En weer stuur ik op 13 maart een brief naar de overheid. Net als naar alle ministers van het kabinet Rutte I, Rutte II. Ik weet: het heeft weinig zin want het lijkt dat bij de start van een nieuwe regeringsperiode alle ministers  de brieven die in de la liggen, weggooien om met een schone lei te beginnen. Bij Rutte III schrijf ik naar de Rijksoverheid en de ministeries die betrokken zijn met het beleid maken voor draadloos gebruik in Nederland:

-Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (RIVM)

-Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Betreffende; het leven dat in dit land onmogelijk wordt gemaakt voor de echte elektrogevoelige mensen. Onze grondwet zegt dat dit niet mag;

Geachte lezer (es),

De Tweede Kamerleden zijn er voor u staat er op de site van de Tweede Kamer der Staten-generaal. Schijnbaar niet voor de elektrogevoeligen die in Nederland blijven wonen. In 2019 word ik voor de tweede keer ongevraagd ‘bestraald’ in mijn eigen woning. De eerste keer was in 2003, na het kopen van een woning onder een kerktoren. Een kerk met naar later bleek antennes voor de mobiele communicatie, die bijna niet te zien waren. Nu in deze woning sinds eind 2018 wederom. En weer komt de straling in de woonkamer en slaapkamer. En wéér word ik ongevraagd ‘bestraald’ in mijn eigen woning. Zegt onze de grondwet niet:

Artikel 10:1
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Geld dit niet voor alle échte elektrogevoeligen? Ik wíl niet ongevraagd bestraald worden. Het maakt dat mijn lichaam reageert met veel pijn en de ervaring is: mast weg, klacht weg. Al zoveel kwijtgeraakt door het beleid van de hele overheid en nu is het weer heel hard overleven in Nederland (mast geactiveerd sinds december 2018) Het is toch volgens de grondwet van ons land niet toegestaan dat mijn lichaam aangetast wordt door de elektromagnetische velden van radiogolven en microgolven? Of heeft de rijksoverheid hier beperkingen voor gemaakt? En welke dan?

Het antwoord van de Tweede Kamer der Staten Generaal 15 maart 2019

De brief is doorgestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het antwoord 13 maart 2019 van het ministerie EZ en Klimaat:

De brief is ter beantwoording doorgestuurd naar directie Electriciteit.

Het antwoord van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 26 maart 2019 is: gelet op de inhoud van de brief hebben wij de brief doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, afdeling burgerbrieven.