Het zenuwstelsel van de mens is grofweg onder te verdelen in drie soorten: het centrale zenuwstelsel, het perifere zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel. Autonoom betekent ‘niet bewust te sturen of te beïnvloeden’. Het autonome zenuwstelsel stuurt lichaamsfuncties aan zoals het kloppen van het hart, de ademhaling en de peristaltiek, de doorduwende spierbewegingen, van de darm en andere organen.

Centrale zenuwstelsel
Het centrale zenuwstelsel is opgebouwd uit zenuwcellen (neutronen)* en begeleidende cellen en wordt onderverdeeld in grijze en witte stof. De grijze stof zijn de hersencellen, de witte stof zijn de uitlopers van de hersencellen. Deze uitlopers van de zenuwcellen, de zenuwvezels zijn wit omdat ze beschermd worden door een wit laagje, door myeline. Myeline bestaat uit myeline-eiwitten die worden ingebouwd in de uit vetachtige stoffen bestaande celwand, de membraan, van de begeleidende cel.

* Een neuron bestaat onder andere uit een cellichaam (het deel van de neuron dat de kern bevat), een axon (een dunne uitloper van de neuron) en dendrieten (vertakte uitlopers van het cellichaam van de neuron).

Simpel gezegd:
Ons lichaam is als een elektrisch netwerk – met de hersenen en het ruggenmerg als krachtbron, en de rest van het lichaam als de lampen, televisietoestellen, computers, enzovoort. Zenuwen zijn als de elektriciteitsdraden die de toestellen verbinden, en de myeline is dan het plastic isolatiemateriaal dat om deze draden zit. Als de isolatie of de draad zelf beschadigd wordt dan krijg je defecten of niet goed werkende ‘apparatuur’.

Het ruggenmerg
Het ruggenmerg is het grootste deel van het centrale zenuwstelsel. Het is voortdurend in wisselwerking met het perifere zenuwstelsel en is erg belangrijk voor sensorische* en motorische** functies.

*Een sensorische zenuw is een gevoelszenuw. Het zenuwstelsel is via sensorische zenuwen functioneel verbonden met het organisme en de omgeving.

**Motorische zenuwen brengen opdrachten vanuit het centrale zenuwstelsel over naar alle spieren. De spieren in ons lichaam zijn te verdelen in willekeurige en onwillekeurige spieren. Een willekeurige spier kunnen we bewust aanspannen of ontspannen, dit in tegenstelling tot de onwillekeurige spieren. Deze zijn betrokken zijn bij de automatische lichaamsfuncties die we niet bewust kunnen beïnvloeden.

Aanmaak myeline
Myeline vormt dus een isolerende laag rondom de zenuwen voor een snelle geleiding van signalen door de zenuwen. Deze signalen brengen alle processen in het menselijk lichaam op gang. Beschadigingen in de myelinelaag leiden tot het minder goed of zelfs helemaal niet meer functioneren van de zenuw en uitval van verschillende functies van het lichaam. Myeline wordt aangemaakt door myeline-vormende cellen. Ook hier is er weer een verschil tussen het perifere en het centrale zenuwstelsel. In het perifere zenuwstelsel zorgen de zogenaamde Schwann-cellen voor de aanmaak van myeline, in het centrale zenuwstelsel zijn dat de oligodendrocyten. Dit zijn cellen die zich wikkelen rondom de axonen, en dan veranderen in myeline.

Demyeliniserende ziekte
Een demyeliniserende ziekte is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de beschermlaag van myeline rondom de zenuwcellen wordt beschadigd. Deze beschadiging beperkt de geleiding van signalen in de aangetaste zenuwcellen. Als gevolg hiervan, kunnen allerlei functies worden aangetast, waaronder gevoel, beweging en cognitie, afhankelijk van welke zenuwcellen er aangetast zijn.

Demyeliniserende ziekten kunnen veroorzaakt worden door:
-een genetische oorzaak;
-infecties;
-auto-immuunziekten;
-organofosfaten (o.a. bepaalde insecticiden);
-antipsychotica;
-vitamine B12 tekort:
-onbekende oorzaak.

