Vochtblaasjes door de kunstmatige elektromagnetische velden op een zonnige dag.
De huid is verreweg het grootste orgaan van ons lichaam. De huid ‘omvat’ het lichaam, het lichaam met een eigen bloedsomloop, zenuwvoorziening, hormoonbesturing, vet-, spier- en bindweefsel en draagt bovendien haren, zweetklieren en een groot aantal detectoren en receptoren. De huid vangt veel fysische en chemische signalen (‘triggers’) uit de omgeving op en beschermt het lichaam tegen uitdroging en de invloeden van buiten. De huid heeft dus een soort ‘poortwachtersfunctie’. We merken er niets van maar wèl wanneer er reacties optreden wanneer de ‘poortwachtersfunctie’ niet meer voldoet.

Wanneer de huid reageert
Dan reageert de huid en geeft klachten zoals bij mensen die niet tegen het zonlicht kunnen de CPLD ‘ers (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) en/of  mensen die niet tegen de elektromagnetische velden (EMV) kunnen, de EHS ‘ers (Elektrohypersensitiviteit) genoemd. CPLD1 en EHS2 vertonen dan ook grote overlap.

 CPLD 1. Wat is CPLD?
CPLD,  Chronische Polymorfe Lichtdermatose (ook wel PLE of PLME genaamd) is een chronische jeukende huidaandoening die ontstaat nadat de huid is blootgesteld aan de zon. De uitdrukking polymorf geeft aan dat er verschillende variaties zijn, zoals: roodheid van de huid, bultjes, blaasjes en een schilferende huid. De huid beschadigd als ze aan de zon wordt blootgesteld. Er komen verschillende soorten natuurlijke straling in het zonlicht voor zoals;
-UV-A straling is langgolvig en komt zomers en ‘s winters in gelijke mate in het zonlicht voor. Zo’n 95%  van de natuurlijke ultraviolette straling is UV-A;
-UV-B straling is kortgolvig en is zomers sterker in het zonlicht aanwezig dan ’s winters. Slechts 5% van het atmosferisch UV-B bereikt het aardoppervlak; het overige deel wordt door de ozonlaag vanaf 15 km hoogte in de stratosfeer tegengehouden;
-UV-C is kortgolvig. Het overgrote deel van het UV-C licht wordt door atmosferische zuurstofmoleculen geabsorbeerd en dus weg gefilterd (niet alles dus)!

EHS 2. Wat is EHS?
Elektrohypersensitiviteit (EHS) is het verschijnsel dat mensen lichamelijk reageren op sommige kunstmatige elektromagnetische velden van draadloze apparaten of installaties. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dat enige tijd duren). Dit laatste is in Nederland al niet meer mogelijk met een dekkingsgraad van (in 2021) 98% draadloos bereik! De elektromagnetische straling leidt tot een stressrespons in het lichaam die bij ieder op een andere manier tot uiting komt. http://stralingsleed.nl/blog/waarom-ben-ik-elektrogevoelig-waarom-loopt-de-emmer-over/ .

Overlap CPLD-EHS
EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals UV-licht (CPLD), specifieke geuren (kachelgeur) en ultralaag geluid (LF) zoals wegen met hobbels (verkeersdrempels), windmolens of railverkeer.

De effecten van het zonlicht en elektromagnetische velden op de huid
Dr. Hugo Schooneveld, neurobioloog en adviseur van de Stichting EHS: “De gezondheidsklachten van mensen die last hebben van zonlicht (CPLD) of van elektromagnetische velden (EMV) vertonen een grote overlap. Veel krijgen bij blootstelling aan ’hun’ milieutrigger (UV licht of EMV) huiduitslag, en bijna iedereen krijgt last van de medisch onverklaarde gezondheidseffecten die snel of na verloop van tijd volgen op de blootstelling.

