Vogelgriep, wordt er gezegd
In Europa heerst de vogelgriep, zeggen ze, en zo ook op het eiland Texel. Het RTL nieuws laat 14 juni 2022 weten: dat op Texel en aan de vaste wal in Noord-Holland duizenden vogels massaal sterven aan de vogelgriep. De gemeente Texel laat weten: al enige maanden heerst er op Texel vogelgriep. Er is o.a. sprake van een ‘extreme uitbarsting’ onder de grote sterns*, laat Natuurmonumenten weten. Zowel broedende sterns als hun jonge kuikentjes sterven.

*De grote stern staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De grote stern is een kustvogel, die koloniegewijs broedt op kwelders, groene stranden en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta.

De 5G zendmast
Er sterven duizenden vogels maar niemand kijkt naar de grote 5G mast die op het eiland Texel in gebruik is genomen. Op 12 mei 2022 is in Den Hoorn een 5G mast geplaatst en op 26 mei 2022 in gebruik genomen. Bij de kolonie met grote sterns, in het natuurgebied De Petten nabij Den Hoorn op Texel, worden op 6 juni 2022 veel dode grote sterns gevonden. Niet alleen in de kolonie maar ook in de naastgelegen Mokbaai worden ze gevonden. Daar rusten de vogels altijd uit en staan altijd grote groepen grote sterns bij elkaar.

De eerste berichtgeving in 2022 over de broedende grote sterns:
“In de kolonie grote sterns, te De Petten, zijn in het voorjaar van 2022, 3374 paren grote sterns begonnen met broeden – ruim 6700 vogels dus in totaal”.

Juni 2022; berichtgeving over de dode grote sterns:
Het NOS journaal meldt dinsdag 14 juni dat: “de broedkolonie van grote sterns in natuurgebied De Petten op Texel is weggevaagd door vogelgriep. Van de ruim 7000 vogels zijn er 3000 dood gevonden. De rest drijft vermoedelijk dood op zee. In een kleinere kolonie een stuk verderop heerst ook vogelgriep. De verwachting is dat de 1000 vogels het daar ook niet overleven”.

Maar….., is het wel écht vogelgriep? Of is het een dekmantel?
Omdat ikzelf ook ernstig elektrogevoelig ben gemaakt door een zendmast op de kerktoren, 150 meter vanaf onze toenmalige woning, durf ik te zeggen dat;

“vogelgriep én ook corona dekmantels zijn voor de enorme schade die wordt aangericht door de 5G zendmasten. Dat iedereen voor de gek wordt gehouden omdat het draadloos gebruik zo ideaal en zo handig is. Dat iedereen zich voor de gek láát houden! Dat 5G vogels doet sterven en dat het wachten is op mensen”?

5G en schadelijke nadelen
Want de wetenschappers die niet werken in dienst van een telecombedrijf, waarschuwen al veel langer over de nadelen van alle antennemasten en de draadloze communicatie. Over de onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven die de zendmasten verspreiden. Vooral nú, met het in gebruik nemen van 5G. Want 5G beslaat een geheel nieuw frequentiebereik, dat de vorige netwerken (2G en 3G) niet hadden. Bij de nieuwe 5G-technologie worden extreem hoge frequenties gebruikt; tussen 30 gigahertz (GHz) en 300 GHz. Van microgolven, infraroodstraling en ultraviolette straling.*

*Types ultraviolette straling
UV stralen kan men opdelen in 3 types naargelang de frequentie. Van non-ioniserende straling tot ioniserende straling:

-ultraviolet-A (tussen 315 nanometer-nm- en 400 nm);
-ultraviolet-B (tussen 280 nm en 315 nm);
-ultraviolet-C (tussen 100 nm en 280 nm). Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker. Het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat (een overmaat van) ultraviolet-C straling schadelijk is voor vele organismen (waaronder de mens) omdat het ioniserend is. Ioniserende straling kan weefsel en DNA beschadigen. Daardoor neemt bij blootstelling de kans op gezondheidsschade toe, zoals het ontstaan van kanker.

