Na het wonen onder een kerktoren met 2G en later met 3G antennes erbij, op 150 meter afstand (gericht op onze woning) werden twee leden van ons gezin stralingsgevoelig gemaakt (EHS) voor de frequentiegolven van de antennes (de straling). Ik praat nu alleen voor mezelf want de klachten worden ook na bijna 20 jaar, alleen maar meer (en allang verhuisd). Nu, in 2022, komt er weer doofheid bij! Ik ga op onderzoek uit, op mijn gedrade pc, en het volgend schokkende is wat ik tegenkom.

Ons gehoor
Ons gehoor bestaat uit 3 onderdelen: de oorschelp, het middenoor en het binnenoor. Samen zorgen die ervoor dat luchttrillingen (de golfbeweging die zo ontstaat) wordt omgezet naar een signaal. Deze signalen worden via de gehoorzenuw doorgegeven aan de hersenen, waar het als geluid herkend wordt. Geluid is dus lucht welke in trilling is gebracht. De sterkte van deze trillingen (van geluid) drukken we uit in decibellen. 10 decibel is bijv. zo zacht als een blaadje dat valt en het geluid van een normaal gesprek is zo’n 60 decibel, een voorbijrazende trein 90 decibel en een brandweerauto met sirene 120 decibel. Wij mensen kunnen geluiden horen tot 140 decibel.

Toonhoogte of frequentie
Onder frequentie van geluid wordt het aantal trillingen per seconde verstaan.

Hoe we geluiden horen

Als de trillingen bij het trommelvlies (eardrum) in het binnenoor arriveren, gaan 3 kleine botjes achter het trommelvlies (de gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel) bewegen. Verderop in het binnenoor zit het slakkenhuis dat qua vorm ook echt lijkt op een slakkenhuis (cochlea), waarin zich een vloeistof bevindt (perilymphe). Die vloeistof wordt door de trillende gehoorbeentjes in beweging gebracht, en daardoor gaan de haartjes, die ook in dat slakkenhuis zitten, meebewegen en geven dit door aan de gehoorzenuw (nervus cochleari) en worden de trillingen omgezet in signalen die de hersenen kunnen verwerken en op deze manier kunnen wij geluid horen. Trilling is de SI-eenheid* voor frequentie, weergegeven met symbool Hz (hertz)

*SI-eenheid is het Internationale Stelsel van Eenheden.   Periodieke (zich herhalende) verschijnselen, trillingen,  waarbij het symbool hertz gebruikt. 1 Hz komt overeen met een periode van 1 seconde.

Als de trilhaartjes in het binnenoor beschadigd zijn geven ze géén informatie meer door aan de hersenen, waardoor we slechter horen, of ze geven verkéérde informatie door, waardoor we dingen horen die er eigenlijk niet zijn. 

PS: ik hoorde een ritmisch geluid dat ik alleen hoorde, bij navraag, en noemde het een deuntje in mijn oor.

Het slakkenhuis
Het slakkenhuis is opgedeeld in drie delen: het bovenste deel (scala vestibuli), het middendeel (scala media) en het onderste (scala tympani). De delen zijn van elkaar gescheiden door twee flexibele membranen, het membraan van Reissner en het basilair membraan. Op het basilair membraan bevindt zich het orgaan van Corti.  Het orgaan van Corti zet de mechanische trilling om naar elektrische signalen die vervolgens naar de hersenen gaan via de gehoorzenuw.

Het orgaan van Corti
In het orgaan van Corti zitten haarcellen die we kunnen opdelen in buitenste en binnenste haarcellen. De buitenste haarcellen zijn verbonden met een membraan die de toonhoogte kan bepalen. De binnenste haarcellen zijn verantwoordelijk voor de transport van deze signalen (toonhoogte) naar de zenuw.

