De Gezondheidsraad geeft inzicht in het feit dat wanneer je je niet vaccineert tegen corona, je gewoon nergens meer welkom bent: “het kan bijvoorbeeld gaan om werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen”. 

Instellingen en bedrijven mogen mensen straks om een vaccinatiebewijs vragen, maar alleen als er geen sprake is van discriminatie, uitsluiting of schending van privacy. Minister De Jonge stelde onlangs dat gevaccineerde mensen met een covid-19-vaccin meer bewegingsvrijheid krijgen dan niet-gevaccineerde mensen. Volgens mij is dít discriminatie, minister de Jonge.

Geen keus als je actief tot het leven behoort
Want als gevaccineerden meer mogen dan niet-gevaccineerden, is dit toch geen keus maar een dwingen? Je dwingt een werkzaam iemand en biedt hem of haar geen keus. Je móet je wel vaccineren anders mag je niet meer werken of sociaal zijn. Pure discriminatie in de meest duidelijke vorm. Zegt onze overheid namelijk niet zelf op de vraag wat discriminatie is: discriminatie is dat er onterechte een verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. In dit geval maakt de overheid verschil tussen gevaccineerden en niet- gevaccineerden. Worden niet-gevaccineerden buitengesloten om deel te nemen aan het leven. Worden niet-gevaccineerden hun zelfbeschikking ontnomen. En het recht op zelfbeschikking is het recht op een eigen keus.

Zie de grondwet;
Hoofdstuk 1. Artikel 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Hoofdstuk 1.  Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Discriminatie
Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Een kenmerk is de levensovertuiging, het geheel van opvattingen dat je hebt over het leven en over de manier waarop je het beste kunt leven. Dan mag de overheid geen maatregelen nemen of niet akkoord gaan met de voorstellen die er nu liggen:
-je mag alleen een concert bezoeken na vaccinatie;
-zonder vaccinatie ben je niet meer welkom op de werkvloer of je komt de grens niet over zonder prik;
-dat de crèche je kind(eren) weigert (en) als deze niet gevaccineerd is (zijn);
-je niet mag vliegen zonder vaccinatie.

Dit is doelbewust mensen buitensluiten en we vinden dat goed? Is iedereen toch té bang gemaakt van de woorden van onze beleidsmakers over corona? Door de constante stroom cijfers van zieken en doden? Bang gemaakt door aandacht in de vorm van de herhaalde persconferenties? Bang gemaakt door de media? Dat schijnt ook de bedoeling te zijn! Zodat iedereen zich maar laat vaccineren en zodat het supersnel mobiel 5G-internet als aanjager kan dienen voor nieuwe technologieën waar de zelfbeschikking over je eigen lichaam in het geding komt?

Geen keus want geen vaccinatie is uitsluiting van de maatschappij!
Een ander voorbeeld is de zorg: een klein deel van de zorgmedewerkers weigert zich te laten vaccineren. ” Sta je dan als instelling in je recht als je die mensen die zich niet vaccineren niet meer laat werken?” Of stel je kind wordt gediagnosticeerd met leukemie en ligt in Engeland in het ziekenhuis voor een chemo-behandeling. Je bent ervan overtuigd dat er een andere doelstelling achter de corona-vaccinaties zit en kiest daarom om je niet te vaccineren. Maar…je wilt naar je kind, ook al is hij volwassen, en om maar naar je kind te kunnen kies je maar voor een vaccinatie. In dit geval heb je als moeder toch geen keus?

Enkele belangrijke vragen over wel of niet laten vaccineren;
1. Kan vaccineren verplicht worden?
“Het uitgangspunt is en blijft dat je mensen niet kunt verplichten zich te laten inenten”, zegt docent Gezondheidsrecht Rankie ten Hoopen van de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk medewerker van Team Zorg bij Boels Zanders Advocaten. Het recht op lichamelijke integriteit is vastgelegd in de Grondwet. “Dat staat een vaccinatieplicht in de weg.” Dit grondrecht vloeit voort uit het zelfbeschikkingsrecht. “Het betekent dat mensen binnen bepaalde grenzen zelf hun leven moeten kunnen inrichten en zelf persoonlijke keuzes moeten kunnen maken.” Het is zeer onwenselijk om het verplicht te stellen”, zegt hoogleraar medische filosofie en ethiek Guy Widdershoven van het Amsterdam UMC. “Het gaat namelijk in tegen grondrechten en het veroorzaakt maatschappelijke onrust.”

