De tijdelijke coronawet van april 2020 wordt, om te dienen als een nieuwe noodwet in juli 2020, uitgesteld. De Raad van State, de onafhankelijke adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur, heeft flinke kritiek op de conceptwet. De nieuwe wet (coronawet) zal naar verwachting in september 2020 in werking kunnen treden. Bedoeling is dat de wet voor een halfjaar gaat gelden, mét de mogelijkheid tot verlenging. Minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte III, minister Grapperhaus, benadrukt: ‘van uitstel komt geen afstel’.

De spoedwet betreffende de corona- pandemie
In het staatblad van het koninkrijk der Nederland staat 24 april 2020, te lezen dat:
‘in verband met de uitbraak van COVID-19 het wenselijk is om enkele spoedeisende, tijdelijke voorzieningen, te treffen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid’. Zie ook: https://stralingsleed.nl/blog/de-spoedwet-tegen-de-corona-verspreiding-is-in-strijd-met-de-burgerrechten/

Meer tijd nodig
De tijdelijke noodverordeningen moeten vervangen worden door een definitieve wet maar op dit concept coronawetwet is veel kritiek. Vrijdag 19 juni schrijft het kabinet dan ook de kamer dat de coronaspoedwet niet per 1 juli in werking zal treden. Dit omdat de wetsbehandeling van de noodwet, die alle tijdelijke noodverordeningen als gevolg van de coronamaatregelen in een wet moet verankeren, meer tijd nodig heeft.

Naar verwachting gaat de spoedwet met ingang van september 2020 in met de bedoeling dat de wet voor een halfjaar gaat gelden, met mogelijkheid tot verlenging. (RLL: toch wel gek want het virus is in juni op de terugweg. Weet de overheid dan meer?)

Het coronavirus
Want uitgaande van de cijfers van het RIVM is de realiteit dat elke winter 1 op de 10 mensen de griep krijgen. Dat komt neer op 1,7 miljoen Nederlanders. Nog nooit is er sprake geweest van quarantainemaatregelen, thuiswerken, het afgelasten van bijeenkomsten, de 1,5 meter afstand houden, het nalaten van handen schudden, kussen of knuffelen. Wat is er in 2020 anders?

Corona wereldwijd
Want wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 290.000 tot 650.000 overlijdens aan de normale ‘seizoensgriep’. In 2018 zijn er wereldwijd 106.378 mensen overleden aan de ‘normale’ griep. In dat jaar werd Nederland wekenlang, tot eind april, geteisterd door een griepepidemie De cijfers van toen, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 16.000 ziekenhuisopnamen en een oversterfte (meer sterfgevallen dan gemiddeld) van 9444 mensen in 18 weken tijd. In 2020 zijn in de week van 12 tot 18 maart, 3233 sterfgevallen gemeld, terwijl de teller in deze tijd van het jaar gewoonlijk uitkomt op tussen de 2727 en 3040 sterfgevallen. Op 7juni 2020 is volgens het RIVM het officiële dodental in Nederland door het coronavirus voorlopig 6013. Het verschil blijkt uit de cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie: tijdens de epidemie in 2018 lagen er op het hoogtepunt 350 patiënten met ademhalingsproblemen op de Nederlandse intensive Care’s en op 27 maart 2020 waren dat 873 patiënten.

Enkele maatregelen in een wet die kritiek oproepen
In de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, ook wel de coronawet (of corona-spoedwet) genoemd, staan geplande coronamaatregelen. Bijvoorbeeld dat:
-het verplicht is een bepaalde afstand te houden (1,5 meter );
-op sommige plekken de mondkapjes verplicht zijn;
-het is verboden om in groepsverband te zijn;
-het is verboden is om als publiek aanwezig te zijn op publieke plaatsen, die niet voor publiek geopend zijn;
-het kabinet hygiënemaatregelen verplicht kan stellen;
-het kabinet bepaalde beroepsuitoefeningen mag verbieden;
-het kabinet ministeriële regelingen mag uitvaardigen
-het is verboden is deel te nemen aan een evenement dat niet gehouden mag worden;
-politie en andere handhavers woningen mogen binnen treden;
-de minister of de burgemeester bevoegd is tot het toepassen van bestuursdwang of een last onder dwangsom;
-ter ondersteuning van bron- en contactopsporing digitale middelen kunnen worden ingezet, waaronder in elk geval een notificatieapplicatie. De gemeentelijke gezondheidsdiensten kunnen hierbij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Een kernvraag die steeds boven komt is die over de verplichtstelling van een app, die een persoon bijvoorbeeld de toegang tot een gebouw kan ontzeggen als hij geen gebruik maakt van de app of daar geen inzage in wil geven. Het voorkomen van verplichtstelling, is een aanleiding voor dit wetsvoorstel. (RLL; laten we er vanuit gaan dat er een vrijwillige keuze voor burgers komt want menig elektrogevoelige HEEFT GEEN SMARTPHONE, wat al heel lang bekend is bij het kabinet);
– Met een hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete worden degene gestraft die handelen in strijd met de spoedwet.

