COSMOS (“Cohort Study of Mobile Phone Use and Health”) is een internationale cohortstudie die de mogelijke gezondheidseffecten onderzoekt van lange termijn effect van mobiele telefoons en andere draadloze technologieën. Het doel van de studie is om langdurige gezondheidsmonitoring uit te voeren van een grote groep mensen, zodat we kunnen vaststellen of er mogelijke gezondheidsproblemen zijn die verband houden met het gebruik van mobiele telefoons en andere draadloze technologieën gedurende een lange periode.

Het COSMOS-consortium bestaat uit zes Europese landen “Denemarken”, “Finland”, “Zweden”, “Nederland”, “Frankrijk” en “Verenigd Koninkrijk”. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende teamleden in de zes landen.

Voor Nederland:
-Prof. dr. ir. R.C.H. (Roel) Vermeulen. Hoogleraar diergeneeskunde aan de Universitair Utrecht;
-Prof. dr. ir. J. (Hans) Kromhout, Professor diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht;
-V.C. (Virissa) Lenters. Gastonderzoeker diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht;
-M. (Marije) Reedijk,  student diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Kunstmatige elektromagnetische velden
In de afgelopen jaren is het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën, zoals mobiele telefoons en draadloos internet, snel toegenomen. Omdat deze apparaten gebruikmaken van kunstmatige elektromagnetische velden is de blootstelling hiervan enorm toegenomen. Daar waar 2G en 3G gebruik maken van radiostraling (RF) maakt 4G+ ook gebruik van microgolfstraling en 5G ook van infraroodstraling en misschien zelfs van ultraviolette straling. De COSMOS-studie is opgezet om de mogelijke gezondheidseffecten te onderzoeken.

internationaal
COSMOS is een internationaal consortium (tijdelijk samenwerkingsverband) van zes Europese landen. Van:
-Denemarken;
-Finland;
-Frankrijk;
-Zweden;
-Nederland;
-Verenigd Koninkrijk. 

290.000 volwassen GSM-gebruikers hebben deelgenomen aan het onderzoek: 105.000 deelnemers in het verenigd Koninkrijk, 90.000 in Nederland, 50.000 in Zweden, 30.000 in Denemarken en 15.000 in Finland. Frankrijk heeft onlangs financiering ontvangen en werft momenteel deelnemers voor hun studie.

Cohortstudie
Een Cohort studie is een studie waarbij een deel van een populatie (de cohorte) gedurende een bepaalde tijd bestudeerd wordt. Elk van de deelnemende landen is een cohortstudie gestart naar gezondheidsrisico’s in verband met mobiele telefoons en EMV. De eerste studie werd in 2007 gelanceerd. Toen ze aan de studie deelnamen, vulden de deelnemers een gedetailleerde vragenlijst in over hoeveel ze hun mobiele telefoon gebruiken, en beantwoordden ze ook een verscheidenheid aan vragen over hun levensstijl, gezondheid en andere relevante blootstellingen. Informatie over individueel GSM-gebruik wordt ook verzameld bij GSM-operators (voor de deelnemers die toestemming hebben gegeven om deze informatie te verzamelen; de meerderheid van de studiedeelnemers stemde hiermee in).

Geen overtuigend bewijs gezondheidsschade
Veel reviews hebben geconcludeerd dat er tot nu toe geen overtuigend bewijs is dat mobiele telefoons op korte termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. Het wijdverbreide gebruik van mobiele telefoons is echter een relatief recent fenomeen en het is mogelijk dat nadelige gezondheidseffecten optreden na tien jaar of langer langdurig gebruik. Het bewijsmateriaal dat nodig is om ons in staat te stellen een goed oordeel te vellen over het gebruik op de langere termijn, is nog niet verzameld, en deze vraag kan alleen worden opgelost door de gezondheid van een groot cohort van telefoongebruikers gedurende een lange periode te volgen.

