De commissie RNCNIRP (Russische nationale comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling) wil strengere normen van de stralingsniveaus van o.a. zendmasten, mobiele telefoons en draadloze laptops. De normen geadviseerd door de Europese ICNIRP (international comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling) zijn hoger dan in Rusland. Normen gebruikt in Europa welke door vele Russische experts als ontoelaatbaar hoog worden beschouwd. Ook in Nederland gelden de normen van het ICNIRP. De wetenschappers van het RNCNIRP willen wereldwijd lagere blootstellingniveaus en roepen de overheden op om preventieve maatregelen te nemen tegen de blootstelling van alle draadloze apparaten op een mensenlichaam.

De blootstellingsnormen van de ICNIRP gebaseerd op een thermisch effect
Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat er gezondheidseffecten kunnen zijn bij hoge veldsterkten van antennes voor de mobiele communicatie en bij het gebruik van draadloze apparaten. Het zogeheten opwarmeffect of thermisch effect. Om een onnodige opwarming van het lichaam te voorkomen zijn er blootstellingslimieten opgesteld door het internationale comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP). N.a.v. de wetenschappelijke onderzoeken heeft het ICNIRP internationale richtlijnen opgesteld want een teveel aan energie-opname geeft opwarming van een lichaam en kan schade geven aan de gezondheid. De Nederlandse overheid hanteert de richtlijnen van de ICNIRP. Namelijk:
Frequentie in megahertz Blootstelling burgers in vollt per meter
10-400 MHz 28 V/m
700 MHz 36 V/m
800 MHz 39 V/m
900 MHz 41 V/m
1800 MHz 58 V/m
2000 MHz en hoger 61 V/m

Standpunt RNCNIRP
Het Russische nationale comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (RNCNIRP) is opgericht in 1997, om de normen te bewaken van de stralingsblootstellingen veroorzaakt door de elektromagnetische velden (EMV) van de radiogolven. Radiogolven waar het mobiele communicatie netwerk gebruik van maakt. In Rusland en in de meeste Oostbloklanden is de blootstelling aan burgers met een factor 10 in vollt per meter, lager dan in veel Europese landen. Het RNCNIRP vindt dat de hogere blootstelling welke het ICNIRP hanteert, gebaseerd is op de korte termijn van blootstelling en niet op de langere termijn van blootstelling. De voorzitter van het RNCNIRP, Oleg A. Grigoriev, vindt dan ook dat “de wereldbevolking het object is van een technisch experiment waarvan de gevolgen niet te voorspellen zijn. De wetenschap heeft geen bewijs dat er geen risico zou zijn”. Sinds de oprichting in 1997 is eveneens aan het Europese ICNIRP medegedeeld.

Ervaringen uit het verleden
De ervaring van Rusland en het voormalig de Oostbloklanden met radiogolven is groot. Tijdens de Koude Oorlog ((1945-1991) stond er een soort High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) systeem in Rusland. HAARP maakt gebruik van hoog frequente radiogolven of niet-ioniserende elektromagnetische velden. Het antennepark stopte in 1986 omdat het gebouwd werd op slechts twaalf kilometer afstand van de Tsjernobyl-kerncentrale. De omgeving van Tsjernobyl is na de kernramp van 1986 afgesloten en niemand mag er nog komen i.v.m. stralingsgevaar.

Moskou signaal
Tijdens de koude oorlog werd in Moskou een Amerikaanse ambassade bemand (1953-1975) met Amerikaans personeel. Met een ondergrens van 2,5 megahertz werd het ambassadepersoneel onwetend bestookt met een draadloos, onzichtbaar, reukloos en onhoorbaar signaal werkend op radio- en microgolven (elektromagnetische velden). Na lange termijn werd het complete ambassade personeel ziek. Ziek door kanker, leukemie, huidkanker en grauwe staar. Velen van het ambassadepersoneel zijn overleden aan het Moskou Signaal. Het Moskou Signaal of hoe de CIA het project noemde; Project Pandora.

