In Groen kennisnet, het vakblad voor de groene sector staat 25 april 2020 te lezen dat planten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie laten zien. Door het groeiend gebruik van draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons, wifi en andere draadloze apparatuur, neemt de kunstmatige elektromagnetische straling in de kas toe.

 Gevolg kunstmatige straling in de kas
De groei van planten wordt beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-gehalte. Planten reageren dus op veranderingen. Het gevolg van de kunstmatige elektromagnetische straling voor de draadloze communicatie, sinds de opkomst van alle draadloze apparatuur is een nieuwe factor die de groei beïnvloedt. Mobiele telefoons, wifi en andere draadloze apparatuur rukken op in de kas en daarmee hun elektromagnetische velden. En met de komst van 5G zullen de frequenties nog korter worden omdat deze techniek mmWave-frequenties gebruikt.   Frequenties met een golflengte rond een millimeter, de extreem hoge frequenties (EHF’s*). Radiogolven in deze band hebben golflengten van tien tot één millimeter en worden ook wel de millimeterband genoemd en straling in deze band hebben millimetergolven (MMW of mmWave).

*Extreem hoge frequentie (EHF) is de aanduiding van de International Telecommunication Union (ITU) voor de band van radiofrequenties in het elektromagnetische spectrum van 30 tot 300 gigahertz (GHz). Het ligt tussen de superhoge frequentieband en de verre infraroodband, waarvan het onderste deel de terahertz-band is.

Mensen
Een organisme is een levend biologisch wezen met een eigen metabolisme. Een plant is een organisme. Andere organismen zijn mensen, dieren, en bacteriën. Niet alleen planten reageren op dus op deze veranderingen, maar ook mensen https://www.pepijnvanerp.nl/2013/05/danish-school-experiment-with-wifi-routers-and-garden-cress-good-example-of-bad-science/. Mensen reageren ook op deze nieuwe factor; de kunstmatige elektromagnetische velden van de draadloze communicatie. Net als op de natuurlijke elektromagnetische velden dat bij iedereen bekend is. Dat mensen regeren op de zon (de natuurlijke straling) die op de huid komt, waardoor de huid in een zelfbeschermingsmodus komt. Door het zonlicht verdikt namelijk de opperhuid en de huid en maakt een pigment aan met de naam melanine, als bescherming. Het compensatiemechanismen van ons lichaam heeft wel de tijd nodig om zich aan te passen en moet ook deze tijd krijgen. De frequentie golven van alle draadloze toepassingen zijn echter té snel ingevoerd en geven begin 21ste eeuw gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan de té snelle invoering van alle draadloze technieken en er geen plek meer is in Nederland waar een nu al elektrogevoelige mens voor de draadloze verbindingen, wonen kan.  

Stressreactie
Reactieve zuurstofcomponenten, vaak aangeduid met de op het Engels gebaseerde afkorting ROS (Reactive oxygen species), vormen een groep reactieve chemische componenten met zuurstof als belangrijkste bestanddeel. In een biologische setting vormen ROS een standaard bijproduct van het metabolisme van zuurstof. Aan de ene kant vormen lagere concentraties ROS een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de cel, aan de andere kant vormen hogere concentraties een bedreiging voor het correct functioneren ervan. Ze hebben dus een belangrijke rol in intercellulaire communicatie1 en homeostasis2.

Ad 1.Intercellulaire communicatie (IC) is in de biologie de communicatie tussen twee of meer cellen door middel van elektrische signalen, transport van moleculen, of fysiek contact. Intercellulaire communicatie is belangrijk bij de coördinatie van cellulaire processen. Vanuit biologisch oogpunt kun je stress zien als de reactie op een bedreigende situatie;
Ad 2. Homeostase is het proces waarbij organismen het inwendig milieu (de ruimte buitende cellen van een meercellig organisme zoals de mens) van chemische en fysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt.

Onderscheid wordt gemaakt tussen exogene en endogene ROS
-Exogene ROS ontstaan door factoren die van buiten de cel afkomstig zijn;
-Endogene ROS ontstaan onder invloed van processen die tot de normale activiteiten van de cel behoren.

Exogene ROS en oxidatieve stress
Wanneer er door invloed van buiten de cel, meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS) in de cel  gevormd wordt of aanwezig is dan ontstaat er een stofwisselingstoestand die we oxidatieve stress noemen. Exogene ROS kan ontstaan onder invloed van verontreinigingen van buiten de cel door, tabak, rook, drugs, geneesmiddelen en door straling. Straling van o.a. het laatste enorme toegenomen feit; de draadloze communicatie.

