De slimme meter is niet slim. Na onderzoek in 2017 blijkt dat een gedeelte van de geplaatste slimme meters een veel hoger energieverbruik aangeven en aflezen, dan het daadwerkelijke verbruik. Een energieverbruik tot wel 582% hoger dan het werkelijke energieverbruik is. De eindafrekening valt dan veel hoger uit omdat het betreffende energiebedrijf zich baseert op deze valse uitslagen. De 750.000 slimme meters met een valse uitslag zijn vervaardigd zijn tussen 2004 en 2014.

De slimme meter

In 2015 wordt er in Nederland officieel gestart met de uitrol van de slimme meter. De bedoeling is dat in heel Nederland de analoge elektriciteits- en gasmeter vervangen moet worden door de slimme meter. De digitale meter die op afstand uitgelezen kan worden door het betreffende energiebedrijf. De reden voor de gebruiker is omdat de verouderde analoge meter geen rekening houdt met een schonere energiehuishouding. De oude Elektriciteitswet1998 en Gaswet worden opgevolgd door de Egw (nieuwe Elektriciteis- en Gaswet), waar gekozen wordt voor de slimme meter. De slimme meter die voorzien is van een communicatiemodule om op afstand draadloos de meterstand te lezen. Een besparing van elektriciteit en/of gas is hierdoor mogelijk omdat de netbeheerder aan de bel kan trekken bij abnormale standen. Door de invoering van zonne-en windenergie kan de netbeheerder dit digitaal eveneens beter reguleren.

Het onderzoek

Uit een studie, uitgevoerd door de Universiteit Twente (UT) in samenwerking met het Amsterdam University of Applied Sciences (AUALS) in maart 2017, is begin maart 2017 de uitslag van bekend: driekwart miljoen van de slimme meters geven verkeerde meterstanden! Het onderzoek is uitgevoerd door professor F. Leferink (UT) samen met collega’s C. Keyzer en A. Melentjev (beide AUALS). Tien slimme meters uit de periode 2004 en 2014 werden getest. De meters gaven het energieverbruik weer van dagelijkse apparaten in een gemiddeld huishouden zoals:

 1. Energiebesparende lampen;
 2. Verwarming;
 3. Dimmers.

Onderzocht werd het werkelijke verbruik van deze apparaten en de weergave op de slimme meter.

 

Analoge meter

De uitkomst van het onderzoek: de slimme meter is onbetrouwbaar

Ongeveer 750.00 slimme meters meten meer verbruik van stroom dan dat er gebruikt wordt. Na het melden van de uitkomst van het onderzoek bij de brancheorganisatie van de energienetbeheerders, Netbeheer Nederland, is er door een onafhankelijke instelling een tegenonderzoek door een deskundige uitgevoerd.

De uitkomst hiervan is dat het onderzoek van professor Leferink terecht is gebeurt en de resultaten kloppen. Netbeheer Nederland geeft als reactie dat er alleen problemen zijn met de verouderde slimme meters, wat volgens prof. Leferink niet waar is. Ook vijf van de tien verbeterde meters gaven een te hoge uitlezing waardoor in zo’n 750.000 Nederlandse meterkasten een foutieve meterstand wordt doorgegeven aan de energiebeheerder. Sommige slimme meters gaven een aflezing die wel 582 procent hoger was dan het werkelijke verbruik. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift elektromagnetische compatibiliteit Magazine (IEEE).

Oorzaak

Professor F. Leferink, hoogleraar EMC (Electromagnetic Compatibility) verklaart dat veel moderne energiezuinige electronica een storend effect geven op een slimme meter. De ontwerpers van de slimme meter hebben hier onvoldoende rekening mee gehouden. Moderne elektronica is energiezuinig door zo weinig mogelijk stroom te vragen. Het zijn energiezuinige apparaten die als het ware hapjes stroom van het lichtnet plukken. Het patroon van de gelijkmatige sinusvorm wordt veranderd in een blokjespatroon. Geen zachte ronde vormen maar strakke rechte lijnen als blokken, ook wel ‘vuile’ LINK wat is vuile stroom.. stroom genoemd. Energiezuinige apparaten die bij de proefopstelling voor een verstoring zorgden waren onder ander energiezuinige lampen gecombineerd met dimmers. Andere energiezuinige apparatuur is onder ander:

 1. de televisie;
 2. alle witgoed;
 3. de airconditioner;
 4. de stofzuiger;
 5. de oven;
 6. de afzuigkap.

Professor F. Leferink noemt nog dat “de energiemeters die getest zijn voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn gecertificeerd”.

Twijfel over de slimme meter

Van de tien geteste slimme meters staan er negen op de lijst van foutieve weergave en zijn afkomstig van de volgende fabrikanten:

Echelon;

Enermet;

Iskra;

Landis.

Prof. Leferink adviseert consumenten die twijfelen aan de slimme meter contact op te nemen met hun energieleverancier. De fabrikant en het typenummer staan op de elektriciteitsmeter.

Is plaatsing van een slimme meter verplicht?

De installatie van de ‘slimme meter’ voor het meten van gas- en elektriciteitsverbruik is niét verplicht. Het voorstel was om het verplicht te stellen maar de Eerste Kamer heeft dit in 2009 voorkomen. Begin 2016 zijn er in Nederland rond de 2,6 miljoen slimme meters geplaatst en de netbeheerders verwachten dat het duurt tot 2020 voordat elk huishouden het bericht krijgt om een slimme meter te komen plaatsen. Bij weigering blijft de analoge meter (als deze nog prima werkt) zitten en anders komt er een digitale meter zonder communicatiemodule. De meterstanden worden dan doorgegeven door de gebruiker en een keer in de vijf jaar komt een medewerker van het energiebedrijf de stand (en) controleren.

 

slimme meter

Andere nadelen van de slimme meter

Al langer is bekend dat de slimme meter:

 1. elektromagnetische velden genereerd;
 2. niet kostenbesparend is;
 3. niet terug kan tellen;
 4. de privacy aantast.

Ad. 1 Elektromagnetische velden

De slimme meter zendt de gegevens officieel één keer in de zes weken door naar het energiebedrijf. Deze gegevens worden draadloos verstuurd via General Packet Radio Service (GPRS) naar het energiebedrijf. Echter er zijn mensen die na installatie van de slimme meter gezondheidsklachten ervaren en vragen hebben waar het antwoord nog niet wetenschappelijk op gegeven kan worden omdat de wetenschap hierover verdeeld is. Heel reëel is de vraag: is de straling van de slimme meter continu aanwezig in de woning, ook als er geen data-overdracht plaatsvind? Heeft dit eventueel invloed op gezondheid en kan dit de klachten veroorzaken?

Ad. 2 De slimme meter is niet kostenbesparend

In Duitsland is in 2012 besloten om de grootschalige landelijke uitrol van de slimme meters niet door te zetten. Uit analyses blijkt dat de investering te veel kost in verhouding met het beoogde resultaat.

Ad. 3 Niet terug tellen

Nederland heeft een salderingsregeling De salderingsregeling voor particulieren met zonnepanelen is dat wanneer op zonnige dagen de zonnepanelen meer energie opwekken dan verbruikt wordt het teveel aan energie terug geleverd worst aan het energiebedrijf (salderen) Deze brengt op de jaarrekening in mindering. De minister van Economische Zaken heeft in 2017 laten weten, dat deze regeling blijft bestaan tot 2020 maar wel gaat veranderen. Wel zeker is dat een analoge meter terug kan tellen en een slimme meter niet. De stroom die geleverd wordt aan het energiebedrijf wordt door een analoge meter teruggeteld en kan doorgegeven worden door de gebruiker aan het energiebedrijf.

Ad. 4. Privacy aantasting

Door een slimme meter in de woning te hebben kunnen anderen zien welke apparaten stroom gebruiken. Kunnen andere mensen zien of iemand thuis is of niet. Of als de energieleverancier kan meekijken in je draadloze netwerk voor mobiele telefonie (PC, laptop, smartphone of tablet), kunnen anderen dat dan ook?