Bekend
Het is dus al langer bekend bij de Russische wetenschap wat de lange termijn gevolgen van de radiogolven en microgolven (worden ook gebruikt in de mobiele telecommunicatie) kunnen veroorzaken. De Russische RNCNIRP, hanteert ook lagere blootstellingsnormen en wil het Europese ICNIRP waarschuwen. De RNCNIRP stelt in 2017 dat er vele aanwijzingen zijn en dat naast een thermisch effect ook een biologisch effect is gevonden voor schade aan de gezondheid waar waarschijnlijk de radio-en microgolven, de oorzaak van zijn. Radio- en microgolven die nodig zijn voor het gebruik van de smartphone, tablet, wifi, slimme meter en alle zendmasten. Vooral het nog groeiende jonge kind en puber, mogen hier niet de dupe van worden. Neem als overheid maatregelen, stelt het RNCNIRP in een resolutie getiteld Elektriciteit en veiligheid.


Waarschuwingen van de RNCNIRP
Een aantal waarschuwingen van het RNCNIRP die de afgelopen tien jaren zijn gedaan:
•14 april 2008 waarschuwt het RNCNIRP voor mobiele telefoons en het risico wat de blootstelling kan geven voor het jonge kind. Dat de absorptie van elektromagnetische velden (EMV) bij kinderen in het hoofd veel groter zijn dan bij de volwassenen;
•14 mei 2011 roept het RNCNIRP de burgers op om kinderen weg te houden van de draadloze technologie;
•19 juni 2012 geeft het RNCNIRP een aanbeveling om bedrade netwerken te gebruiken op scholen i.p.v. wifi;
•1 maart 2017 stuurt de RNCNIRP een brief naar de Wereld Gezondheids organisatie (WHO). Dat het RNCNIRP vindt, op basis van vele Russische onderzoeken en onderzoeken uit andere landen, dat de ICNIRP harder moet waarschuwen voor de nadelige effecten van de elektromagnetische velden van alle draadloze voor mens, flora en fauna.
•10 maart 2017 waarschuwt het RNCNIRP de WHO werkgroep on evaluation of health effects from radiofrequency (RF) radiation, dat de samenstelling van de werkgroep erg eenzijdig is. Het zijn vrijwel huidige en vroegere leden van de ICNIRP, wat niet erg wenselijk is. Het RNCNIRP is namelijk van mening dat ze al vrij lang waarschuwen zonder dat er doortastend wordt opgetreden.

Advies om dringend informatie te geven
De RNCNIRP geeft het dringend advies dat er actie ondernomen moet en komen door de overheden omdat de elektromagnetische velden die nodig zijn voor al het draadloze niet gevoeld kunnen worden door mensen en dat daardoor de mobiele telefoon als een grote bron van schadelijke blootstelling aan het lichaam is. Adviezen dat:
•er zichtbare informatie moet komen dat de mobiele telefoon gebruikt maakt van radiofrequente (RF) elektromagnetische velden;
•er informatie in de gebruiksaanwijzing moet komen waar staat dat elektromagnetische velden een bron kunnen zijn voor beschadigingen van het lichaam. Vooral voor kinderen, pubers en de ongeboren foetus;
•de mobiele telefoon uit de buurt van het hoofd moet zijn en het bellen zo kort mogelijk te houden;
•er mobiele telefoons ontwikkeld moeten worden met een lagere SAR waarde;
•er cursussen gegeven moeten worden op scholen over de juiste manier van het gebruik van de mobiele telefoon. Integreer dit in het leerplan van de school;
•er beperkingen vastgesteld moeten zijn voor het gebruik van de mobiele telefonie voor kinderen en pubers;
•reclame voor en door kinderen en pubers ter promotie van mobiel gebruik, verboden moet zijn;
•de bereidheid van het RNCNIRP er is om ondersteuning te geven aan het onderwijs over de materie elektromagnetische velden (EMV);
•onafhankelijke wetenschappers door de overheid gesubsidieerd moeten worden om de gevolgen van de EMV, gemaakt door mensenhanden, te bestuderen op de hersenen en vooral op de nog ontwikkelende hersenen van de jonge generatie.
De RNCNIRP vindt het noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt. Rekening houdend met het ontwikkelend lichaam en toegespitst op de bio-elektrische processen in een lichaam met betrekking tot de nog te verwachte technische draadloze ontwikkelingen.

Bronnen en referenties

•http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/404-russisch-wetenschappers-adviseren-lagere-veiligheidsnormen
•https://www.antennebureau.nl/onderwerpen/gezondheid-veiligheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
•https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=353
http://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/amerikaanse_ambassade_in_Moskou_bestraald_tijdens_de_koude_oorlog_toch_gezondheidsklachten.pdf