Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Alle soorten elektromagnetische straling (natuurlijke en niet natuurlijke) planten zich in vacuüm voort met de snelheid van het licht. We kunnen het;
-niet zien,
-niet voelen,
-en niet ruiken,
maar bij velen van ons voelt het lichaam dit wel; de elektrogevoeligen (de EHS ‘ers).

Natuurlijke elektronische magnetische velden
Ons lichaam is een heel gevoelig instrument wat op hele subtiele natuurlijke elektromagnetische trillingen functioneert; de natuurlijke elektromagnetische velden. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit water en ons lichaam bevat in het hoofd, vele kleine magneten; onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel en de natuurlijke elektromagnetische velden spelen een belangrijke rol hierbij. Natuurlijke elektromagnetische velden van de zon, van onweer en de aardkern. Een mens heeft deze velden zelfs nodig om te kunnen leven. Ze spelen een rol van levensbelang.

Onnatuurlijke elektronische magnetische velden
Het draadloze gebruik nu maakt echter gebruik van ónnatuurlijke magnetische velden en dit botst met de natuurlijke elektromagnetische velden. Het onnatuurlijk elektromagnetische veld breekt het natuurlijk elektromagnetische veld af en maakt een mens ziek tot totaal niet meer thuishorend in deze maatschappij, want onderzoek wijst uit dat slechts een paar minuten na het gebruik van een mobiele telefoon het weefsel in de hersenen begint op te warmen, wat een oorzaak kan zijn van ernstige klachten.

Draadloos
Je merkt het niet maar het is er wel en de ene mens reageert jaren eerder dan de ander op de draadloze trillingen. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door alle trillingen, door alle draadloos gebruik (de straling hiervan) ziek op den duur en heeft last van diverse klachten. Hij/zij kan in eigen vaderland nergens meer buiten zijn zonder te reageren op deze trilling. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last hiervan, van EHS (ElektroHyperSensitivity) maar of dat zo blijft? Gaat iedereen het krijgen? Of zeker meer dan de helft van de bevolking nu met 6G op komst?

Nederland is geen Noorwegen of Zweden
EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. In Nederland worden de mensen die zeggen ziek van zendmasten te zijn, niet serieus genomen en worden stiekem erg belachelijk gemaakt. Maar verschillende onderzoeken voorspellen dat in de toekomst zo ’n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig zal zijn voor straling.

Oorzaken elektrohypersensitiviteit
Mensen met EHS hebben last van verschillende stralingsbronnen zoals de in deze eeuw zo toegenomen technieken zijn van
-draadloze laptop
-wifi
-mobiele telefoons
-zendmasten
-slimme meters.

Deze stralingsbronnen bevinden zich dus zowel binnen- als buitenshuis
Er zijn Europese richtlijnen opgesteld voor het maximale stralingsgehalte dat aanwezig mag zijn in de woon- en werkomgeving waarbij geen klachten zouden ontstaan. Deze richtlijnen zijn echter voor mensen met EHS véél te hoog en straks voor iedereen?

Symptomen elektrohypersensitiviteit
De symptomen van elektrohypersensitiviteit bouwen zich geleidelijk (in de loop der jaren) op. Op den duur wordt iemand met EHS steeds gevoeliger voor straling van alle draadloos. Iemand met EHS krijgt dan op het moment dat hij wordt blootgesteld aan straling last van:
-oorsuizingen en piepen
-een licht gevoel in het hoofd, draaierig/duizelig
-hoofdpijn
-druk op de trommelvliezen;

Wanneer de persoon aan de hoeveelheid straling blootgesteld blijft, krijgt hij onder andere last van;
-jeukende, kriebelende huid;
-sterke nonstop oorsuizen;
-concentratieproblemen;
-hoofdpijn tot migraine;
-misselijkheid;
-vermoeidheid;
-slaapproblemen;
-futloosheid;
-depressies.

Daarnaast hebben mensen met elektrohypersensitiviteit ook vaak last van allergieën zoals hooikoorts en voedselallergieën en zijn ze (over)gevoelig voor laagfrequente geluiden, geuren en licht.

Al deze symptomen zijn te verklaren als klachten door chronische stress, veroorzaakt door straling. Er zijn voldoende aanwijzingen dat straling een stressor is waarop het lichaam reageert en wat een stressrespons teweegbrengt. Dit veroorzaakt zowel psychische stressklachten als lichamelijke stressklachten. Doordat ieder lichaam de stress anders verwerkt zijn de klachten van EHS zo divers. Per persoon is het klachtenpatroon veelal eenduidig en geldt dat de klachten afnemen bij verminderde blootstelling aan de straling. 

Diagnose elektrohypersensitiviteit
Omdat elektrohypersensitiviteit een nog niet erkende aandoening is in de Nederlandse medische wereld is de diagnose van EHS niet officieel te stellen. Wel is er steeds meer bekend over EHS en wordt er meer onderzoek naar gedaan. Er zijn nu artsen die gespecialiseerd in de stralingsproblematiek. Als je last denkt te hebben van EHS is het daarom verstandig om zo ’n arts te bezoeken (wanneer mogelijk).

De klachten van elektrohypersensitiviteit zijn erg divers en lijken vaak op die van andere aandoeningen. Vermoed wordt dat aandoeningen zoals een burn-out, ME/CVS, PTSD en fibromyalgie ook weleens veroorzaakt kunnen worden door EHS.

Bronnen;
https://shungite-nederland.nl/het-effect-van-straling-op-het-lichaam-5g/
https://wetenschap.infonu.nl/diversen/121026-natuurlijke-en-kunstmatige-elektromagnetische-velden.html
https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/172745-de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-worden-verstoord.html
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750
Foto; https://www.vnig.nl/mysite/modules/SFIL0100/images/5576_pre-order_vnig422.pnghttps://stralingsleed.nl/blog/alle-draadloze-toepassingen-verstoren-het-lichaam-en-maken-het-ziek/