Een paperback geschreven door Dr. Marc Arazi, met voorwoord van PhD, MPH Devra Davis en vertaald door Mevrouw Regan Kramer met als titel: Phonegate Alert. Het boek is in 2020 geschreven in het Frans en in juni 2022 in het Engels uitgebracht.

Inhoud
In Frankrijk pleit dr. Marc Arazi, voorzitter van de vereniging ‘Phonegate alert’, ervoor om miljoenen draadloze telefoons van de markt te halen, omdat deze de schadelijke limiet van ElektroMagnetischeVelden (straling) overschrijden. De limiet die wereldwijd en wettelijk geldt (en voor velen ook veel te hoog) maar wél  wordt gebruikt. Ook wil hij dat er eerlijke voorlichting en transparantie is, over straling, want benadrukt hij; deze is nu niet veilig. Dit wordt het PHONEGATE-SCHANDAAL genoemd en gaat erover dat 9 van de 10 telefoons niet aan de blootstellingslimieten voldoen, zoals deze nu gebruikt worden (op het lichaam). Marc Arazi, arts en klokkenluider, spreekt hierover als een zéér alarmerende situatie.

Wie is Dr. Marc Arazi
Dr. Marc Arazi is een Franse arts, ondernemer, auteur van Phonegate Alert, lokaal gekozen functionaris en mede oprichter en voorzitter van de NGO (non-gouvernementele organisatie); Phonegate Alert Association. Met voorwoord van Devra Davis, de oprichtster en voorzitster van Environmental Health Trust, een wetenschappelijke denktank die onderzoekt, publiceert en beleidsmakers en het publiek informeert over de gevaren van draadloos gebruik voor de gezondheid en voor het milieu. 

Want de mobiele telefoonindustrie wil niet dat je het gevaar van draadloos beseft!
President en medeoprichter Dr. Marc Arazi van en over Phonegate Alert: “onze organisatie, Alerte Phonegate, is opgericht in 2018, als een openbare onderwijsinstelling. Mensen hebben het recht om te weten hoe ze zo veilig mogelijk mobiele telefoons kunnen kopen en gebruiken. Maar ze liegen al jaren tegen je: de mobiele telefoon is namelijk gewoon gevaarlijk! Er zijn meer dan 5 miljard gebruikers van mobiele telefoons in de wereld en deze telefoons houden mensen permanent in contact met het lichaam: in onze handen, onze zakken en zelfs naast onze oren, naast ons hoofd! En dit al op zeer jonge leeftijd! Sommigen van ons slapen er zelfs mee!”

De macht van de Telecomindustrie
Daarnaast blijkt ook steeds weer dat de belangen van de telecomindustrie veel belangrijker lijken dan de zorg voor de volksgezondheid!  De voorzitter van de Federal Communications Commission (FCC) verklaart bijvoorbeeld dat 5G een industrie is waarin tientallen biljoenen dollars in omgaan en dat het daarom heel belangrijk is dat deze industrie geen strobreed in de weg gelegd mag worden! Alle voorzichtigheid wordt gewoon overboord gegooid!

 En tijdens een Amerikaanse hoorzitting in februari 2019 blijkt dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G en dat er geen enkele veiligheidstest heeft plaatsgevonden. Heeft de uitrol van 5G met corona te maken?

Want straling van de draadloze communicatie is nóch veilig nóch gezond
De fabrikanten liegen al jaren want JE MOBIELE TELEFOON IS WÉL GEVAARLIJK! Niet algemeen bekend is dat de fabrikanten van de mobiel en de smartphone ons willens en wetens hebben blootgesteld aan de straling van deze draadloze telefoons en hun zendmasten, door normen en internationale voorschriften vast te stellen die zijn afgestemd op hún belangen. Een vergelijking met Dieselgate toen. Ook dit huidige schandaal heeft een naam: Phonegate. Phonegate dat willens en wetens smartphones de geldende stralingsnormen (die ook veel te hoog zijn), overschrijden. En is het nu sinds 2021 coronagate?

Verloop;
In 2016 kreeg Dr. Marc Arazi bewijs dat hem in staat stelde dit gelieg en gedraai aan de kaak te stellen. Met de hulp van dappere mannen en vrouwen over de hele wereld (artsen, advocaten, politici, wetenschappers, vrienden en toegewijde vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking) heeft hij sindsdien gevochten om de waarheid aan het licht te brengen. Om hem daarbij te steunen, heeft hij in 2018 de NGO* “Phonegate Alert” opgericht. De kwestie kreeg enige bekendheid in de VS door de journalist Sam Roe**.

