Verbied de mobiele telefoons uit het klaslokaal en de school. Daarvoor pleiten diverse politieke partijen.

De klas met hun mobieltjes
De smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas. Uit een onderzoek van de NOS onder 137 middelbare scholen blijkt dat de overgrote meerderheid de smartphone gebruikt bij het onderwijs.

Verbieden
Na 22 jaar kwam de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) in maart 2020 met hernieuwde richtlijnen voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Helaas….. er bleek weinig verandert te zijn. De non-thermische (biologische) effecten worden nog steeds ontkend en er is absoluut geen rekening gehouden met de langdurige blootstelling aan de gepulste velden en de effecten met gevolg. Zelfs niet ten aanzien van de veranderingen die de 5G-netwerken geven door het gebruik van millimetergolven zijn er geen speciale aanpassingen gemaakt. Al helemaal niet ten aanzien van het onderwijs.

Verbieden in klaslokalen
Want de mobiele telefoon moet zeker verboden worden in klaslokalen van basis- en middelbare scholen, vindt de politieke partij, het Christen-Democratisch Appèl (CDA), namens kamerlid René Peters. Ook verschillende andere politieke partijen, zoals de PVV, JA21, Wybren van Haga en Pieter Omtzigt stonden hier in 2017, niet afwijzend tegenover. Volgens het CDA wordt een verbod eveneens ondersteund door veel leraren, die vaak moeite hebben om hun leerlingen ertoe te bewegen hun mobieltjes op te bergen.

Maar waar geen aandacht aan geschonken wordt is dat de ElektroMagnetischeVelden (EMV) van álle draadloze niet gezond zijn voor een mensenlichaam, laat staan voor een basisschoolkind en tiener.

Geen onderzoek
Want vanaf de komst van de mobiele netwerken, eind 20ste eeuw, is er GEEN eerlijk onderzoek verricht naar de uitwerking van de EMV op de mens, flora en fauna. Naar de EMV van de draadloze computer en mobiel op de mogelijke gezondheidseffecten voor de mens. Er is wel onderzoek naar de thermische effecten verricht, maar NIET naar de biologische effecten op de mens, de fauna en de flora.*

*Onderzoek thermisch effect
In de Arbowet, Afdeling 4b, staat in hoofdstuk 6 ‘elektromagnetische velden’ dat;

voor jongeren onder de 18 jaar het verboden is om met apparaten te werken die schadelijke elektromagnetische velden kunnen uitzenden.

En de mobiel en de draadloze computer zijn gewoon toegestaan? EMV-gevend waar niet eens voldoende onderzoek naar gedaan is? Hetzelfde als het geval is geweest met asbest wat in de 19 de eeuw gewoon gebruikt werd? Asbestvezels wat nu in 2023 kankerverwekkend is en het gebruik ervan in Nederland verboden? En net als met het rookbeleid waar de Rijksoverheid toe wil naar een rookvrije generatie in 2040, met een ontmoedigingsbeleid nu? Roken waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu in 2023 van zegt: “roken is slecht voor de gezondheid en het is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of overlijden”.

Biologisch effect
Kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) waar geen onderzoek naar gedaan is van hoe een lichaam hier biologisch op reageert? Laat staan bij een basisschoolkind wat nog in de groei zit! Een leerplichtig kind nota bene, dat naar school móet tot 16 jaar is en dus is overgeleverd is aan de grillen van de volwassene, betreffende het draadloos gebruik?

Ongevraagd
Op scholen worden kinderen ongevraagd en steeds meer en steeds langer blootgesteld aan de straling van de mobiel in de klas (niet vergeten het smartboard/digibord). En deze straling heeft volgens een aantal wetenschappers wel degelijk gezondheidseffecten zoals:

-chronische vermoeidheid;
-stekende hoofdpijn;
-concentratiestoornissen;
-slapeloosheid;
-hartritmestoornissen.

Waarschuwende wetenschappers
Deze elektromagnetische velden van de draadloze communicatie, wordt wel terdege voor gewaarschuwd door verschillende onafhankelijke wetenschappers. Waarschuwende wetenschappers, niet afhankelijk van de telecom, zoals door:

Prof. Victor Moshchalkov; een Belgisch-Russische natuurkundige.  “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat geen enkele discussie meer”;

Prof. Dr. Adlkofer† vindt dat “UMTS al tien keer schadelijker is dan 2G en dus zal leiden tot een nog grotere kans op kanker. Dat er is geen twijfel meer mogelijk dat de uitrol van 5G (in het microgolf- en infraroodgebied) nog veel schadelijker zal zijn”;

