mokbaai al meer dan 700 dode vogels opgeraapt.

De Petten en ’t Stoar naast de Mokbaai
De Petten en ’t Stoar zijn twee vogelreservaatjes van natuurmonumenten in het Hoornder Nieuwland aan de binnenkant van de dijk. De Petten is een brak meertje waarin een aantal eilandjes liggen. Vanaf de weg zijn de vogels prachtig te bekijken. Ze vliegen af en aan over de dijk. In de Mokbaai vangen ze de vis die ze aan de jongen voeren. Bij extreem hoog water rusten grote aantallen wadvogels in de Petten. ’t Stoar is het weidevogelreservaat ten oosten van de Petten. Er broeden ook kluten, grutto’s en kieviten. ’s Winters zijn er vaak smienten.

De Mokbaai
De Mokbaai, ook wel Mok, is een baai in het zuiden van Texel. Je ziet hem aan de linkerkant liggen als je met de veerboot op Texel aankomt. Het is een overblijfsel van het Spanjaardsgat, een waterweg die in de 18e eeuw is verzand. De baai wordt vaak de Waddenzee in het klein genoemd: er zijn wadplaten, kwelders, een geul en een mosselbank. En met name de kwelders in de Mokbaai vormen een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. Bij eb valt die grotendeels droog en is het een belangrijk foerageergebied voor watervogels. Naast de Mokbaai liggen verschillende vogelreservaten, zoals De Geul en De Petten. Delen van de baai en zandplaat De Hors zijn in gebruik als oefengebied voor de mariniers van de Joost Dourlein kazerne.

Beschrijving de Grote Stern (Sterna sandvicensis Sterna) behorende bij de vogelgroep; Sterns (Sternidae)
Vrijwel alle in Nederland broedende sterns staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het zijn trekvogels, die overwinteren voor de West-Afrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe. Het is een tamelijk forse, erg wit overkomende vogel, de Grote Stern. De bovenzijde is lichtgrijs en de onderzijde wit. Enkele handpennen zijn in zomerkleed donkerder, zodat er een vage wig ontstaat op de bovenvleugel. Zwarte kopkap en kuif, in winterkleed met wit voorhoofd. Heeft een zwarte lange, dunne snavel met gele punt. De juveniel heeft bruingrijze vleugels en zwarte veertoppen. Vliegt vaak hoger dan andere sterns en vliegt tijdens het voedsel zoeken met neerwaarts gerichte snavel en kop. De Grote Stern is ongeveer zo groot als een kokmeeuw. De grote stern is een kustvogel, die koloniegewijs broedt op kwelders, groene stranden en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Rijn-Maas- ScheldeDelta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring.

Geluid
Scherp “karriek” is het meest karakteristiek.

Oorzaak sterfte
De Grote Stern komt echter massaal (al 700 op 9 juni 2022) aan het einde. Van de honderden dode Grote Sterns die opgeruimd moeten worden zijn er enkele naar een laboratorium opgestuurd, voor nader onderzoek. Waarom en waaraan zijn de vogels overleden?

Frankrijk en Engeland
De massale sterfte gebeurt ook in andere delen van Europa. “Opmerkelijk genoeg gaan in Frankrijk ook kolonies grote sterns dood, net als hier. In Engeland sterven juist weer veel jan-van-genten.”

                                                 Het zuiden van Texel

Wat heeft de 5G mast er dan mee te maken?
Op 12 mei 2022 is in Den Hoorn een 5G mast geplaatst en op 26 mei 2022 in gebruik genomen.