*NGO is een niet-gouvernementele organisatie, ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd, die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. 

**Sam Roe is een journalist die deel uitmaakte van een team van verslaggevers bij de Chicago Tribune dat in 2008 de Pulitzer-prijs voor onderzoek  won, voor een onderzoek naar gevaarlijk speelgoed. 

De kwestie kreeg dus aandacht in de VS na artikelen in de Chicago Tribune van Sam Roe. Als gevolg hiervan werden in Amerika en Canada de eerste class action-rechtszaken* gelanceerd tegen Apple en Samsung. Een class-action rechtszaak is een juridisch groepsproces waarin de schadeclaims van (zeer) vele gedupeerden met gemeenschappelijke, maar niet identieke belangen door een voor de groep representatieve eiser, gebundeld bij de rechtbank aanhangig word gemaakt.

Er moet wat gebeuren
Na het beseffen van wat er werkelijk gebeurd, zult u graag eigen gewoonten en vooral dat van kinderen of eventueel kleinkinderen, willen veranderen. Een paar eenvoudige gebaren kunnen de gezondheid en die van de dierbaren beschermen. Vooreerst is een ​​moratorium (verbod) door de overheid nodig om eerlijk en gedegen onderzoek te doen. We kunnen de mobiele telefoonindustrie niet langer vertrouwen! Het gaat om ónze (klein) kinderen.

Meer onderzoek
Maak kenbaar dat er eerst meer onderzoek en eerlijkheid moet komen naar het draadloos gebruik. Maak kenbaar dat wij als inwoners van Nederland niet nog meer straling in ons luchtruim willen. Dat wij niet willen dat er in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold, zolang niet vaststaat of straling  niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Gedegen onderzoek
Wij vragen de overheid om minimaal 2 onafhankelijke en eerlijke onderzoeken uit te laten voeren naar het gevaar van draadloze straling bij de toepassing van de 5G netwerken in Nederland, niet afhankelijk van de telecom-industrie. Om tot zolang te stoppen met de uitrol van 5G en de huidige al werkende 5G-masten stop te zetten. Dat er hiervoor per 1-11-22 al 52.189 handtekeningen verzameld zijn.

Democratisch
Dat het ministerie van Economische Zaken & Klimaat besloten heeft om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid, dit experiment op de bevolking los te laten. Dat dit in een democratisch land niet kan waar altijd een keus moet zijn, of je wél of níet in de draadloze straling wilt wonen.

Keuze qua plek
Dat in de universele verklaring van de rechten van de mens staat dat het van het van grootste belang is, dat de rechten van de mens worden beschermd en dat houdt in dat je mag kiezen waar je gaat wonen in Nederland. Artikel 3 zegt hierover;

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn of haar persoon.

Ik word nu geschonden door de elektromagnetische velden die er voor gezorgd hebben dat ik leef in pijn en nergens meer naar toe kan omdat Nederland 100% bereik heeft. Zelfs ontslag moest nemen toen er wifi en een DECT-telefoon op kantoor kwam en ik daar behoorlijk op reageerde.

Er móet plek blijven waar de EHS ‘er kan wonen! Ik ben een Nederlander van geboorte! Nederland mag nooit 100% draadloos zijn!

 Bronnen:
https://www.amazon.com/dp/2958316904
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12883/PHONEGATE:%20Overexposed%20an
https://stralingsleed.nl/blog/het-phonegate-schandaal-wat-de-mobiele-telefoonindustrie-niet-wil-dat-je-weet-dat-je-mobieltje-gevaarlijk-is/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Phonegate-NL-07-11-2019.pdf
https://www.antistralingshop.nl/2020/06/21/link-tussen-het-uitrollen-van-5g-en-covid-19/
https://ehtrust.org/the-book-phonegate-in-english-is-released-the-cell-phone-radiation-test-scandal/
https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/
https://signstop5g.eu/nl/nieuws/phonegate-samenwerking-informatieverzoek-betreffende-sar
https://signstop5g.eu/
https://stop5g.petities.nl/