Zwitserland is sinds april 2019, een van de eerste landen in Europa met een commercieel actief 5G-netwerk. Op 13 februari 2020, is er een moratorium, met onbepaalde looptijd, ingesteld op de uitrol van telecomtechnologie 5G. Het Zwitserse milieuagentschap Bafu gaat eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van straling als gevolg van 5G-basisstations. De huidige standaarden hebben namelijk alleen betrekking op oudere mobiele technologie op 2G, 3G en 4G. Nieuwe standaarden zijn nodig om het risico van 5G-straling beter in te schatten en de uitrol van 5G is dan ook voor onbepaalde tijd stopgezet in de Europese voorloper, Zwitserland.

Uitrol 5G in Zwitserland
In Zwitserland is 19 april 2019 begonnen met de uitrol van de vijfde generatie mobiele netwerken, een commercieel actief 5G-netwerk met de:
-700 megahertz (MHz). Deze frequentieband is vooral geschikt voor toepassingen voor Internet of Things (IoT);
-3,5 gigahertz (GHz). De meeste draadloze apparatuur is geschikt voor deze frequentieband;
-26 gigahertz (GHz). De 26GHz-band kan erg hoge datasnelheden ondersteunen.

In het land zijn alleen al in het afgelopen jaar 2000 masten geplaatst ter voorbereiding op de nieuwe technologie.
Zodra de eerste antennes in april 2019 waren geïnstalleerd, melden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Geneve, lichamelijke symptomen van:
-luid oorsuizen;
-intense hoofdpijn;
-ondraaglijke oorpijn;
-slapeloosheid;
-pijn op de borst;
-vermoeidheid;
-zich onwel bevinden in eigen huis.

Na contact opgenomen te hebben met de Telecomprovider Swisscom, bleek dat 5G inderdaad geactiveerd was op dezelfde dag dat de symptomen begonnen.

Protest
In Zwitserland is actief geprotesteerd tegen de uitrol in o.a. Bern, Zürich en Genève. Kanton Genève kondigt 10 juli een tijdelijke stop aan op het verder uitrollen van 5G mobile antennes. Vijf “volksinitiatieven” – voorstellen voor juridisch bindende referenda over het gebruik van 5G – zijn opgestart in Zwitserland. Twee daarvan zijn al geformaliseerd en men is bezig met het verzamelen van 100.000 handtekeningen die nodig zijn om een landelijke stemming uit te vaardigen waarmee de grondwet van Zwitserland kan worden gewijzigd. Een volksinitiatief zal telecombedrijven wettelijk aansprakelijk stellen voor claims van lichamelijke schade veroorzaakt door straling van zendmasten, tenzij ze het tegendeel kunnen bewijzen. Het andere volksinitiatief stelt strenge grenswaarden voor de elektromagnetische velden (straling) van zendmasten voor én zal de plaatselijke bevolking een vetorecht geven over alle nieuwe bouwwerken in hun gebied. Ze willen dus geen 5G!

De kantons zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van licenties, en monitoren op compliance voor telecominfrastructuren. De landelijke overheid moet daarvoor een raamwerk neerzetten.

Bafu (Bundesambt für Umwelt)
Bafu, het Zwitserse milieuagentschap, is een overheidsinstantie die politiek verantwoordelijk is voor het milieu en /of natuurlijke hulpbronnen en verantwoordelijk voor het opstellen van veiligheidscriteria waaraan de stralingsemissies kunnen worden getoetst. Te vergelijken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland. Het agentschap in Zwitserland zegt dat het “niet op de hoogte is van een wereldwijde standaard die gebruikt zou kunnen worden om aanbevelingen te toetsen. Daarom zal Bafu de blootstelling aan de 5G-antennes diepgaand onderzoeken in, indien mogelijk, onder reële operationele omstandigheden. Dit werk zal enige tijd in beslag nemen,” zegt het milieuagentschap. “De nieuwe 5G-communicatie technologie houdt namelijk in dat personen worden blootgesteld aan een geconcentreerde stralingsbundels (lasertechniek) welke niet aanwezig waren bij de vorige mobiele netwerken zoals 2G, 3G en 4G. Bafu moet bepalen welke wettelijke normen hierop van toepassing zijn. Zonder nieuwe criteria kunnen de kantons alleen vergunningen voor 5G-infrastructuur verlenen volgens de bestaande richtlijnen voor stralingsblootstelling en hiermee wordt het gebruik van 5G vrijwel uitgesloten.

Brief naar alle kantons in Zwitserland
Het Zwitserse milieuagentschap Bafu schrijft eind januari 2020 een brief naar alle kantonnale* overheden van het land en vraagt om uitstel op het in gebruik nemen van nieuwe 5G-zendmasten. Bafu zegt momenteel niet te kunnen garanderen dat 5G-straling geen nadelige gezondheidseffecten heeft en het milieuagentschap wil eerst onderzoek naar de mogelijke risico’s van straling als gevolg van 5G-basisstations. De huidige standaarden hebben alleen betrekking op oudere mobiele technologie. Nieuwe standaarden zijn waarschijnlijk nodig om het risico van 5G-straling beter in te schatten.

*Er zijn 2222 gemeenten die onder 26 kantons (provincies vallen.

RIVM, Gezondheidsraad en Kennisplatform Elektromagnetische Velden in Nederland, neem hier een voorbeeld aan! Wij willen ook geen 5G!