Een misplaatste opmerking
Geen overtuigend bewijs van gezondheidsschade? Deze opmerking is niet correct. Ik ben zelf iemand die juist door alle draadloze toepassingen moest stoppen met werken in 2009 en we moesten verhuizen in 2007 omdat ik door de benen zakte van alle onzichtbare draadloze frequenties van alle draadloze toepassingen. Nu stond onze droomwoning (gekocht in 2003) ook maar 150 meter verwijderd van een kerktoren met verstopte 2G antennes wat niemand ons verteld had. 2G antennemasten waarvan er twee gericht stonden op onze woning, ter hoogte van de tweede verdieping. Wel een mobiele telefoon geprobeerd, nadat we gevlucht waren, waarbij tijdens de derde keer gebruik, enorm felle steken van het linkeroor naar het rechteroor in 2007 vlogen. Ik werd gescalpeerd zo is de beste beschrijving. Nooit meer een mobiel aangeraakt sindsdien. Met werken moeten stoppen omdat er wifi in het kantoor kwam en twee DECT-telefoons, ondanks dat bekend was dat ik niet tegen de elektromagnetische velden kon. Maar ja, je ziet ze niet die elektromagnetische velden dus wie gelooft je nu? Zie Help! De kerktoren geeft straling, de langzame ontdekking waarom onze zoon ziek wordt en later ik ook.

                                    

Neen, ik zelf en anderen die ik ken, doen écht niet mee aan een onderzoek naar de gezondheidsschade van mobiel gebruik. Die hebben de nadelen al aan den lijve meegemaakt! Overtuigend bewijs van gezondheidsschade is er wel degelijk, maar dit willen instanties, regeringen en telecomproviders niet horen.  Zo ontstaat het gezegde: dat er weinig overtuigend bewijs is dat de mobiele telefoon schadelijk is voor de gezondheid: http://stralingsleed.nl/blog/draadloos-gebruik-geeft-gezondheidsschade-nu-of-later/ . Neen, als je niet luistert  dan krijg je dat.  Mensen die nu al elektrogevoelig zijn gewoon in de steek laten, in de hoop op zelfmoord? Ook zit er verschil in mensen. 20% van de wereldbevolking is een High Sensitive Person (HSP ‘er). Voor de HSP ‘ers is mobiel gebruik schadelijker voor de gezondheid dan bij niet HSP ‘ers. Veel mensen die ik ken die elektrogevoelig zijn ook HSP ’er. De normen van het ICNIRP (Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming) gelden voor iedereen maar moeten er wel heel anders uitzien wat ik nu weet.  De elektrogevoelige heeft ook recht op een plekje hier op aarde.  http://stralingsleed.nl/blog/heeft-stralingsziekte-als-oorzaak-de-uitrol-van-5g/

Is dit onderzoek wel representatief?
De onderzoeksgroep moedigt alle deelnemers aan om iedereen die wil bijdragen aan de COSMOS-studie om de app, genaamd XMobiSense, te downloaden en gedurende ten minste twee weken op de mobiele telefoon te laten draaien. Houd er echter rekening mee dat dit een volledig optioneel onderdeel van de studie is.

Maar onderzoekers, weten jullie wel dat een elektrogevoelige geen smartphone heeft en dus geen app? Dat elektrogevoeligen met nog wel een smartphone, geen app kunnen installeren omdat dit de “koelkastmodellen” van begin 21ste eeuw zijn?

Het onderzoek is dus erg eenzijdig uitgevoerd en kan niet worden uitgevoerd door een elektrogevoelige. Logisch dan toch dat er geen nadelen gevonden zijn.

Foto: https://pixabay.com/nl/photos/ipad-iphone-tablet-computer-916394/
http://www.thecosmosproject.org/about-the-study/
https://en.wikipedia.org/wiki/COSMOS_cohort_study
http://www.ukcosmos.org/Participants?open=WhatIsCosmos#StudyPanelParticipants
http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2513&action=edit
https://www.bol.com/nl/p/help-de-kerktoren-geeft-straling/1001004006824236/?country=BE