De redenering van de 5G-providers is dat de straling van deze technologie zo zwak is, dat verder onderzoek niet nodig is.

Maar er is alle reden om juist nu, met de uitrol van 5G,  zeer bezorgd te zijn over schade voor de mens, gezien de specifieke aard van alle draadloze technologie en dan met name, vooral van 5G (het kan gelukkig nog steeds gedraad, maar hoelang nog)? Ook worden, naast o.a. het hart en het hoofd, door alle draadloze toepassingen de huid, het oog en het oor getroffen!

Stralingsabsorptie in de huid wordt 10x zo hoog bij 5G
Bij het invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam kleiner. De reden voor dat kleiner worden is simpel omdat de straling al in onze huid en vlak daaronder geabsorbeerd wordt. De straling van 5G dringt daarom niet zover door. Bij een 10x zo kleine indringdiepte van deze straling in ons lichaam, ten opzichte van 2G en 3G, wordt de stralingsabsorptie in de huid echter met een factor 10 verhoogd. Deze factor 10 is een realistische waarde want de millimeter-straling van 5G heeft een dermate korte golflengte – enkele millimeters – dat  de huid getroffen wordt en de inwendige organen bij 5G, niet of nauwelijks bereikt worden. De vraag is nu; welk huidelement vangt de meeste energie op. Een groep Israëlische onderzoekers denkt dat het de zweetklieren zijn, gezien hun perifere ligging en structuur. De zweetklieren zelf liggen vlak onder het huidoppervlak (epidermis of opperhuid) in de dermislaag (lederhuid). In de lederhuid liggen de;
-zweetklieren;
-zenuwuiteinden;
-verschillende andere klieren;
-de haarzakjes en vaatjes die de huid van bloed voorzien.

De zenuwuiteinden
De zenuwuiteinden kunnen dingen die op of met de huid gebeuren waarnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanraken van een hete pan of het voelen van een zachte aanraking. Op de vingertoppen en tenen zitten dan ook meer zenuwuiteinden, waardoor deze delen van de huid veel gevoeliger zijn.

                      

De zweetklieren geleiden de (kunstmatige) elektromagnetische velden (EMV) van o.a.5G
Mensen zweten om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Door verdamping van vocht vindt er afkoeling plaats. Zweetklieren komen over de gehele huid voor, maar in de handen, voeten en oksels zijn de meeste zweetklieren aanwezig. De gespiraliseerde afvoerbuisjes van zweet naar buiten toe zijn enkele honderden micrometers lang en zijn gevuld met zout zweet, wat elektrisch goed geleidt en die de millimeter-straling van o.a. 5G prima absorbeert. De afvoergang heeft een ideale antennelengte voor ontvangst voor de 5Gsignalen. Maar ook andere huidstructuren kunnen een rol spelen bij absorptie. Er zitten in de laag onder de epidermis (de dermis of lederhuid) behalve zweetklieren, nog meer soorten cellen. Deze laag wordt bovendien doorkruist door bloedvaten en zenuwen met uiteenlopende functies. Juist dit samenspel bepaalt het absorptievermogen voor de millimeterstraling waar 5G gebruik van maakt.

Gezondheidseffecten
Juist omdat de straling van 5G niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen, afstervingsverschijnselen en ook een versnelde toename van het aantal melanomen (kanker van de huid) zal veroorzaken. 

Effect van millimeter-straling op het oog
Problematisch wordt de 5G-straling voor de ogen, want de witte hoornlaag (‘cornea’) aan de voorkant is zeer kwetsbaar; het is een bindweefsel-structuur dat vochtig gehouden wordt door het traanvocht. En millimetergolven worden juist door dit vocht (water) vastgehouden, waarbij warmte ontstaat. Bij sterke straling kan de voorkant, het zichtbare deel, zó warm worden dat troebeling ontstaat door neerslag van onder andere eiwitten, zoals blijkt uit proeven met konijnenogen. Dat vermindert de gezichtsscherpte en beeldcontrast. Het geeft a.h.w. een waasje op de lens.

En kanker?
Er is een aanhoudende discussie over een mogelijke relatie tussen excessief gebruik van alle draadloos (5G en ook de eerdere versies van 2G en 3G) en het optreden van hersentumoren. Het International agency for research on cancer (IARC) heeft in 2011 al aangegeven dat straling  van de antennemasten, wifi en de mobiel, ‘mogelijk’ kankerverwekkend is. De straling van 5G-systemen gaat, gezien de veel korte golflengte, niet veel verder dan de huid. Maar hoe zit het dan met het risico van huidkanker?

En doof worden?
Bij de smartphones met het 5G bereik, krijgen het hoofd, het oor en oog aan de belzijde, de volle mep. Dat nu in 2022, bekend is gemaakt dat een oorzaak van beschadigde trilhaartjes in de gehoorgang, de elektromagnetische velden (frequentiegolven) van alle draadloze toepassingen zijn. Dat de onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven van de antennes de trilharen beschadigen en tinnitus, slechthorendheid tot doofheid, het gevolg zijn!

Bronnen;
Foto EMV: https://tabitarezaire.com/em03
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_overige_publicaties/5_straling_en_gezonheid.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidsklachten-door-een-teveel-aan-kunstmatige-straling-van-het-draadloze/
Foto huid: file:///C:/Users/Gebruiker/Pictures/avond_3_definitief.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-en-de-magnetieten-en-magnetosomen-1/
Foto oog: https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-anatomie-van-het-oog-image24992479
https://stralingsbewust.info/2019/03/07/kans-op-huidproblemen-door-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-voor-een-verband-tussen-coronavirusziekte-19-en-blootstelling-aan-radiofrequente-straling-van-draadloze-communicatie-waaronder-5g-2/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-doet-wel-degelijk-iets-met-ons-hoofd-het-warmt-het-hersenvocht-op/
https://stralingsleed.nl/blog/slechthorendheid-tot-doofheid-met-als-oorzaak-alle-draadloze-communicatiemiddelen-en-hun-masten/
https://stralingsleed.nl/blog/afasie-en-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-o-a-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/zuurstof-tekort-door-een-steeds-grotere-bandbreedte/https://www.doof.nl/hoorbibliotheek/gehoor/binnenoor/