Beschadiging trilharen in het slakkenhuis
Elk trilhaartje heeft zijn eigen unieke toonhoogte. Dat de trilharen in het slakkenhuis beschadigd kunnen raken door harde geluiden is bekend en dat een piep, gezoem of ritmisch geluid “gehoord” wordt, dat alleen jij hoort is ook bekend! En wanneer er steeds meer trilhaartjes sneuvelen, blijven er niet genoeg over om geluiden door te geven en word je langzaam slechthorend en dus na jaren doof is ook bekend. En gebeurt dat nu ook door de frequentiegolven van alle draadloze apparaten en hun masten hiervoor nodig? Masten die sinds eind 20ste eeuw-begin 21ste eeuw. In onze woonomgeving staan?  Veroorzaken deze dat ook? In mijn geval is het dan fnuikend gebeurd toen we bijna vier jaar (van 2003-2007) onder de kerktoren met GSM masten hebben gewoond. Door de onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven van die antennes, waar we zonder dat het genoemd is door de makelaar, gewoond hebben. Hadden we maar meegekregen dat hier masten op zaten dan hadden we de woning nooit gekocht! En nu in 2022, lees ik dat recent bekend is gemaakt dat een oorzaak van beschadigde trilhaartjes de elektromagnetische velden (frequentiegolven) zijn. Zie je wel hier vallen toch ook alle draadloze toepassingen en hun antennes hiervoor nodig, onder? Dat bij een beginnende beschadiging de trilharen verkeerde informatie doorgeven wat gepaard gaat met piep- en fluittonen horen! Tinnitus! Oh…wat heb ik dit lang gedacht en ook altijd gedacht dat het tinnitus was. Dat ik (wat ik me zo goed herinner) de krekels niet meer kon horen, ongeveer tien jaar geleden!  Zo erg vond ik dat, maar niet verder nagezocht. Dat ook dit de oorzaak is van het wonen onder masten, had ik nooit gedacht. Ook toen het rechteroor in 2020 zo goed als niets meer hoorde maar het linkeroor nog wel, ook niet echt gezocht naar oorzaken. Ik kon nog genoeg horen, vond ik (ik kom immers nergens) en dus niet zeuren! Nu in 2022 is ook het linkeroor van mij, ermee gestopt en ben ik plots doof halverwege juni 2022, week 24. Nu pas ga ik bewust zoeken en schrik me te pletter nu ik dit lees, want dit is dus geen tinnitus meer.

Behandeling
Want, lees ik; als de trilhaartjes in het oor eenmaal beschadigd zijn kunnen ze niet meer herstellen: kapot is kapot. Daar ben ik dus mooi klaar mee. Het enigste wat mij dus overblijft is waarschuwen: LAAT U NIET OVER KOMEN WAT MIJN GEZIN IS OVERKOMEN.  Helaas kwamen wij te wonen onder de 2G mast wat in 2007 maar een enkeling had, dus niet iedereen. Maar met de invoering van 5G gaat het voor iedereen gelden. 5G maakt gebruik van microgolven, radiogolven en ultraviolette straling. 5G heeft veel masten nodig dus iedereen komt nu onder een antennemast te wonen. STOP 5G! EN IS HET NIET VOOR U ZELF, DENK DAN AAN EEN ANDER!

Bronnen:
https://bromtonen.nl/levenmetbromtonen/gevoeligheid/recruitment/
http://dewereldvanhetoor.blogspot.com/p/het-binnenoor.html
Foto slakkenhuis kleur; https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/achtergrond/hoe-werkt-het-gehoor#:~:text=In%20dit%20slakkenhuis%20zit%20vloeistof,waar%20het%20geluid%20herkend%20wordt.
https://stralingsleed.nl/blog/tinnitus-door-alle-draadloze-verbindingen/
foto slakkenhuis zwart/wit: https://www.natuurkunde.nl/artikelen/3455/de-wondere-wereld-van-het-oor#:~:text=Zo%20is%20voor%20hoge%20frequenties,eigenschappen%20van%20het%20basilair%20membraan.