Tegengehouden door de atmosfeer
Maar deze dodelijke uv-straling wordt volledig door de atmosfeer tegengehouden en bereikt de aarde niet, is de wetenschappelijke verklaring en mening.
Maar……, zegt de oprichter en hoofdredacteur van De Correspondent (een online journalistiek platform);

de wetenschap is geen mening en geen absolute waarheid en heeft het dus niet altijd correct!

Wat zegt het 5G appeal?
Het 5G-appeal werd al in sept 2017 opgesteld door wetenschappers uit 36 landen die de EU waarschuwden voor de gevaren van 5G. Zij verzochten de EU te stoppen met 5G totdat door onafhankelijke wetenschappers is vastgesteld dat 5G niét schadelijk is. Daarnaast willen ze dat de Resolutie 1815 van de Raad van Europa* gevolgd wordt over de gevaren voor de volksgezondheid van de onnatuurlijke elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik.

*Resolutie 1815 van de Raad van Europa
De Raad van Europa, publiceerde op 6 mei 2011 onder voorzitterschap van Jean Huss, een rapport over de gevaren voor de volksgezondheid van elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik. De commissie roept hier op tot verlaging van de blootstellingslimieten en de geadviseerde blootstellingslimiet is; 0,2 Volt per meter! Dit is 100 microwatt per vierkante meter, ongeveer 100.000x (!) lager dan de huidige blootstellingslimieten die nu gelden.

5G zal de blootstelling aan de radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) enorm verhogen, vergeleken met 2G en 3G zendmasten. Deze oudere generaties mobiele technologie zijn ingehaald door de nieuwste generatie mobiele telefonie: 5G. Provider T-Mobile heeft als eerste het 2G-netwerk uitgezet, Vodafone blijft tot minstens eind 2024 beschikbaar stellen en KPN tot minstens 2025. 

Wetenschappers waarschuwen nogmaals in 2022
Per 9 september 2022 hebben 424 wetenschappers en artsen opnieuw de oproep uit 2017 ondertekend en waarschuwen nogmaals voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling (voor mens, flora en fauna) aan de onnatuurlijke elektromagnetische velden van de draadloze straling. De wetenschappers dringen er nogmaals bij de EU op aan om Resolutie 1815 van de Raad van Europa, te respecteren. Zij verzoeken dan ook om een onafhankelijke EU- werkgroep in te stellen, die:
-een onafhankelijke werkgroep vormen om de gezondheidseffecten te her-evalueren;
-maken dat de lobby van de telecom-industrie niet op de voorgrond staat;
-bedrade digitale netwerken te promoten (in plaats van draadloze netwerken).

Wat wetenschappers zeggen in de Resolutie 1815:
“Wij, ondergetekenden, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor de mobiele communicatie, totdat eventuele gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu, volledig zijn onderzocht door wetenschappers, onafhankelijk van de mobiele industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen en is bewezen schadelijk voor mens, fauna en milieu”.

Bronnen;
https://niburu.co/gezondheid/17503-ze-noemen-het-vogelgriep-het-is-5g
Foto:https://5gisnietoke.nl/bronnen/vogels.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5277675/duits-onderzoek-europa-kampt-met-ergste-uitbraak-vogelgriep-ooit
https://stralingsleed.nl/blog/5g-doet-wel-degelijk-iets-met-ons-hoofd-het-warmt-het-hersenvocht-op-en-maakt-ons-ziek/
https://decorrespondent.nl/10384/de-wetenschap-is-geen-mening-en-geen-absolute-waarheid-maar-wat-is-het-dan-wel/266141920-9ca3381a
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Raad_van_Europa_12608_dangers_of_electromagnetic_fields.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2Ijs5lrebac
https://www.jrseco.com/nl/advies-raad-van-europa-over-gezondheidsrisicos-elektromagnetische-straling/