Een vraag via het infoNu kanaal waar ik artikelen voor schrijf over alles waar ik meer over wil weten en omdat het enigste is waar ik de dag nog mee door kom en me toch nog nuttig voel. Het begon met het waarschuwen van mensen voor elektromagnetische velden van al het draadloze. Het is een breder kanaal dan deze site stralingsleed. Echter door een steeds strengere controle worden helaas deze artikelen veelal afgekeurd. Er zijn zogenaamd geen betrouwbare bronnen. Vandaar ook deze site.
Drie uur later krijg ik bericht dat de reactie mijnerzijds is verwijderd en dus niet naar de vraagsteller is doorgestuurd.

Vraag:
Wij wonen in een appartement op de derde (en tevens hoogste etage) van het gebouw. Op ons balkon heb ik diverse schappen gemaakt en daarop liggen o.a. kartonnen dozen. Sinds kort krijgen we elke ochtend bezoek van een ploegje koolmezen die heftig in de kartonnen dozen prikken met hun snaveltjes. De dozen zijn inmiddels compleet vernield, maar dat is niet erg. Ik maak me wél een beetje zorgen om de mezen zelf. Zo vraag ik me af of ze van het karton eten. Dat kan niet goed zijn voor ze, lijkt mij. Ook vraag ik me af waarom ze überhaupt dit gedrag vertonen. Voor gebruik als nestmateriaal kan het in deze tijd van het jaar niet zijn. Ook de manier waarop ze het doen (vaak begint het licht tikkend, vervolgens wordt het driftiger, tot het bijna gewelddadig te noemen is), verbaast me. Kan iemand dit gedrag verklaren?

Antwoord:
Ja, dit gedrag is verklaarbaar en de elektrogevoeligen onder ons weten waarom dit gebeurd. Niet alleen mensen zijn overgevoelig maar fauna en flora lijden onder de 2G, 3G , 4G 4G+ en wat gaat er gebeuren wanneer 5G geactiveerd gaat worden? De volgende gebeurtenis schiet me weer te binnen: In de plaats waar de helft van mijn gezin onder de kerktoren ziek is geworden gebeurde in 2005 het volgende (niet doorgestuurd hoor):

Lijken vogels op mensen? Neen natuurlijk niet! Maar ook wel weer.
De vogels fluiten op een zonnige bijna lentedag hun best. Niet om de mens te plezieren maar om een vrouwtje te versieren. Wie het mooist fluit heeft de meeste kans en zal niet lang op een vrouwtje hoeven te wachten. Na het plezier van de paring moet er hard gewerkt worden. Het lijken wel mensen. Er zal een nest gebouwd moeten worden. De ene vogelsoort doet het alleen en de andere vogelsoort doet het samen. Het lijken wel mensen. Druk met takjes heen en weer vliegen. Soms grote takken die het nest niet eens halen. Met mossen wordt er een zacht holletje van gemaakt en kan het vrouwtje de eieren leggen. Het lijken wel mensen. Mooie groene, mooie witte of eieren met spikkels. In een meidoornhaag, in een boom of in een nestkastje. Ook het nestkastje wordt mooi van binnen klaar gemaakt voor het vrouwtje. Wanneer de temperatuur er naar is nestelt het vrouwtje zich in het holletje van mos of veren en legt de eieren om er vervolgens op te blijven zitten. Warm te houden en uit te broedden. Het mannetje moet nu eten zoeken voor twee en heel af en toe komt er een verfrommeld vogeltje even in het drinkbad lekker een bad nemen. Het lijken wel mensen. En dan kan het zijn dat ik, met veel geluk de jonge vogeltjes naar beneden zie komen. Snel naar de struiken waar ze veilig zijn voor de vijanden. Maar dan zie ik iets vreemds. Een jonge vink heel dik? Een jonge vink die doodstil onder het nest blijft liggen. Het lijkt ook wel of de natuur even helemaal stil is. Alle geluid is weg. Dan na een tel, of waren het er honderd beginnen alle vogels tegelijk te kwetteren. Het lijkt wel een noodroep en het geluid heeft niets met vogelzang te maken. Wat gebeurt hier? Ik kijk beter en plots zie ik het. Het zijn twee vinken! Maar…waarom vliegen ze niet weg. Vanuit het keukenraam zie ik het niet goed en voorzichtig loop ik door de achterdeur naar buiten. De deur openlatend om de jonge vogeltjes niet te laten schrikken. Maar ze vliegen niet weg. Moedervink slaat hard de alarmroep maar de jonge vinken blijven zitten. Tot bijna naast de vogeltjes kan ik komen. Voorzichtig hurk ik door de knieën en dan schrik ik: ze zitten met het borstbeen aan elkaar. Een Siamese tweeling!

Hoe dat mogelijk is?
Net als wij heeft moeder vink het nest gemaakt in de bundel van de GSM masten op de kerktoren. Net als wij die wonen in drie bundels van GSM 900Mhz en 1800 Mhz.
Wij wisten het ook niet en reageerden al snel op de straling. Straling waarvan onderzoek aangeeft dat het de foetus bij mensen kan aantasten! Bij vogels dus ook!