Veel meer dode vogels
Hardnekkig wordt echter ontkent dat de oorzaak 5G kan zijn (ze speculeren met vogelgriep). Het aanzetten van de zendmasten die werken op o.a. 5G (met frequenties van microgolven, infrarood- en ultraviolette straling), wordt niet genoemd. Stel je toch eens voor; de mensen moesten eens weten dat je er totaal gesloopt van kunt raken, va n die frequentiegolven. Massaal sterven nu, wereldwijd vogels hierdoor, maar de reden is zogenaamd onbekend. Ondertussen hebben al veel vogels de dood gevonden. Zoals op:

19 april 2020
In enkele zuidelijke staten van de Verenigde Staten zijn duizenden vogels dood uit de lucht gevallen. In de staten New Mexico, Colorado, Texas, Arizona, maar ook in het noordelijkere Nebraska worden onder meer vliegenvangers, zwaluwen en grasmussen dood aangetroffen. Waaraan de beestjes overlijden is onduidelijk, maar volgens een Twitter-account die een video-opname gemaakt heeft, bij 5G-zendmast in de buurt en heeft de mast de schuld van de dode vogels.

14 mei 2020, Kroatië
Tientallen dode vogels op straat, nadat “twee dagen geleden” een 5G-antenne geïnstalleerd en ingeschakeld werd.

20 augustus 2020
Op de uitgestrekte en hagelwitte duinen van gipskristal in ‘White Sands National Park’ New Mexico, zijn vanaf 20 augustus honderden duizenden dode vogels verspreid over het woestijnachtige landschap, aangetroffen. Ook op het grote militaire testgebied ‘White Sands Missile Range’ (WSMR) iets verderop werden veel dode vogels gevonden.

17 september 2020
In enkele zuidelijke staten van de Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen duizenden vogels dood uit de lucht gevallen. De dieren waren op weg naar het zuiden voor overwintering. Voor biologen is het fenomeen een raadsel.

In de staten New Mexico, Colorado, Texas, Arizona, maar ook in het noordelijkere Nebraska worden onder meer vliegenvangers, zwaluwen en grasmussen dood aangetroffen. Waaraan de beestjes overlijden is onduidelijk.

1 januari 2021
Honderden vogels zijn tijdens de jaarwisseling in Rome dood uit de lucht komen vallen. Dierenrechtenorganisaties in Italië spreken van een slachtveld.

April 2021
Langs de Groningse Waddenkust zijn veel dode vogels aangespoeld zegt de stichting Het Groninger Landschap. “Het gaat echt om honderden dode exemplaren”. De plotselinge dood van de duizenden vogels blijft een onopgelost mysterie.

14 februari 2022
Een beveiligingscamera maakte schokkende beelden in de Mexicaanse stad Chihuahua. Door een nog onbekende reden vielen plots honderden geelkoptroepialen, die op weg waren naar het zuiden, dood uit de lucht. Volgens een lokale dierenarts zijn de zangvogels mogelijk gestikt. De precieze doodsoorzaak is echter nog niet ontdekt, en het stadsbestuur van Chihuahua staat voor een raadsel.

3-3-2022
Het ís en blijft een bizar beeld: op de A2 bij Vinkeveen lag de weg op 3 maart vol met dode vogels. Het ging om een kleine honderd spreeuwen. Het is niet duidelijk hoe de vogels daar zijn terechtgekomen en wat de oorzaak is, maar Rijkswaterstaat vermoedt dat ze uit de lucht zijn gevallen.

Moet het dan nog duidelijker
Afgelopen tijd zijn er duizenden en duizenden dode vogels gevonden op verschillende plaatsen in de wereld, waarvoor door wetenschappers geen logische verklaring wordt gevonden. En niemand gebruikt het verstand en legt de link met ons draadloos gebruik? Moeten ons dan echt de vogels voorgaan?

Bronnen;
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304771/een-groot-raadsel-meer-dan-400-dode-zeevogels-op-texel?fbclid=IwAR0XVfsSGorxxW3xfO6u9v3U9-oa2pOcOSB_GKzJbe7zDvEtLg1ANiNF5ls
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298372/inwoners-zijdewind-maken-zich-zorgen-over-nieuwe-5g-zendmast?fbclid=IwAR3suVS7SSFGpKZMzyOwKhWBr86hqRFeuuUfHSS-FWCELIPNiHSPXvfe3lI
https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern
Foto: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304771/een-groot-raadsel-meer-dan-400-dode-zeevogels-op-texel
https://www.youtube.com/watch?v=sm1iu278oo4
Foto Grote Sterns: Jan Veen