Geven de hogere frequentie ‘s  de corona klachten?

Onze hersenen worden ook wel encephalon of brein genoemd. Ze bestaan uit miljarden zenuwcellen die met elkaar in verbinding staan. Samen met het ruggenmerg vormen de hersenen het centrale zenuwstelsel. De hersenen liggen in de beschermende schedel  zijn opgebouwd uit grijze en witte stof-cellen. De ‘grijze stofcellen’ zijn de zenuwcellen (neuronen) die de werkkracht van de hersenen uitmaken, de ‘witte stof cellen’ bestaan uit zenuwbanen met een glibberige laag (myeline) eromheen. Hoe meer banen van de witte stof, hoe sneller informatie heen en weer wordt gestuurd. In de grijze massa van zo’ n 1330 gram worden allerlei vitale lichaamsfuncties (zoals ademhaling en hartslagfrequentie) gereguleerd en vinden belangrijke mentale processen, zoals denken en voelen, plaats. Ook de besturing van de motoriek van het lichaam (zoals bewegen van armen en benen) wordt gecoördineerd in de hersenen. De hersenen zelf voelen geen pijn, maar registreren wel de pijn die we in het lichaam voelen.

Onze hersenen versus draadloos gebruik
In opdracht van drie ministeries (EZ, VROM en VWS) heeft TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO-FEL) in 2003 al onderzoek verricht naar de invloed van elektromagnetische velden van ons  draadloos gebruik, op het welzijn en de denkprocessen van mensen. De resultaten van dat onderzoek zijn best schokkend: elektromagnetische velden lijken wel degelijk iets met ons hoofd te doen. De relatief hoge frequenties van de toen 3G-zenders (2100 megahertz (MHz), kunnen volgens het onderzoek van TNO-FEL, duizeligheid en tintelingen veroorzaken. Zenders voor het 2G-netwerk werken op lagere frequenties namelijk op 900 en 1800 megahertz (MHz) en hebben dat effect minder (of je moet er tegenover wonen). Maar de telecom stopt met het 2G en 3G gebruik en gaat verder met 4G+ en 5G. 5G dat gebruik maakt van de 700 MHz, de 3,5 gigahertz (GHz) én de 26 GHz-band! En ook de 60 GHz-band is te gebruiken zonder vergunning. Het gebruik van de 60 GHz-band is namelijk toegestaan zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Vergunningsvrije antennes worden niet genoteerd in het antenneregister*. Hierdoor zijn ze voor burgers niet te achterhalen. Tevens zijn de hogere frequenties niet te meten met de op de consumentenmarkt beschikbare meters. De burger tast dus geheel in het duister als het gaat om de mogelijke belasting van die hogere frequenties.

*Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. 

Wat ís 5G eigenlijk?
5G is de vijfde generatie in de reeks mobiele netwerken. De 5G-netwerken bieden veel hogere internetsnelheden dan alle vorige netwerken. (2G, 3G en 4G).

De frequenties van 5G
Draadloze mobiele communicatie- systemen maken gebruik van frequenties. Voor 5G zijn er door de overheid drie frequentiebanden aangewezen: de 700 megahertz (MHz) frequentieband, de 3,5 gigahertz (GHz) frequentieband en de 26 GHz frequentieband. Agentschap Telecom ‘verdeelt’ deze frequentiebanden onder telefoon- en internetproviders, in dit geval via de Multibandveiling 5G frequenties die in juni 2020 afgerond is. Vodafone, KPN en T-Mobile zijn de internetproviders geworden die hun 5G diensten aanbieden. 

Geven de hogere frequenties de coronaklachten?
5G gebruikt veel hogere frequenties dan het 2G-netwerk en bestaat uit veel kortere (frequentie)golven. De frequenties voor 5G zijn dan ook millimetergolven. Ook weten we dat de energie van het 60 GHz-signaal voor 98% direct wordt geabsorbeerd door zuurstof en het immuunsysteem verlaagt zodat er een griepgevoel ontstaat (zijn dit soms de corona-klachten)?  In 2020 is 60 KHz vergunningsvrij gemaakt. Deze technische techniek (700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz én 60 GHz, officieel voor wifi, wordt gebruikt samen met:
-massive mimo* zenders die met beamforming werken;
-nano- of picocells indoor binnenshuis (heeft een dekking van minder dan 200 meter). Picocellen maken gebruik van de wifi-technologie en de nieuwste wifi-standaard is op 60 gigahertz!

* Bij massive mimo netwerken is er een groot aantal antennes geclusterd. Massive mimo  zal daardoor beter kunnen communiceren met apparaten die in hogere frequentiebanden zenden, waardoor de dekking binnenshuis verbetert.  Hoewel mimo-technologie al in gebruik is in meerdere wifi toepassingen en 4G-standaarden, zal de massive mimo-technologie een grote rol gaan spelen bij de 5G netwerken om aan de grote toename in gegevensverbruik, tegemoet te komen.

5G werkt met microgolven, infraroodstraling en ultraviolette (UV)- straling
De wereld wordt door de activering van 5G massaal blootgesteld aan de submillimetergolven (of terahertzstraling*) en wanneer de autonome auto’s die het straatbeeld gaan beheersen met hun laserstraling in het ionische gedeelte van het elektromagnetisch spectrum komen. De woonomgeving, worden dan plekken voor bijna iedereen, waar de onzichtbare, reukloze en onhoorbare millimetergolven, infraroodgolven, en ultraviolette straling zullen gaan overheersen. Frequenties die gebruikt werden in oorlogstijd om de tegenstander ziek te maken en uit te schakelen, worden nu ingezet in het dagelijkse leven! Is het dan het einde van de mensheid nu we allemaal met millimetergolven bestraald worden? Is dit nu oorlog in de 21ste eeuw?

