De nieuwe manier van draadloos opladen, werkt met inductie

Niet-ioniserend en ioniserende straling
Bij straling moet er een onderscheid worden gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling heeft te weinig energie om atomen te ioniseren, zegt de wetenschap en ioniserende straling heeft deze energie wél. En draadloze straling is niet-ioniserende straling, volgens de wetenschap.

Wat is straling
Straling is het uitzenden van energie als golven (elektromagnetische straling) en is energieoverdracht zónder dat er sprake is van direct contact. Je kunt het vergelijken met geluid: geluid is het in trilling brengen van lucht. Deze trillingen worden door ons trommelvlies gevoeld en omgezet in een elektrisch signaal in de hersenen dat we ervaren als geluid. En afhankelijk van de snelheid van de trilling (de frequentie*) van straling, ervaren we deze als een hoge of lage trilling (frequentie). De belangrijkste eigenschap van een elektromagnetisch veld (of ‘straling’) is dan ook de frequentie.

*De frequentie is het aantal trillingen dat binnen één seconde plaatsvindt. Bijvoorbeeld: een frequentie van 50 kilohertz (kHz) betekent dus 50000 trillingen in één seconde. Symbool van frequentie is f, eenheid is Hertz (Hz).

Niet-ionische straling/ionische straling
Elektromagnetische straling komt voor in vele vormen voor: in

-gammastralen;
-röntgenstralen;
-ultraviolet licht;
-zichtbaar licht;
-infrarood licht;
-radiogolven.

Het verschil ligt in de frequentie van de elektromagnetische golf en de daarmee samenhangende energie. De meest energierijke straling, is de gammastralen, röntgenstralen en een bepaald gedeelte van het ultraviolette licht. Die zijn gevaarlijk voor ons lichaam, omdat ze in staat zijn om elektronen uit atomen weg te slaan (te ioniseren). In de meeste wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat draadloze straling zoals wifi (met radiogolven, in plaats van kabel), bluetooth (alleen digitaal mogelijk), de mobiel en alle zendmasten, radiogolven verspreiden en níet schadelijk zijn omdat dat deze straling niet-ioniserende straling is wat erg tegenstrijdig is.

Infrarood-licht wordt in 2022 gebruikt voor snelle data-overdracht. Dit biedt een aanvulling of alternatief op wifi, en wordt lifi*genoemd. Het gebruik van infrarood licht is een vorm van elektromagnetische straling tussen de niet-ioniserende straling en ioniserende straling in wat wél schadelijk kan zijn.

* Lifi gebruikt zichtbaar licht met golflengtebanden tussen 400 terahertz (THz) en 780 nanometer (nm) en 800 THz en 375 nm. Daarmee is niet bewezen dat 5G veilig en veel landen wachten ook af met de invoering van 5G.

Zijn de elektromagnetische velden (EMV) van nu het asbest-verleden van toen!
Het product asbest heeft een lange geschiedenis en tijdens de industriële revolutie rond 1870 kwam de productie ervan goed op gang.  Pas in 1930 werden er voor het eerst de negatieve gezondheidseffecten van asbest bekend gemaakt en in Nederland werd asbest vanaf 1931 als een schadelijk product voor de volksgezondheid beschouwd door de arbeidsinspectie. De omvang van de gevolgen kon men destijds echter niet overzien en het heeft dan ook nog tot 1949 geduurd toen asbestose pas als beroepsziekte werd onderkend in Nederland. Maar ondanks de negatieve gezondheidseffecten werd asbest rond de jaren ’70 en ’80 nog steeds veel gebruikt, onder andere in bouwmaterialen. Pas eind jaren ’80 daalde het gebruik van asbest na blijvende gezondheidsklachten van bouwvakkers en andere werknemers die waren blootgesteld aan asbest en pas in 1993 heeft men in Nederland het toepassen en verkopen van asbest verboden! Meer dan 123 jaar later! In 2005 is dit verbod doorgevoerd in de hele Europese Unie.

Het heeft ook vele tientallen jaren geduurd voor er gezondheidsklachten zijn, maar wat we nu weten is dat de stof* van asbest kan leidden tot;
-mesothelioom (kanker in longvlies of buikvlies);
-longkanker;
-stoflongen (asbestose);
-strottenhoofdkanker;
 en eierstokkanker.

*Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn.

Gaat het dezelfde kant op met de elektromagnetische velden?
Gaat het met de elektromagnetische velden van alle draadloze elektromagnetische velden (EMV)nu, dezelfde richting op als met het gebruik van asbest toen? Met frequenties waar de Europese Unie nu een halleluja-verhaal over heeft voor 5G? De frequenties: 

-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

Moet het ook nu weer een eeuw of meer duren voordat duidelijk wordt wat een schade iets geeft?

De zog. niet-ioniserende straling ín ons huis
Dat de ElektroMagnetischeVelden (EMV), die we radiogolven of radiofrequente velden (RF) noemen, directe biofysische effecten veroorzaken in een organisme? Dat er volgens Prof. Martin Pall (VS) veel bewijzen zijn van diverse schadelijke effecten door EMV zoals;

-onvruchtbaarheid;
-DNA-schade;
-oxidatieve stress;
-beschadiging van de bloed-hersen-barrière.

Dat de niet-ioniserende straling, niet te ruiken, niet te horen en niet te zien is? Gemaakt door apparaten die zich nota bene ín onze woning bevinden zoals:
-alle mobiels*
-draadloze laptops;
-de DECT telefoon. Een DECT-telefoon is een draadloze digitale telefoon en bestaat uit een basisstation met een of meerdere draadloze handsets;
-de wifi. Wifi IEEE 802.11 is de verzamelnaam voor draadloze netwerken;
-bleutooth. Een methode om draadloos gegevens uit te wisselen tussen twee of meer apparaten:
-het draadloze audiosysteem (zoals de babyfoon);
-een draadloos intercom systeem;
-een draadloos audiosysteem waar de speakers draadloos zijn;
-een draadloze deurbel;

*Dat draadloos opladen een nieuw proces is waarbij elektrische energie via een magisch veld wordt getransporteerd tussen twee objecten en geen bekabeling nodig is voor de energieoverdracht. Dat de nieuwe manier van opladen werkt met inductie?

De mobiel laadt op met inductie
Dit betekent dat er bij de draadloze oplader een elektrische spanning wordt opgewekt via magnetisme. Dat er geen kabel en stopcontact nodig is. Dat de elektrische spanning via een elektromagnetisch veld wordt afgegeven door de draadloze oplader aan de mobiel. Dat de mobiel met dit elektromagnetische veld zo draadloos de accu oplaadt?

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/straling-van-alle-draadloos-gebruik-is-wel-gevaarlijk-en-onverantwoord/
Foto; https://www.bol.com/nl/nl/p/therob-verstelbare-dubbele-draadloze-qi-snel-lader-incl-15-watt-adapter-zwart/9300000071082562/?bltgh=uqsHT1UlH9p79DBTOyhPlw.2_47.49.ProductImage
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid#:~:text=Het%20kan%20tientallen%20jaren%20duren,nieuwe%20producten%20sinds%201993%20verboden.
https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@113933/wanneer-toepassen/
https://www.consumentenbond.nl/mobiel-abonnement/wat-is-5g-en-wat-kun-je-ermee
https://www.asbestcrew.nl/geschiedenis/
Foto: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4997871/5g-mobiel-internet-gezondheid-demonstratie-klachten

https://stralingsbewust.info/2019/11/28/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie/