Elek­­­tro­­­­Hyper­Sensitiviteit (EHS) is het verschijnsel dat mensen last hebben van de onnatuurlijke elektromagnetische velden van apparaten of installaties die draadloos werken zoals wifi, DECT-telefoon en alle zendmasten, waardoor zij een EHS ‘er worden en gezondheidsproblemen krijgen.

Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling erg ziek en heeft last van diverse klachten.

Helaas is ElektroHyperSensitiviteit (EHS) té weinig tot amper bekend bij artsen. Indien je ge­­zond­­heids­­klach­­ten hebt, gerelateerd aan EHS, dan zal je de diagnose EHS, niet tot moeilijk, krij­­­gen. Toch is het essentieel om te weten of de klach­ten van de elektro­magnetische vel­­­den (EMV) van alle draadloze toepassingen af­komstig zijn, zodat je hiertegen maat­regel­en kunt nemen.

Klachten van alle draadloze als:
-irritant oorsuizen of een piep (een constant geluid in de oren), ook wel tinnitus geheten;
-migraineachtige hoofdpijn;
-chronische vermoeidheid;
-een jeukende huid;
-veel kramp in de kuiten;
-verstopte neus die in de loop van alle morgens, weer normaal is;
-brainfog (concentratieproblemen en vergeetachtigheid);
-slecht slapen;
-irritatie voor harde geluiden;
-druk op de trommelvliezen.

ElektroMagnetischeVelden (EMV)
De draadloze elektromagnetische velden worden opgewekt voor dataverkeer door smartphones, wi­fi, tablets, draad­­­­loze computers en alle zendmasten die hiervoor nodig zijn. Zendmasten van 2G, 3G (zijn in 2022 bijna allemaal vervangen), 4G en 5G. Over­gevoelig worden mensen voor de onzichtbare, onhoorbare en reukloze elektromagnetische straling (EMV) zoals radiostraling (2G en3G), microgolfstraling (4G en 5G) en infrarode straling en ultraviolette straling (5G).

Overgevoelig
5G producenten en netwerkproviders (KPN, T-Mobile en Vodafone) verkondigen dat de hoge frequenties (microgolf-, infrarood- en ultraviolette straling) van 5G te zwak zijn om in het menselijk lichaam door te dringen en dat er ook geen hard wetenschappelijk bewijs voor is, dat een lichaam ziek kan worden hierdoor. Echter het bewijs van de wetenschapper, (niet in dienst van de telecom) stapelt zich op: de straling van 5G beschadigt mens, fauna en flora. Hier wordt (nog) altijd niet naar geluisterd in 2022. Dit is hoogstwaarschijnlijk vanwege de grote commerciële belangen, en vermoedelijk ook omdat 5G onderdeel uitmaakt van een ideologische1 en geopolitieke2 agenda. We accepteren het als makke lammetjes.

Ad1; van Dale definieert geopolitiek als “de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken”.
Ad2 Onder een ideologie wordt een denkstroming of een samenhangende ideeën-leer verstaan, die gaat over mensen, maatschappij en hoe de samenleving/wereld, er in de toekomst moet gaan uitzien.

Wordt niet elektrogevoelig!!!!!!!!!!
Van 2G en 3G zijn officieel al 3 tot 5% van de wereldbevolking elektrogevoelig geworden (waarschijnlijk veel meer). Die hebben óf te dicht bij de zendmast gewoond óf teveel draadloos op het werk gehad óf /en zijn mensen die een HSP ‘er (HoogSensitivePerson) zijn. Je leven houdt dan op en nergens kun je meer zijn want heel Nederland is overal en altijd draadloos.

Hoe werken de hersenen?
Onze hersenen zenden een reeks elektrische impulsen uit. Op deze manier kunnen onze cellen communiceren, dit gebeurt door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen. Zo kan iemand mens zijn want alle cellen hebben een elektrisch potentieel dat afkomstig is van het verschil tussen geladen atomen, moleculen en ionen, aan weerszijden van het celmembraan. 

De onnatuurlijke elektromagnetische velden van alle draadloze processen (2G, 3G, 4G en 5G), beïnvloeden nu deze processen en maken dat ze anders gaan werken.