Wat gebeurt er in de huid bij Ultraviolet (UV) bestraling?
Welke reacties er door UV licht in de huid worden opgewekt is nog niet tot in alle details bekend, maar zeker is dat er een waterval van processen op gang komt. UV licht beschadigt de buitenste cellen en die vallen uit elkaar. De Langerhanscellen in de epidermis ruimen de brokstukken op en vertrekken. Andere componenten (cellen) van het immuunsysteem komen de huid binnen om de orde te herstellen. Er ontstaan lokale irritaties met als gevolg dat de huid rood kleurt en jeukt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139322/

Wat gebeurt er in combinatie met de kunstmatige straling (EMV)?
Sinds kort beseft de onafhankelijke wetenschap dat de super hoge frequenties van alle draadloze (2G, 3G, 4G en 5G) moleculaire veranderingen veroorzaken. Zo worden de eiwitgroepen aan de celoppervlakken van positie veranderd. Het effect is dat eiwitten, zoals in enzymen, hun werk niet goed meer kunnen doen. De door eiwitten bestuurde ionenpoortjes in celmembranen gaan permanent open staan, waardoor er onbeheersbare ionenstromen doorheen gaan, wat cel functies verstoort. Het gaat mis met de vele eiwit-receptorinteracties en eiwitbinding waardoor cellulaire processen worden verstoord. Er zijn op mensen nog geen experimenten gedaan, maar de verwachting is dat 5G straling nog slechter is voor de mens dan de vorige netwerken, gebaseerd op meerdere laboratoriumexperimenten https://www.emfdata.org/en/documentations/detail&id=243

Vochtblaasjes op de huid door de kunstmatige elektromagnetische velden. Er is een antennemast voor draadloze communicatie, onlangs in de buurt geplaatst!
Wat er gebeurd
Onderzoekers hebben aangetoond dat bio-elektriciteit fundamentele levensprocessen dankzij het opwekken en voelen van elektrische signalen. Fundamentele levens processen zoals:
-de communicatie tussen onze hersencellen;
-het samentrekken van onze spieren.

Het leven zou er niet zijn zonder de natuurlijke bio-elektriciteit. https://www.scientificamerican.com/article/bioelectric-code/ .

Bio elektriciteit
Een storing van buitenaf kan echter grote gevolgen hebben voor de natuurlijke bio-elektriciteit. Het kan resulteren in onomkeerbare biologische veranderingen. Dit is dan ook duidelijk wat er gebeurd na de invoering van alle kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen zo pakweg rond de eeuwwisseling.

Na vele omzwervingen, nadat we gevlucht waren uit de woning onder de kerktoren https://www.bol.com/nl/nl/p/help-de-kerktoren-geeft-straling/1001004006824236/ met 2G (en later 3G) masten, kwamen we in 2009 weer op een vaste plek te wonen. Schoon qua straling volgens de meter. Tot…eind 2018. Toen kwam er een antenne mast op 1,5 km afstand. Wel een beetje anders als op 150 meter afstand wonen onder de kerktoren natuurlijk! In het voorjaar van 2019, de eerste keer dat we met blote benen buiten konden zitten, kreeg ik allemaal blaasjes* op de bovenbenen!  Is een storing in het bio elektrisch systeem van mijn lichaam, de oorzaak? Door de onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken frequentiegolven van de nieuwe mast onder invloed van de zon? Als ik daar wel op reageer geldt dat voor iedereen als je maar lang genoeg bestraald wordt! Voor mij geldt het alleen iets eerder omdat ik met mijn gezin te dicht bij de mast woonde. Dus iedereen staat te wachten wat mijn gezin overkwam?

*Huidblaasjes zijn met vocht gevulde veranderingen in de huid die boven het huidniveau uitstijgen en minstens vijf millimeter groot zijn. Een blaasje is een holte in de opperhuid, gevuld met helder vocht.

Professor Olle Johansson
Dit zegt professor Johansson Ph.D:
Alle levende wezens die vandaag de dag op onze planeet leven hebben zich weten aan te passen aan de natuurlijke straling of gingen dood als zij niet in staat waren om er mee om te gaan. Mensen ontwikkelden een manier om zichzelf te beschermen tegen deze vorm van straling door pigmentatie in de huid. Dit is niet het geval voor de kunstmatig gemaakte microgolven of radiofrequente golven. Dit soort straling is er pas sinds eind 20ste eeuw en we zijn er niet op een biologische (moleculaire) manier op aan aangepast. Onze huidcellen zijn (nog) niet ontwikkeld om ons te beschermen tegen microgolven. http://stralingsleed.nl/blog/evolutieleer-wat-betreft-emv/

Een storing in de natuurlijke elektromagnetische velden
Een storing in de natuurlijke elektromagnetische velden heeft de laatste jaren geleid tot veel onderzoek naar de effecten van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden op cellen in ons lichaam door onafhankelijke wetenschappers, zoals professor Johansson. Onderzoeken die niet wetenschappelijk worden goedgekeurd en waar overheden angstvallig over stil is. Onderzoekers die enorm worden tegengewerkt: https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/

