Stralingsenergie die wordt geabsorbeerd door andere materialen dan virussen maar kunnen het virus indirect beïnvloeden. De materialen kunnen door stralingen worden veranderd, zodat ze eveneens schadelijk kunnen worden voor het virus, of de geabsorbeerde stralingsenergie kan worden overgedragen op het virus en zo het virus beïnvloeden.  Virussen worden zo beïnvloed door de al bestaande straling van 2G, 3G, 4G en sinds 2020 door de straling van 5G. Virussen hebben een omhulsel, meestal gemaakt van eiwitten, en binnen dat omhulsel zit erfelijke informatie in de vorm van nucleïnezuur DNA of RNA*, zoals overal in de levende natuur. Bekend is namelijk dat verschillende veranderingen in eiwitten en nucleïnezuren worden veroorzaakt door straling. Een parlementaire vraag aan het Europees Parlement op 24 april 2020 is dan ook: of onderzoek er rekening mee gehouden heeft dat virussen zich mogelijk beter kunnen vermenigvuldigen in een omgeving die is blootgesteld aan elektromagnetische radiogolven? https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498_NL.html

Het antwoord van het Europees Parlement is op 10 juli 2020: de grenswaarden voor de blootstelling van de bevolking omvatten een verkleiningsfactor van 50 tegen de drempelwaarden voor negatieve gezondheidseffecten om rekening te houden met biologische variabiliteit, onzekerheden en variatie in externe factoren.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498-ASW_NL.html#def3

M.a.w. ze doen er niets mee. De mensen, flora en fauna zijn testobjecten en 5G gaat gewoon door ondanks de vele klachten van mensen en de flora en fauna die laten zien dat er wél wat veranderd en ze op den duur gewoon het loodje zullen leggen.

* Er zijn twee typen nucleïnezuren: DNA (Desoxyribonucleïnezuur) en RNA (Ribonucleïnezuur). De losse stukjes genetisch materiaal (DNA of RNA) zorgen erg effectief voor de vermeerdering in de gastheercel, en al die duizenden nieuwe virussen kunnen meteen weer andere cellen binnendringen en infecteren.

Virusbesmetting door toenemend stralingsveld
Als iemand een besmetting heeft opgelopen van een virus, bacterie of schimmel, de ziekte zich in een krachtig stralingsveld sneller kan uitbreiden (ook naar de hersenen toe) en agressiever kan verlopen dan onder stralingsarme omstandigheden. De wereld is sinds de eeuwwisseling een krachtig stralingsveld door alle draadloze toepassingen zoals de vele antenne-installaties, Dect-telefoons, alle smartphones. De draadloze mogelijkheden die 5G gaat bieden zullen de wereld nóg stralingsrijker maken. De kunstmatige elektromagnetische die onzichtbaar en reukloos worden gegenereerd door de nieuwe technieken als:
-het Internet of Things;
-augmented reality (AR); Een interactieve ervaring van een real-world omgeving dat worden versterkt wordt door computergegenereerde informatie, via meerdere sensorische belevingen;
-de smart city met slimme straatverlichting, slimme verkeerslichten en bewakingscamera’s;
-de zelfbesturende auto ‘s en zelfrijdende landbouwvoertuigen (car-to-car communicatie)
voor precisielandbouw:
-drone-taxi‘s;
-vergaande robotisering;
-remote computing (op afstand toegang krijgen tot bijvoorbeeld een desktop-apparaat);
-operaties op afstand door een chirurg en een tactiel internet (op afstand virtuele machines besturen;
-virtual reality, een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent.

Wat is het coronavirus?
Virussen bestaan uit DNA of RNA en het coronavirus is een RNA-virus. Daaromheen zit vaak een laagje vet en eiwitten. Zowel DNA als RNA zijn de dragers van erfelijke informatie. Virussen hebben een beperkte hoeveelheid erfelijke informatie; een beperkte hoeveelheid genen. Daardoor kunnen virussen van zichzelf niet bewegen of eten en dus leven. Ze hebben een gastheercel nodig om zichzelf te vermenigvuldigen. En die gastheercellen dat zijn mensen! 

De Spike-eiwitten zijn de uitsteeksels die een soort kroon of krans effect geven. Vandaar de naam ‘corona-virus’. Corona betekent namelijk krans in het Latijns.