In de meest voorkomende demyeliniserende ziekte, multiple sclerose (MS), is substantieel bewijs gevonden dat het immuunsysteem tenminste gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de beschadiging aan de myeline. Zogenaamde T-cellen* onderdeel van het afweersysteem, zijn te vinden bij de beschadigde zenuwcellen. Andere cellen van het afweersysteem, de macrofagen**, dragen ook mogelijk bij aan de schade.

*T-cellen zijn afweerstoffen van het immuunsysteem om ziekteverwekkers te detecteren en vervolgens te elimineren.

**Macrofagen zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen in hetimmuunsysteem. Ze slokken ziekteverwekkers, beschadigde cellen en lichaamsvreemde stoffen op en verteren deze.

Is de onbekende oorzaak de kracht van de natuurlijk elektromagnetische velden?
Natuurlijke elektromagnetische velden hebben mensen nodig om te kunnen leven. Lichaamscellen communiceren met elektromagnetische signalen, met de natuurlijke elektromagnetische velden. Mede-ontdekker van het aidsvirus en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier heeft wetenschappelijk bewezen dat DNA-moleculen draadloos communiceren met elkaar net als de kunstmatig elektromagnetische velden geproduceerd door een mobiele telefoon. De elektromagnetische signalen van een mobiele telefoon zijn echter door mensenhanden gemaakte, de kunstmatige of technische elektromagnetische velden. De vele draadloze kunstmatige elektromagnetische velden worden in onze leefomgeving geproduceerd door wifi, smartphones, 3G/4G/5Gzenders, en alle draadloze apparaten. Hierdoor is het DNA in onze cellen steeds slechter in staat af te stemmen op de natuurlijk aanwezige elektromagnetische frequenties van de aarde. Deze verstoring is een van de grootste problemen voor ons lichaam doordat het de optimale werking van het lichaam belemmert.

Zijn mijn klachten hieraan gerelateerd?
Hebben mijn klachten te maken met het te lang (van 2003 tot 2007) wonen naast een GSM-mast 900? Een mast die mij qua gezondheid heeft gemaakt tot de klachten die ik nu heb, zoals:
-pijn.  Scherpe pijn in benen, rug, armen en borst;
-abnormale gewaarwordingen.  Geregeld gevoelloosheid in o.a. het gezicht, tintelingen (verdoofd gevoel) in vingers die door het hele lijf naar de ander hand gaan, gevoelig voor de lichte aanraking van kleding of voor extreme hitte of kou en constant het gevoel hebben dat iets het middenrif (corset) en benen (steunkous) stevig omsluit;
-zwakte in benen. Een zwaar gevoel in de benen die niet doen wat ze automatisch moeten doen (lopen);
-blaas- en darmproblemen.  Vaak moet plassen (en lopen gaat niet), urine-incontinentie, moeilijk urineren en obstipatie.

Is het een beschadiging van de myeline met als nog niet bekende oorzaak, de kunstmatige elektromagnetische velden die het immuunsysteem veranderen?

Iedereen komt na 2022 onder een antenne voor de mobiele communicatie (5G) te wonen. Krijgt dit dan iedereen?

Foto: https://www.seniorenwijzer.nl/weet-u-dat-aderverkalking-ook-kan-leiden-tot-urineverlies/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/transverse-myelitis/symptoms-causes/syc-20354726?fbclid=IwAR00si6M4N_uEexqlxMA_27rxpl-dEERIkT0ymZCSbUzpJBvDuZnzFWG06
Foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Myeline
https://msweb.nl/meer-over-ms/wetenschap/uitleg-over-ms-onderzoek/alles-over-myeline/?cn-reloaded=1
https://verkenjegeest.com/de-witte-stof-in-ons-zenuwstelsel/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Demyeliniserende_ziekte
https://placebonocebo.be/webshop/placebonocebo-losse-nummers/placebonocebo-45/een-op-vijf-ms-pati%C3%ABnten-heeft-geen-multiple-sclerose/
https://meridian.allenpress.com/radiation-research/article-abstract/191/1/20/150123/Comprehensive-Review-of-Quality-of-Publications?redirectedFrom=fulltext
https://stralingsbewust.info/2018/12/07/straling-beinvloedt-de-pijnappelklier-en-daarmee-onze-gezondheid/