De natuurlijke werking van een organisme
Want een feit is gewoon dat het menselijk lichaam verschillende verdedigingsmechanismen heeft. Ons lichaam ondervindt continu schade door te leven maar herstelt ook weer. Breuken in het DNA zijn een normale zaak en kunnen gebeuren door bijvoorbeeld blootstelling aan natuurlijke UV-straling. Maar indien we téveel schade ondervinden, is het moeilijk voor het lichaam om zich altijd weer volledig te herstellen. Beschadigingen aan cellen die permanent zijn leiden dan tot ziektes, zoals kanker. Door verschillende studies is aangetoond https://www.cdc.gov/niosh/docs/96-129/ dat personen die aan veel en hoge kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden voor de draadloze communicatie worden blootgesteld, verhoogde kankercijfers tonen (naast veel andere klachten). 

De kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden voor de draadloze communicatie
Een cel in ons lichaam is gemaakt om de DNA-, RNA- en eiwitmacromoleculen te beschermen maar ervaren continu bedreigingen, zoals oxidanten, toxines en hitte en sinds eind 20ste eeuw naar de 21ste eeuw; de grote hoeveelheden kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten, antenne-installaties en satellieten (straling in de volksmond)voor 5G. Hierdoor kan de cel in een cellulaire stressreactie komen en dit heeft weer een sneeuwbaleffect https://mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology-2009_M_Blank.pdf! Zelfs extreem lage frequentie-straling kan de celkern binnendringen en het DNA beïnvloeden, de verdedigingsmechanismen daarbij omzeilend. 

                                                                                De veranderende lichaamscel

Hoe gaat dat proces?
Elektromagnetische velden beschadigen de cellen door oxidatieve celstress http://stralingsleed.nl/blog/elektromagnetische-velden-emv-van-draadloos-gebruik-veroorzaken-oxidatieve-celstress/ Dit wordt bewezen door wat waarschijnlijk de meest uitgebreide studie is: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1692 tot nu toe. Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en opgesteld aan de Universiteit van Bern. De studie laat zien dat de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden schade geven door de reactieve zuurstofsoorten (ROS)* te genereren, wanneer ze de cel binnen gaan. De te veel aan ROS kan toxisch worden en de genexpressie veranderen. Deze verandering is gerelateerd aan vele ziektes. 

 * Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand,  waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS) in de cel gevormd worden en aanwezig zijn. Deze reactieve zuurstofverbindingen ontstaan tijdens de verschillende stappen in de stofwisseling.

Hoe een cel veranderd bij oxidatieve stress
De lichaamscellen hebben anti oxidatieve mechanismen die het celmembraan beschermen. Echter, de elektromagnetische velden veroorzaken een overproductie van de reactieve zuurstofsoorten (ROS) en deze overproductie schaadt het afweermechanismen. Te veel ROS kan leiden tot verschillende vormen van kanker, necrose* en neuronale schade in hersenweefsel zoals Alzheimer en epilepsie. Hersenen zijn het meest gevoelig voor ROS-overproductie omdat ze een zeer hoge stofwisseling hebben. 

*Necrose is het afsterven van weefsel. Hierbij komen toxische stoffen vrij, waardoor men zich algemeen ziek voelt en koorts krijgt.

Hoe elektromagnetische velden oxidatieve schade aan een cel veroorzaken:
-het lichaam komt (constant) in aanmerking met straling;
-de aanmaak van Reactive Oxygen Species (ROS)gebeurt;
-het beschermingsproces die de ROS probeert te reguleren wordt gestart;
-er wordt echter te veel ROS aangemaakt door de onzichtbare straling en dit schaadt de anti oxidatieve mechanisme en kan tot veel andere ziekten leiden;
-de EMV’s (frequenties hiervan)treden de celkern binnen en breken de DNA-strengen af, deze beschadigen de cel en kunnen tot o.a. tumoren leiden;
-stressreacties nemen toe d.m.v. stress-eiwitten.

https://stichtingehs.nl/blog/effecten-van-zonlicht-en-elektromagnetische-velden-op-huid-lichaam-en-geest
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs
https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/
Foto oxidatieve stress; https://www.antistralingshop.nl/
https://www.scientificamerican.com/article/mind-control-by-cell/
https://www.cyberpoli.nl/epilepsie/medisch/werkinghersenen
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/215-interview-met-stralingsexpert-professor-olle-johansson