2. Mag je mensen vragen of ze ingeënt zijn?
Mogelijk kunnen mensen de vraag krijgen of ze gevaccineerd zijn als ze de werkvloer betreden, op reis gaan of een evenement bezoeken. Ten Hoopen vindt dat organisaties voorzichtig moeten zijn met het stellen van die vraag. “Het kan leiden tot een indirecte vaccinatieverplichting, vooral als de vraag op veel plekken wordt gesteld. Niet alleen bij festivals, maar bijvoorbeeld ook om gebruik te kunnen maken van allerlei dagelijkse voorzieningen of activiteiten.”
Werkgevers mogen niet aan hun werknemers vragen of ze tegen het coronavirus zijn gevaccineerd. Dit is namelijk in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Medewerkers hoeven hun werkgever niet te vertellen of ze gevaccineerd zijn. “Sterker nog: een werkgever mag er niet eens naar vragen, net als ook de vraag of een werknemer zwanger is, verboden is”, aldus een woordvoerder van de privacy toezichthouder.

3. Wat zijn de gevolgen voor mensen die zich niet laten vaccineren?
Als ze vraag dan toch krijgen, mogen niet-gevaccineerde werknemers, reizigers en festivalgangers dan geweigerd worden? Of zijn er zelfs verdergaande consequenties voor werkenden? “Als je op commerciële basis iets organiseert (personen, bedrijven en-of overheden, die als doel hebben winst te maken),  kun je wel bepaalde voorwaarden stellen, zoals een bewijs van vaccinatie. Die voorwaarden moeten wel in verhouding staan tot het beoogde doel en dat is per situatie anders”.

4. Wat is het belang van een vaccinatieprogramma?
Het is van belang om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om zich in te laten enten, maar bescherming tegen een besmetting is ook op andere manieren mogelijk. Het vaccinatieprogramma is maar één onderdeel van een totaalpakket van maatregelen dat bedoeld is om de risico’s te verminderen. Met een vaccinatiegraad van 60 procent zijn we immers allemaal beschermd, aldus Rob van den Hoven van Genderen, hoogleraar artificiële intelligentie en robotrecht (VU).

Het klopt gewoon niet
Een belangrijke voorwaarde is dat de vaccinatieplicht “gerechtvaardigd” is, schreef de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet. Maar wanneer is iets gerechtvaardigd? Is het discriminatie rechtvaardig? Vaccineren zonder openheid geven van het waarom? Is het stiekem met een nanochip: https://nieuwspaal.nl/blunder-pfizer-vergeet-chip-in-coronavaccin/ ? En dat Bill Gates, samen met zijn vrouw, betrokken is bij verschillende vaccinatieprojecten in de wereld, en nu ook bij de ontwikkeling van het coronavaccin. Verschillende omstandigheden maken dat veel mensen hem wantrouwen wat dit vaccin betreft. Want zo voorspelde hij vijf jaar geleden al dat de volgende wereldramp een pandemie zou zijn! en hij flink kan  verdienen aan een vaccin én lijkt hij voorstander van actieve bevolkingskrimp. En inderdaad breekt er in 2020/2021, een pandemie uit. En toevalligerwijs wil het geval dat iedereen in lockdown moet en zit en de glasvezelkabelleggers gewoon doorgaan met kabels leggen voor internet, voor 5G!  

Tweede Kamerverkiezingen 2021
D66-lijsttrekker Sigrid Kaag wil dat Nederlanders meer vrijheden krijgen als zij gevaccineerd zijn tegen corona. 17 maart 2021 heeft D66 heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen een historische overwinning geboekt. Volgens de exitpoll komt de partij van Sigrid Kaag op 26 zetels, na de VVD met 35 zetels.
Grote kans dat het vaccinatiepaspoort doorgaat. Nederland gaat dan legaal discrimineren!

 Foto: https://www.lc.nl/friesland/Wanneer-ben-ik-aan-de-beurt-voor-een-prik-En-welk-vaccin-krijg-ik-Dit-is-de-volgorde-voor-vaccinatie-tegen-corona-26624984.html

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

https://stichtingvaccinvrij.nl/5g-en-vaccinaties-ziet-u-de-overeenkomsten/

https://www.1limburg.nl/kan-de-baas-je-weigeren-zonder-inenting-tegen-corona https://www.nu.nl/coronavirus/6114988/vaccinatie-eis-mag-maar-discrimineren-niet-hoe-werkt-dat-in-de-praktijk.html
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/inenting-wordt-verplicht-bij-vliegreis

https://www.xandernieuws.net/algemeen/italie-liet-bill-gates-experimenteren-op-bevolking-met-nieuw-type-dna-veranderend-vaccin/

https://www.nature.com/articles/s41565-020-0757-7