In het dagelijks leven zijn we omgeven door technische apparaten die elektromagnetische velden (EMV) produceren. Elektromagnetische velden zoals radiogolven, microgolven, infrarood en ultraviolette straling van alle mobiele apparaten, 5G- zendmasten, wifi en IoT(Internet der Dingen). Het gebruik van deze technologie is de afgelopen jaren zo enorm toegenomen dat er niet meer aan te ontsnappen valt.

De invloed van elektromagnetische velden op de cellen van een lichaam en hoe die ons DNA beïnvloeden
Onze hersenen zenden een reeks elektrische impulsen uit. Op deze manier kunnen onze cellen met elkaar communiceren. Dit gebeurt door middel van het uitwisselen van diverse soorten signalen:
-via direct contact;
-via elektrische signalen (zoals in zenuwcellen);
-door chemische stoffen (bijvoorbeeld hormonen).

Het lichaam zit geniaal in elkaar en daar wordt nu mee gerommeld.

Toegenomen elektromagnetische velden
Want de toegenomen kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken, eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw, beïnvloeden nu de natuurlijke werking van de lichaamscellen. Onderzoekers weten wetenschappelijk al veel lang dat de kunstmatige bio-elektrische communicatie, de groei en ontwikkeling van mensen, dieren en organismen sturen maar dat een kleine storing van buitenaf al grote gevolgen kan hebben voor de mens. Een storing vindt nu plaats als gevolg van de vele draadloze technieken zoals alle zendmasten (vooral 5G), wifi, iPads, mobieltjes en IoT (Internet der Dingen). Dat het resulteert in onomkeerbare biologische veranderingen in een lichaam (bij de een eerder dan bij de ander) in flora en fauna. Biologische veranderingen die zogenaamd niet bestaan volgens het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), die daarvoor moeten waarschuwen en eerlijk onderzoek naar moeten doen maar nalaat.

Verstoring van de cellen door het gebruik van draadloze apparaten en hun masten hiervoor nodig
Dat kunstmatige elektromagnetische velden (EMV-straling) cellen kunnen verstoren is gewoon al onomstotelijk bewezen. Dit komt omdat de belangrijkste eigenschap van een elektromagnetisch veld (of ‘straling’) de frequentie is.  De frequentie die we uitdrukken in Hertz.

Wat doet de frequentie van een elektromagnetisch veld?
De frequentie van een elektrisch of magnetisch veld geeft aan hoe vaak het veld per seconde van richting en sterkte wisselt. De frequentie kan uiteenlopen van zeer laag tot zeer hoog (bij draadloos gebruik zeer hoog). Het geheel van lage tot hoge frequenties noemen we het elektromagnetisch spectrum. Daarin onderscheiden we verschillende frequentiegebieden;
-Extreem laagfrequente velden (ELF-velden). ELF- velden hebben frequenties tot maximaal 10 kilohertz;
-Radiofrequente velden (RF). Velden met frequenties tussen 10 kilohertz (KHz) en 300 gigahertz (GHz) noemen we radiofrequente velden;
-Infrarood licht. Infrarood of infrarode straling, is voor het menselijk oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 780 nanometer (nm) en 1 millimeter (106 nm), dus tussen voor het zichtbaar licht en na de microgolven;
-Ultraviolet licht. Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 400 nanometer, dus gezien vanuit zichtbaar licht ‘voorbij het violet’, wat ook de letterlijke betekenis is van ‘ultraviolet’. UV-straling situeert zich op de grens tussen ioniserende en niet-ioniserende straling. Ioniserende straling is straling die genoeg energie heeft om een elektron uit een atoom los te maken en een ion te creëren. Ioniserende straling kan verschillende vormen aannemen en zeer gevaarlijk zijn;
-Röntgenstraling. Röntgenstraling (vroeger, en in sommige talen nog steeds, x-stralen) genoemd, is elektromagnetische straling, in het elektromagnetisch spectrum en ligt tussen ultraviolet licht en gammastraling. Röntgenstraling is ioniserende straling, en kan in stoffen chemische reacties teweegbrengen;
-Gammastraling (y-straling) is onzichtbare elektromagnetische straling met een hogere energie dan ultraviolet licht en röntgenstraling.

Vezels trekken tegelijk samen
Elektromagnetische en elektrische straling zet het lichaam letterlijk onder spanning maar vooral gevoelige mensen (hoog sensitieve mensen-HSP ‘ers) hebben er als eerste last van. De frequenties kunnen elektrische stroompjes ineen lichaam opwekken, die de zenuwen prikkelen. Dat kan zich uiten in tintelingen, pijn en het ongecontroleerd samentrekken van spieren (kramp) in vooral de onderbenen. (kuiten). Bij kramp in de benen trekken alle vezels zich tegelijkertijd samen, wat niet de bedoeling is en waardoor er felle heftige pijn ontstaat.