*De radiogolven tussen 1 millimeter en 100 micrometer, noemen we terahertzgolven (THz) of sub-millimetergolven en bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum na de microgolven en op de grens van het verre infraroodgebied (wat onder ioniserende straling valt).

Frequenties misleiden de hersenen
Volgens The New York Times ontdekte de Amerikaanse wetenschapper Allan Frey in 1960 al dat microgolven onze hersenen kunnen misleiden, waardoor sommige mensen die kunnen horen. Die ontdekking leidde in de jaren zestig en zeventig zelfs tot onderzoek naar nieuwe wapens in de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie. De bedoeling was om diplomatiek- en militair personeel van vijandige mogendheden uit te schakelen door hun leefomgeving te “overspoelen met microgolven”. Het verklaart waarom ik geluiden (ritmische deuntjes) hoor en geluiden die, bij navraag, een ander niet hoort.

Frequenties warmen het hersenvocht op
Frequenties hebben de mogelijkheid om dingen op te warmen, zoals bij de magnetron, omdat de frequentie het mogelijk maakt om onzichtbaar, materialen te penetreren. Dat is prima in een magnetron, maar zorgwekkend bij een draadloos communicatie-apparaat, omdat het waterige weefsel van de hersenen (hersenvocht) wordt opgewarmd. Want water (hersenvocht) absorbeert de straling van microgolven goed. De mobiele telefoon industrie is er altijd vanuit gegaan dat de kleine hoeveelheid straling dat een mobiele telefoon uitstoot niet schadelijk is. Die mening wordt herzien na zorgvuldige experimenten uitgevoerd door Dr. Alen Preece bij de Bristol Royal Infirmary (gesponsord door een telefoonbedrijf) in Duitsland.

Wat radiofrequenties (RF) kunnen veroorzaken
De bloed-hersenbarrière scheidt de bloedsomloop van het hersenenvocht. Het is echter bewezen dat RF-straling de bloed-hersenbarrière verzwakt en zorgt dat schadelijke gifstoffen gemakkelijker bij de hersenen kunnen komen. Een onderzoek uit 2015, welke gepubliceerd is in het tijdschrift Electromagnetic Biology & Medicine, geeft aan dat apparaten die RF-straling genereren, ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waaronder kanker. De wetenschappers van dit onderzoek vonden verscheidene eerdere onderzoeken die lieten zien dat RF-straling een soort van oxidatieve stress * veroorzaakt, dat ervoor zorgt dat de antioxidant-verdedigingen van het lichaam overweldigd raken en in essentie ervoor zorgen dat vrije radicalen** vrij spel hebben.

*Oxidatieve stress
Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS – reactive oxygen species) in de cel gevormd wordt. De reactieve zuurstofverbindingen (ROS) beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden en DNA.

** Wat zijn vrije radicalen?
De mens zit vol met cellen. Elke cel bestaat uit moleculen. Moleculen zijn opgebouwd uit een of meerdere atomen die door een chemische reactie samenkomen. De kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. De ‘schil’ van een atoom wordt gevormd door elektronen, die altijd met een even aantal een sterke buitenste laag vormen.  Door bepaalde invloeden (dus ook door de RF-straling) kan die buitenste laag zwakker worden, waardoor een elektron los kan raken en er een oneven aantal elektronen in de schil overblijft. Het molecuul krijgt door het missen van de negatief geladen elektron teveel positieve lading, waardoor het instabiel raakt. Het losgeraakte en solo-vliegende elektron heeft nu geen maatje meer. Hierdoor wordt hij chemisch zeer reactief. Hij gaat opzoek naar een elektron van een andere cel om zichzelf te stabiliseren. Hij ‘steelt’ een elektron van een andere molecuul, waardoor dit molecuul ook weer instabiel raakt en zo óók weer op zoek gaat naar een ander elektron. Dit werkt uiteindelijk een kettingreactie in de hand waardoor meer en meer stoffen allemaal een oneven aantal elektronen in de schil hebben: dat zijn de vrije radicalen.

Heel wat van de zuurstofverbindingen (ROS) zijn dan ook vrije radicalen

Bronnen;
Foto;https://nl.123rf.com/photo_52322764_telefoon-zendt-golven-in-de-hersenen-van-een-persoon.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen
https://www.cognifit.com/nl/brein#:~:text=cellen%20en%20macrofagen.-,Hoe%20werkt%20het%20brein%3F,informatie%20wordt%20geproduceerd%20tijdens%20synapsis.
https://www.scientificamerican.com/article/bioelectric-code/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/umts-beinvloedt-de-hersenen/
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/nieuwe-wifi-standaard-supersnel-weinig-bereik#:~:text=Wellicht%20het%20belangrijkste%20aan%20de,lijkt%20misschien%20een%20gekke%20keuze. https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern
https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/
http://www.brainkids.nl/author/margot/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/russisch-roulette-spelen-met-je-hersenen/
https://www.internetten.nl/mobiel-internet/wat-is-5g
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/
https://stralingsleed.nl/blog/zelfrijdende-autos-werken-met-laserstraling/
http://www.brainkids.nl/wat-kunnen-microgolven-met-de-hersenen-doen/
http://www.brainkids.nl/category/nieuws/
Foto hersenvocht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenvocht#/media/Bestand:NPH_MRI_272_GILD.gif
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/wetenschap-bewijst-schade-aan-lichaamscellen-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-gebruik/