Rol radicalen in fysiologische processen
Bij biochemische reacties met zuurstof worden reactieve zuurstofverbindingen (ROS) en reactieve stikstofverbindingen (RNS, reactive nitrogen species) gevormd, gezamenlijk RONS (reactive oxygen and nitrogen species) geheten. Het zijn de instabiele, hoogreactieve ROS deeltjes (radicalen), die zowel gunstige als ongunstige effecten kunnen hebben, afhankelijk van hun concentratie. Bij een gezonde concentratie zijn ze van levensbelang. Want radicalen spelen (in een lage concentratie) een rol bij verschillende fysiologische processen, waaronder de afweerreactie bij infecties, celdeling, apoptose (geprogrammeerde celdood) en celsignalering. Cellen communiceren met elkaar en reageren op extracellulaire prikkels door middel van celsignalering. Celsignalering kan (afhankelijk van het celtype) leiden tot bijvoorbeeld spiercontractie, genexpressie, celdeling of zenuwprikkeloverdracht.

Oxidatieve stress door overwicht radicalen
De ROS deeltjes zijn instabiele, hoogreactieve deeltjes (radicalen) die dus zowel gunstige als ongunstige effecten kunnen hebben, afhankelijk van hun concentratie. Want een juiste balans tussen de productie en activiteit van radicalen en inactivering door antioxidanten (een stof die oxidatie tegengaat), waardoor de gunstige effecten van radicalen (ook dikwijls vrije radicalen genoemd) de overhand hebben, is dus belangrijk voor het optimaal functioneren van lichaamscellen en dus een gezond en goedwerkend lichaam. Overproductie van radicalen echter kan onder meer worden veroorzaakt door celveroudering (slecht functionerende mitochondriën), toxines (milieuverontreiniging, voedseladditieven, medicijnen, tabaksrook, alcohol, zware metalen), straling zowel onnatuurlijk (röntgenstraling en  alle elektromagnetische straling van alle draadloze communicatie) als natuurlijke straling (zonlicht), lichamelijke inspanning, trauma, stress, infecties, ontstekingen, slechte bloedtoevoer (ischemie), een verhoogde bloedglucosespiegel, obesitas en overmatig eten.

Blootstelling aan grote hoeveelheden vrij radicalen
Langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden vrije radicalen zijn ongunstig voor een juiste balans en er treedt dan ook oxidatieve stress (beschadiging)op van biomoleculen en cel- en weefselstructuren zoals aan;
 -het DNA;
-lipiden (lipiden zijn vetachtige substanties in het bloed. Er zijn verschillende types, waarvan cholesterol de meest voorkomende is;
-membranen (een membraan of vlies is een dunne, vlakke structuur die twee ruimtes van elkaar scheidt);
-hormonen (signaalstoffen die door klieren via de bloedbaan aan doelcellen of -organen worden afgegeven);
-eiwitten (eiwitten of proteïnen genoemd, zijn voedingsstoffen die energie en aminozuren leveren. Aminozuren zijn bouwsteentjes van het lichaam).

Oxidatieve stress kan gevaarlijk zijn voor het lichaam. Hoe meer cellen geoxideerd raken, hoe meer beschadiging van de cellen en de weefsels. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat het oxideren van cellen gevolgen heeft en zorgt voor ernstig lichamelijk klachten. Oxidatieve stress speelt onder meer een rol in het ontstaan en de progressie van chronische ontstekingsziekten, auto-immuunziekten, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, metabool syndroom en neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer.

Teveel aan vrije radicalen mijden
Een teveel aan vrije radicalen geeft oxidatieve stress. Vrije radicalen missen een elektron en zijn zeer onstabiel. Om te kunnen overleven ‘stelen’ ze een elektron van een andere cel. De vrije radicaal is nu weer stabiel, maar de ‘bestolen’ cel is onstabiel geworden. Dus steelt zij weer een nieuw elektron van een andere stabiele buurman. Op die manier raken de gezonde cellen beschadigd en kunnen ze niet meer optimaal functioneren. We spreken in dat geval van oxidatieve stress. Antioxidanten vangen de vrije radicalen weg https://www.frecious.bio/nl/blog/wat-zijn-vrije-radicalen. In het geval van oxidatieve stress is het mijden van draadloze communicatie van belang, gebruik een draadje! Want overproductie van vrije radicalen gebeurt door de kunstmatige straling veroorzaakt door alle draadloze communicatie.

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling.htm
Foto: https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/