Bio-elektrisch
Ontwikkelingsbioloog Michael Levin van de Tufts University (Boston Amerika), heeft de uitdrukking “bio-elektrische code” bedacht. Levin stelt dat het patroon van cellulaire spanningen, een systeem van elektrische signalen creëert die bepalen hoe het lichaam groeit. Hij noemt deze signalen de bio-elektrische code en weet dat ze fundamenteel erg belangrijk zijn voor een lichaam om de:
-impulsen te verwerken die afkomstig zijn van de zintuigen;
-spier- en klierwerking te regelen.
-communicatie te bevorderen tussen onze hersencellen.

Levin zegt dat de bio-elektriciteit van de cellen verstoord worden door het gebruik van alle draadloos op aarde
Dat onderzoekers in 2013 al ontdekt hebben dat de bio-elektrische communicatie van cellen de groei en ontwikkeling van mens, dier en flora stuurt en dat het gebruik van draadloze technologie de ontwikkeling en groei, beïnvloed en veranderd. Dat een kleine storing van buitenaf (niet erkent door de wetenschap) grote gevolgen kan hebben (en heeft). Dat dit o.a. tot een situatie heeft geleidt waarbij kikkers ogen op hun staart hebben ontwikkeld! Dat, onder invloed van de bio-elektrische velden (geproduceerd door alle draadloze toepassing) dit op 25 juli 2022, resulteerde in de spontane geboorte van een schildpad met twee koppen, vier voorpoten en twee achterpoten.

                                          De schildpad, genaamd Sorte werd geboren in het Gelderse Putten.
Mensen als slachtoffers?
Hoe ernstig en gevaarlijk is nu de verstoring van de cellen door het gebruik van mobiele telefoons, wifi, mobieltjes en alle zendmasten en slimm cells dan?  Veranderen nu de cellen ineen mensenlichaam en bij dieren en planten door het snel toegenomen milieu met onnatuurlijke elektromagnetische velden door het draadloos gebruik? En door de activering van 5G nog sneller? Zijn na de fauna de mensen de volgende “slachtoffers”?

En….. moeten mensen die wél overtuigd van de schadelijkheid van alle draadloze en de gevolgen al dragen (de EHS ‘ers) van de draadloze maatschappij, gedwongen wonen in een maatschappij met 100% draadloos bereik? Is dit niet in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Mensenrechten:
In 1948 heeft de Verenigde Naties (VN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. 

Artikel 3 :
vat het probleem onvrijwillig moeten leven in een wereld waar 100% draadloos is als volgt samen als: een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon!

Bij de volledig 100% dekking van Nederland door de dekking van de draadloze telefonie en alles wat erbij hoort, is dit niet het geval voor de mensen die allergisch zijn voor de onzichtbare straling en daarop reageren, dus schending van de mensenrechten!

Elektrogevoeligen die willen een:
-een “witte zone” zonder stralingsbelasting. Iedereen in Nederland hebben recht op gezondheidszorg, onderwijs, werk, kunnen winkelen en stralingsvrije zones in ziekenhuizen, trein, tram en bus. Dat is nu niet het geval;
-wetgeving die leveranciers verplicht om elk toestel dat ze op de markt brengen ook bekabeld aan bieden en werken, waarbij dus geen  draadloze functie nodig is;
-recht op tegemoetkoming voor verhuizen naar een witte zone en de nodige aanpassingen (afscherming) van woning en eventueel auto.

Bronnen:
Foto: https://www.texelsecourant.nl/nieuws/algemeen/133013/lezing-over-scandinavische-kunst
https://vehs.be/over-ons/
https://stralingsleed.nl/blog/geeft-microgolfstraling-voor-het-draadloze-communicatie-netwerk-5g-klachten-worden-we-hiervan-allemaal-ziek/
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/
Foto schildpad: https://www.xon.nu/nieuws/7744935-dit-is-sorte-in-n-klap-de-bekendste-schildpad-van-nederland
https://stralingsleed.nl/blog/5g-verandert-een-menselijk-lichaam-in-een-antenne-en-frituurt-het-langzaam-5g-is-de-grootste-bedreiging-voor-volksgezondheid-ooit/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wettelijke-benadering-van-elektrogevoeligheid-ehs-is-gewoon-discriminatie/
https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern
https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-jou/betekenis-van-mensenrechten/wat-is-de-universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
https://mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology-2009_M_Blank.pdf