Met veel moeite schuifelen ze, onder luid alarm van moedervink naar de struiken. Ach, wat lief….moeder vink brengt ze twee wormen. Voor ieder een. Net als een echt moedermens.
Maar…hoe kan dit nu? En wat is de overlevingskans? Ik ga zoeken op het internet en vindt algauw dat vogelmoeders de kleine jonge vogeltjes een aantal dagen voeren en dan moeten ze het zelf doen. De Siamese tweelingvink heeft dus geen kans van overleven. Met de natuurlijke vijanden in de buurt waarvan de kat(zonder belletje) de allergrootste is!
Ik krijg het vermoeden dat ik het wel weet hoe dit mogelijk is. Want de straling van antenne- installaties veroorzaakt misgeboortes en vroeggeboortes bij mensen. Het lijken dus wel mensen. De moeder van de Siamese tweelingvink heeft het nest ter hoogte van de antenne- installatie gemaakt. Net als ons konijnenhok. Die stond ook in de bundel van de antenne- installaties. En helaas lag konijn Droppie plots op een morgen dood in zijn hok. Ja, vogels lijken op mensen! Net als dieren!

Het vergelijk van mensen met vogels.
Ook voor een ongeboren mensenmensje geldt zo min mogelijk straling. Zwangere vrouwen moeten geen gebruik maken van mobiele telefonie of draadloze huistelefoons (DECT) omdat de elektromagnetische straling hun ongeboren vrucht kan beschadigen. Bovendien moeten ze uit de buurt blijven van mensen die mobiel bellen. Dat is de boodschap die Zuid-Afrikaanse media brengen naar aanleiding van de oproep van het IEMFA om de blootstelling van de bevolking aan EM straling drastisch te reduceren.

En waarom stranden er zoveel bruinvissen?
Twee organisaties luidden maandag 8 augustus 2011, de noodklok vanwege de sterfte van bruinvissen in de Noordzee. Eerste Hulp bij Zeezoogdieren telde zondag acht aangespoelde bruinvissen in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Stichting De Noordzee (SDN) noteerde in de Noordzee 100 dode bruinvissen in 4 weken. Beide organisaties zagen niet eerder zo veel dode zeedieren. Het gaat dus niet goed met de bruinvis. Wageningen IMARES onderzoekt samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Naturalis en de Universiteit van Utrecht de oorzaak van de sterfte. Ik hoop dat ze ook eens willen kijken op www.stopumts.nl De wetenschappers die wel waarschuwen zijn hier te vinden! Professor Belpomme zegt na onderzoek dat er bij sommige diersoorten magnetosomen zijn gevonden. Receptoren voor het magnetisch veld van de aarde zodat mens en dier zich kan oriënteren. Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel aanwezig zijn (natuurlijke magneten). Het hersenvlies dat de hersenen omgeeft bevat meer dan 100miljoen van deze magnetiet-kristallen per gram weefsel. Elk magnetietkristal (Fe3O4), waarmee een beetje maghemiet (Fe2O3) geassocieerd is, wordt door een membraam beschermd. Dit vormt een ‘magnetosoom’. Het membraam van het magnetosoom wordt door verschillende soorten lipiden en eiwitten gevormd, waarvan sommige specifiek zijn voor dit membraan. Men vindt de magnotosomen in groepjes van 50 tot 100 elementen terug in het zenuwweefsel (30). Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor elektriciteit, ongeveer 6000 keer meer geleidend dan om het even welk ander bio-logisch materiaal. Magnetiet is dus gevoelig voor EM velden. Magnetosomen zijn in zekere zin zintuigen die in staat zijn om veranderingen van omringende EM velden waar te nemen. Een van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM straling, zou te maken kunnen hebben met het aantal magnotosomen dat iemand heeft. In de hersenen en in op andere plaatsen in het menselijk lichaam. Even noemen dat dolfijnen geluidsfrequenties waarnemen van 75 Hz. Tot 150.000 Hz. Is dit verhoogd door de vele frequenties die erbij komen? Is dit verstoord door de vele frequenties die erbij komen?

Wat betekent dit voor de mensheid?
Een logische vraag is natuurlijk: als straling negatieve gevolgen heeft voor planten en bomen, wat doet het dan met mensen? Bomen en planten groeien voor een belangrijk deel, onder invloed van zonlicht, door C02 en water. Fotosynthese. Zichtbaar licht met een golflengte van 680 en 700nm (nanometer) is een frequentie waar planten het beste onder groeien. Deze straling is nodig om C02 en water om te zetten in zetmeel. C02 wat de mens uitscheidt en de planten en bomen nodig hebben. Zuurstof geeft de plant of boom terug wat de mens nodig heeft om te kunnen leven. Waar blijven nu onze verenigingen die garant staan om ons milieu te beschermen. Mensen hebben zuurstof nodig dus ook het voortbestaan van de mensheid komt in het geding! Ik durf het bijna niet te schrijven maar zijn ook hier de telecombedrijven niet de grootste geldgevers? In deze tijd waar de subsidiekraan steeds dichter wordt gedraaid, moeten stichtingen misschien wel? Neen, ik geloof dat niet! Ik wil dat niet geloven.
En: als de groei van een appelboom verstoord raakt door straling, wat betekent dat dan voor de appel die wij eten? Kunnen we die nog wel eten? En de tamme kastanjes en hazelnoten? Walnoten en de eikels voor de dieren?