Er zijn drie verschillende soorten spierweefsel:
1.Dwarsgestreept spierweefsel. Het dwarsgestreepte spierweefsel is te vinden in de skeletspieren. De skeletspieren kun je bewust aansturen, waardoor je zelf kunt bepalen hoe je je lichaam beweegt. Het grootste deel van onze spieren bestaat uit dwarsgestreepte spieren. De dwarsgestreepte spieren zitten door middel van pezen vast aan de botten;
2.Glad spierweefsel. Gladde spieren komen voor in de wanden van bloedvaten, luchtwegen en het spijsverteringskanaal. Gladde spieren kun je niet bewust aansturen, maar reageren op prikkels uit het zenuwstelsel. Gladde spieren zorgen voor een langzame golfachtige beweging die zorgt voor het transporteren van bloed, lucht en voedsel;
3.Hartspierweefsel. Het hart heeft een eigen soort spierweefsel, het hartspierweefsel. Door het ritmisch aanspannen van de hartspier wordt het bloed door het lichaam gepompt.  Het hartspierweefsel kun je ook niet bewust aansturen, maar lijkt qua structuur meer op de dwarsgestreepte spier dan op de gladde spier.

Zenuwen en de spieren
Vanuit de hersenen lopen er zenuwen naar de spieren. De zenuwen zorgen voor een natuurlijk elektrisch signaal waardoor de spieren willen gaan aanspannen. Als het signaal groot genoeg is, dan spannen de spieren aan. Als het signaal stopt, ontspannen de spieren weer. Tijdens het aanspannen van de spieren gaat er een signaal terug naar de hersenen. Dit signaal geeft de hersenen informatie over het aanspannen van de spier en of er een bepaalde positie of houding gecorrigeerd moet worden.

 Wat er gebeurd bij een stoornis in het dwarsgestreept spierweefsel
Wanneer de spier pijnlijk samen trekt (kramp) is dit te wijten aan het feit dat het systeem verstoord is. Normaal is het namelijk dat het werk tussen de cellen in je spieren (ook wel spiervezels genoemd) mooi is verdeeld: terwijl één deel van de vezels samentrekt, rust het andere deel uit. Ze zijn dus niet tegelijkertijd actief. Het werken en rusten wisselt elkaar in hoog tempo af, zodat een spier voor een langere tijd prestaties kan blijven leveren. Door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze komt er echter een kink in de kabel tussen het signaal van de hersenen naar de spieren; het automatische systeem wordt verstoord.

Systeem verstoort
Wanneer het systeem verstoort wordt door een teveel aan kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze, reageren de zenuwen die de spieren samentrekken verkeerd waardoor ze te veel signalen doorsturen. Hierdoor trekken alle spiervezels zich plotseling tegelijkertijd samen en dit ervaar je als kramp. De steeds hogere stralingsbelasting geeft bij de mens een hoge spierspanning, bij de een eerder dan bij de ander (ieder mens heeft zijn eigen ‘aardigheden’). Een hoge spierspanning voelt alsof er constant inspanning gevraagd wordt van een lichaam, wat niet zo is. De spieren staan ‘strak’ en voelen pijnlijk aan. Zelfs in rust (in bed) staan de spieren strak en bij het omdraaien kan dit al leiden tot kramp.

De mens en straling
Het menselijk lichaam functioneert dus op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen en dit is ook de reden waarom het leven mogelijk is. Maar deze natuurlijke werking wordt in de 21ste eeuw ernstig verstoord door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie. Lichaamseigen elektromagnetische velden interfereren met de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken en maken de mens langzaam ziek.

Wel wetenschappelijk
Boven de blootstellingslimieten kunnen elektromagnetische velden het lichaam opwarmen (het thermisch effect) zegt de wetenschap over alle draadloze toepassingen. Dus de blootstellingslimieten zijn de leidraad. Maar onderzoekers weten wetenschappelijk al veel langer dat de kunstmatige bio-elektrische communicatie, de groei en de ontwikkeling van mensen, dieren en organismen sturen maar dat een kleine storing van buitenaf al grote gevolgen kan hebben voor de mens. En alle kunstmatige draadloze toepassingen met zijn elektromagnetische velden veroorzaken dan ook elektrische stroompjes in het lichaam opwekken, die de zenuwen prikkelen. Dat zich uit in tintelingen, gespannen spieren, het ongecontroleerd samentrekken van spieren, verstoring van het hartritme of het zien van lichtflitsen. Deze lichamelijke effecten treden pas op bij veldsterktes die hoger liggen dan de blootstellingslimieten, zegt het ICNIRP. Ze houden geen rekening met het feit dat ieder mens anders is gebouwd.

Bronnen:
Foto 5G: https://www.dutchcowboys.nl/technology/tu-delft-opent-drie-5g-testfaciliteiten
https://www.scientificamerican.com/article/bioelectric-code/
https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/#:~:text=Recentelijk%20hebben%20onderzoekers%20aangetoond%20dat,Resulterend%20in%20onomkeerbare%20biologische%20veranderingen.
https://www.kennisplatform.nl/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/
https://vrf-prod-cdn-end.azureedge.net/media/4093/03_4-informatieblad-5g.pdf?rnd=132373907660000000
https://webwoordenboek.nl/artikel/wat-doet-elektromagnetische-straling-met-je-lichaam
Foto EMS; https://nl.differbetween.com/article/difference_between_radio_waves_and_microwaves
https://stralingsleed.nl/blog/natuurlijke-en-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv-hoe-zit-dat-en-wordt-de-natuurlijke-em-verstoort-door-de-draadloze-communicatie/
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-zit-anders-in-elkaar/