Prof. Dr. Stefaan Van Gool: “dat er zijn onweerlegbare bewijzen zijn voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou juist de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niét schadelijk zijn”;

Het Freiburger Appell, ondertekent door meer dan 1.000 Duitse artsen: “dat het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, een stijgend aantal chronische zieken geeft mede als gevolg van een onverantwoorde politiek”;

Prof. Dr. Olle Johansson. Hij wordt beschouwd als een toonaangevende autoriteit op het gebied van EMV betreffende gezondheid; “dat de vele draadloze ‘slimme’ meters tot gevolg hebben dat miljoenen tot biljoenen mensen, onvrijwillig worden blootgesteld aan gepulste microgolfstraling”;

Prof. Dr. Leif Salford, Emeritus hoogleraar Neurochirurgie: de beïnvloeding van biologische processen bij mensen door de niet-ioniserende elektromagnetische velden, is het “grootste biologisch experiment ooit”. De dag van vandaag (2023) is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”;

-Prof. Dr. Belpomme. Belpomme doet al jaren onderzoek naar het verschijnsel elektro-overgevoeligheid (in het Frans: SICEM).Mensen worden vaak doorverwezen naar de psychiatrie, terwijl de eerste behandeling die ze nodig hebben het elimineren van de EMV zijn, zegt dr. Belpomme. Hun symptomen zijn soms zo ernstig dat ze zich moeten beschermen met speciale kleding, gordijnen en geaarde verf. 

Het team van dr. Belpomme heeft een diagnostische methode ontwikkeld op basis van bloedonderzoek en een speciale hersenscan (gepulste Doppler-echo) om de bloedstroom in beeld te brengen. “Deze patiënten hebben duidelijk vaataandoeningen in de hersenen”, aldus de oncoloog, zichtbaar bij een speciale hersenscan. Bovendien tonen biologische tests aan dat 30% van hen een hoog histaminegehalte heeft, 50% te veel stresseiwitten, de meesten een laag gehalte aan melatonine (een krachtig antikankerhormoon) en 30% antilichamen en eiwitten. We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie ook steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s die hoofdpijn hebben, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen, die veroorzaakt kunnen worden door de kunstmatig elektromagnetische velden”;

Dr. Frey: “dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.

Juist kinderen
Voor volwassenen zijn alle draadloze frequentiegolven van de elektromagnetische velden van de draadloze toepassingen niet goed, maar helemaal niet voor kinderen. Kinderen en jong volwassenen hebben dunnere schedels dan volwassenen waardoor de straling veel eerder en verder in hun hoofd doordringt. Daarnaast hebben zij zachtere botten, een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen. De kinderen van nu worden gedurende hun hele leven aan straling blootgesteld en dan de volwassene van nu toen nog kind, want in de 20ste eeuw (1900 tot 2000) was er nog geen draadloos. De volwassenen weten dat en moeten zorg hebben voor het kind en de jongvolwassene en geen draadloos netwerk thuis of op school willen hebben en de overheid hoort zich bewust te zijn welk een belangrijke rol ze hierin te spelen. Maar helaas………

De Franse overheid
In Frankrijk is de overheid wijzer want in Frankrijk is er al jaren een compleet verbod voor mobieltjes op scholen. Worden we in Nederland ook nog wijs?

Bronnen;
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5348575/cda-verbied-mobieltje-op-middelbare-en-basisscholen
Foto: https://nos.nl/artikel/2028797-scholen-omarmen-smartphone-tegen-wil-en-dank
https://www.digitaalopvoeden.nl/2019/12/smartphones-verbieden-op-middelbare-scholen.html
https://www.mijngezondheidsgids.nl/overige/zorg-algemeen/7-negatieve-gezondheidseffecten-van-smartphonegebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wereld-vernietigd-zichzelf-wanneer-er-niet-snel-een-halt-wordt-toegeroepen-aan-de-grote-hoeveelheden-draadloze-technieken/
https://stralingsleed.nl/blog/wat-onafhankelijke-echte-wetenschappers-zeggen-over-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv-van-alle-draadloze-toepassingen/
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/arjen-lubach-steunt-mobieltjesplan-oss-tweede-kamerlid-en-nu-is-het-afgelopen-met-de-telefoons-in-de-klas
https://www.parool.nl/nederland/cda-bepleit-verbod-mobieltje-in-klas-basis-en-middelbare-school~bf4f23db/
https://www.dewereldmorgen.be/community/g4-netwerk-de-verdoken-naam-voor-microgolf-straling-dna-massa-experiment-moet-stoppen/