De dreigende verplichte vaccinatie met nanochips geeft toch grote onrust en kopzorgen
Een aantal maanden geleden, aan het begin van de corona uitbraak in maart, werden wakkere mensen uitgemaakt voor complotdenkers, gekkies en alu-hoedjes. Wakkere mensen, die de corona uitbraak zien om de uitrol van o.a. het 5G-netwerk door te willen drukken. Wakkere mensen die uit ervaring weten dat de elektromagnetische velden van alle netwerken voor de mobiele communicatie lichamelijke klachten geven, en zeker weten dat het doel van de corona uitbraak, mede is om de uitrol van het 5G-netwerk voort te kunnen zetten, zonder protesten. 5G het snelle netwerk in combinatie met een vaccin tegen het zogenaamde coronavirus bedoeld om wereldwijd de controle op mensen te krijgen. Elektromagnetische velden, in combinatie met chemtrails, die mensen een slapend slachtoffer maken. Niet helemaal gelukt bij de vorige netwerken maar 5G heeft meer mogelijkheden om de mens te manipuleren, dus het moet er komen. Een uitzending begin juni 2020 geeft dit ‘zeker weten’ gelijk gezien een uitspraak van oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal over het vaccin tegen Covad-19:

“Wij moeten betrouwbare partners zoeken waarmee we zoveel mogelijk samen kunnen werken. Dan moeten we ook zorgen dat we wat te bieden hebben. Wij zijn niet sterk in het produceren van miljarden vaccins, maar we zijn wel sterk in de nanotechnologie bijvoorbeeld. Dus het zou dan onze chips voor hun vaccins kunnen worden. Dat is een heel bekend punt in internationale handel.”

Nederland net zoals Denemarken
Denemarken heeft met een noodwet in maart 2020 de overheid de macht gegeven om mensen te verplichten een coronavirus vaccin te accepteren. De Deense noodwet blijft in principe geldig tot maart 2021, maar kan natuurlijk eenvoudig worden verlengd of zelfs permanent worden gemaakt. Denen die weigeren zich op corona te laten testen krijgen een boete en mogelijk zelfs gevangenisstraf. Ook zullen ze geen toegang meer krijgen tot winkels, supermarkten, publieke instellingen zoals ziekenhuizen, en het openbaar vervoer.

De nieuwe spoedwet in Nederland maakt het mogelijk om burgerrechten in te perken
De corona-spoedwet van het kabinet zorgt voor grote weerstand onder een groot deel van de bevolking. Zo is een petitie tegen de Tijdelijke wet Covid-19 online ondertekend door bijna een kwart miljoen Nederlanders. “Deze spoedwet is een belediging van onze democratie en waar Nederland voor staat”, zegt Willem Engel, een van de initiatiefnemers van de petitie. RLL; en deze spoedwet is een bevestiging dat er totaal geen begrip is bij het kabinet voor de elektrogevoeligen in Nederland. Mensen die in een lockdown zitten en er gebeurt niets. Geen hulp maar RUZ (red Uzelf).

https://petities.nl/petitions/stop-de-noodwet-laat-u-uw-rechten-niet-afnemen?locale=nl
https://www.nu.nl/coronavirus/6059065/kabinet-stelt-invoering-coronaspoedwet-uit.html?redirect=1
https://www.privacyfirst.nl/over-ons/columns/item/1191-het-nieuwe-abnormaal-noodwet-is-staatsterrorisme.html

Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen


https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5160041/honderdduizenden-handtekeningen-tegen-corona-spoedwet-willekeurig
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121106/w04-20-0139-vo/
https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/186483/concept-wetsvoorstel-coronawet/
foto; https://nl.wikipedia.org/wiki/Torentje#/media/Bestand:Het_Torentje_en_de_Hofvijver_(10841653765).jpg