Hoe het virus je lichaam overneemt
Virussen maken zich vast aan een receptor (receptoren zijn eiwitten in de celmembraan, het cytoplasma of de celkern) en dringen zo de cel binnen en nemen de cel over. In het geval van SARS-CoV-2 virus gaat het om de ACE-receptor ACE2, waar het virus zich aan bindt met het eiwit genaamd Spike. Het coronavirus hecht zich aan dit receptoreiwit, dat zich op het oppervlak van de cel bevindt, om vervolgens de cel binnen te kunnen dringen. Het eiwit zit op cellen in de neus, longen en darmen. Daar zal het virus het DNA van de gastheer gebruiken voor eigen gebruik om zichzelf te vermenigvuldigen. Daarna barst de gastheercel open en vervolgens komt een enorme hoeveelheid virussen vrij die zich vervolgens binden aan nieuwe cellen. Dan is iemand besmet en als iemand een besmetting heeft opgelopen zal dit in een krachtig stralingsveld snel uitbreiden (ook naar de hersenen toe) en agressiever verloopt dan onder stralingsarme omstandigheden. En door de komst van 5G zal het stralingsintensiviteit alleen maar groter zijn.

Een virus verandert voortdurend
Virussen veranderen voortdurend. Als een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen en dit noemen we een mutatie. In Nederland onderzoekt in het laboratorium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoe het virus verandert en wat dit betekent voor de verspreiding van het virus in Nederland. Dit noemen we kiemsurveillance. Het coronavirus SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan als menselijk virus. Sindsdien zien we dat het virus de wereld is overgegaan met steeds een nét iets andere genetische code en een mutatie is ondergaan. Inmiddels zijn er al vele mutaties van het virus.

Mutaties van het virus
Mutaties lijken de reactie van het lichaam op vaccins te ontwijken. En het komt steeds vaker voor. In december 2020 werd het virustype (E484K) dat in het Verenigd Koninkrijk circuleert, de Britse variant, ook in Nederland aangetroffen. In januari 2021 werden de virusvarianten uit Zuid-Afrika en twee varianten uit Brazilië opgemerkt, de P1- en de P2-variant.  In delen van Nederland komt de mutatie B.1.525 voor.

In delen van het noordoosten van de VS, komt de variant B.1.526 voor, in Zuid-Afrika de B.1.351 en o.a.de Californië-variant, B.1.429/427. De Britse en de Californische variant van het coronavirus zijn in februari 2021 samengesmolten tot een hybride virus. Dergelijke ‘recombinatie’ van twee mutanten is bij het huidige coronavirus nog niet eerder gezien. Mogelijk gaat de covidpandemie hiermee een nieuwe fase in.

De effectiviteit van ons afweersysteem
Waarom wordt de ene persoon nu zo ziek dat hij op de IC belandt en heeft de ander nauwelijks of zelfs geen klachten? De mate van ziek zijn hangt van veel factoren af. Ook van de effectiviteit van ons afweersysteem wat gedeeltelijk erfelijk bepaald is. Er zijn grote verschillen tussen mensen onder andere door leeftijd, geslacht (vrouwen hebben een ander afweersysteem dan mannen) en leefstijl. We weten al heel lang dat bepaalde voeding, slapen, stressreductie en bewegen een positief effect heeft op ons afweersysteem. En daar zal ongetwijfeld bij horen de gevoeligheid van het lichaam voor de kunstmatig geproduceerde elektromagnetische velden van alle draadloze dat sinds 5G enorm is toegenomen en nog meer zal toenemen.

Het verdrag uit 1992
“In geval van risico op ernstige of onomkeerbare schade, moet de afwezigheid van absolute wetenschappelijke zekerheid niet als excuus dienen voor het uitstellen van effectieve maatregelen om aantasting van het leefmilieu te voorkomen...” Het voorzorgsprincipe, opgesteld tijdens de conferentie over de biodiversiteit van Rio (1992).

Het principe stelt dat nieuwe technologieën niet zonder voorzorgen mogen worden toegepast als ze risico`s voor het milieu of de gezondheid lijken op te leveren, zelfs als wetenschappelijk onderzoek die risico`s (nog) niet onomstotelijk heeft vastgesteld.

En dit gebeurt nu bij de invoering van 5G. Het verdrag gemaakt door wet-uitvoeders wordt met reuzenvoeten overtreden door…. wet-uitvoerders!

Foto 1: https://pixabay.com/nl/vectors/technologie-5g-internet-netwerk-5167346/
Foto 2: https://pixabay.com/nl/illustrations/virus-pathogen-infectie-biologie-4930256/
https://www.mariannebleumink.nl/blog/hoe-vernietigt-ons-afweersysteem-een-virus
https://stralingsleed.nl/blog/schimmels-en-bacterien-groeien-door-elektromagnetisch-velden-grootste-pandemie-ooit-op-komst/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/kiemsurveillance
https://www.mariannebleumink.nl/blog/hoe-en-waarom-muteert-een-virus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065352708605990
https://edition.cnn.com/2021/02/25/health/variants-coronavirus-new-york-city/index.html