In 2012 schreef Martin Möhrke een artikel met de kop: “4G/LTE mobiel internet en wifi, de grootste pandemie ooit? Dat veel mensen er niet bij stilstaan dat zij, op termijn, de mogelijke gevolgen zullen ondervinden van de blootstelling aan de mobiele telefoons, draadloze netwerken en andere stralings-producerende apparatuur. Uiteindelijk ontkomt geen levend wezen aan de invloed van onnatuurlijke straling op de celstructuren in een lichaam”.

Natuurlijke elektromagnetische straling nodig om te kunnen leven
De natuurlijke straling heeft de mens nodig om te kunnen leven.
De winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde en een van de grondleggers van de kwantumfysica sprak in 1932:
‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’.

De natuurlijke magnetische energie die in de 21ste eeuw vervuild wordt door de technische magnetische energie en de natuurlijke energie veranderd waardoor een organisme niet meer werkt zoals het moet werken.

Of zoals Einstein zei: “Alles is energie!” . Kwantumfysica leert ons dat wij niet alleen een menselijk lichaam zijn. We zijn puur energie. https://stralingsleed.nl/blog/verschillende-elementen-verklaren-de-gevoeligheid-van-de-mens-voor-de-elektromagnetisch-velden/

Wetenschapper waarschuwen voor de technische elektromagnetische velden
Technische elektromagnetische velden (of kunstmatige) door mensenhanden gemaakt voor o.a. de draadloze communicatie. O.a:
-Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”
-Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht”.
-Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie: “DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. Er is geen twijfel dat bij de uitrol van 5G (in het microgolf- en infraroodgebied) nog veel schadelijker zal zijn”.
-Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”
-Het Freiburger Appell, ondertekent door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers: “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, geeft een stijgende aantal chronische zieken mede als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek.” De uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden”, zegt Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut”.
-Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 gezondheidsklachten hiervan heeft.”
-Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen die worden veroorzaakt kunnen worden door de kunstmatig elektromagnetische velden.”
-Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.”


5G nodig voor biologische wapens
De term ‘biologische wapens of bio-wapens’ is een verzamelnaam voor microbiologische en toxine wapens. Microbiologische wapens verspreiden virussen, bacteriën of schimmels die zich kunnen vermenigvuldigen in mens, dier of plant. Toxinen zijn giftige stoffen geproduceerd door levend organismen. Besmetting door bio-wapens kan bijvoorbeeld plaatsvinden via;
-de lucht:
-het water;
-insecten;
-bodemwormpjes;
-plantaardig of dierlijk voedsel.

Het verraderlijke van een onaangekondigde biologische aanval is dat de gevolgen in eerste instantie lijken op die van een natuurlijke epidemie. Nederland wil, net als in Amerika, biologische wapens inzetten. Wapens waar het 5G-netwerk essentieel voor is.

Nederland en Crowd-Control
6 februari 2020, tijdens een Tweede Kamer debat, laat minister Mona Keizer, weten dat 5G de toepassing van Crowd-Control mogelijk maakt. Crowd-Control in de vorm van het Active Denial System (ADS). Het niet dodelijke wapen dat ingezet kan worden bij ordeverstoringen i.p.v. een waterkanon. ADS werkt in plaats van water, met millimetergolven en bij gebruik van de richtstraal van de ADS op de menselijke huid, voelt het alsof de huid in brand staat. De ADS werkt met een krachtige straal van 95 gigahertz (GHz) waar de uitrol van 5G nodig voor is.

Bio-wapens en stralingsziekte
Stralingsziekte is wetenschappelijk een ziekte die optreedt bij ioniserende straling*. De symptomen van de ziekte zijn vermoeidheid, misselijkheid, braken en diarree.

*Ioniserende straling beschadigt het DNA van cellen. In eerste instantie kan dit mutaties bij de celdeling veroorzaken en wanneer de dosis hoger wordt raken de DNA-strengen ook zwaarder beschadigd. De cel kan nu de celdeling niet meer voltooien en geen eiwitten meer produceren, en sterft af. Het spreekt voor zich dat hierdoor de sneldelende cellen als zwaarst zullen zijn beschadigd. De stralingsdosis kan het lichaam o.a. op de volgende manieren beschadigen:
-Vernietiging van de haarwortelcellen, waardoor het haar uitvalt;
-Beschadiging en vernietiging van de huidcellen, leidend tot roodheid en blaarvorming;
-Longbeschadiging, leidend tot longoedeem en ademproblemen;
-Oedeem in verschillende organen waaronder ledematen, longen, hersenen;.
-Vernietiging van het beenmerg. Hierdoor kan het lichaam geen witte bloedcellen meer produceren en krijgt het slachtoffer infecties en interne bloedingen. Wanneer de dosis niet al te hoog is, kan het beenmerg zich herstellen;
-Vernietiging van de cellen van het maag-darmstelsel;
-Hart- en vaatziekten en beschadiging van het centraal zenuwstelsel.

De klachten van elektrogevoeligheid op de lange termijn zijn hier akelig identiek aan!

Biowapenexpert zegt dat coronavirus biowapen is
4 februari 2020 zegt hoogleraar FR. Boyle, verbonden aan de University of Illiois of College of Law die de Amerikaanse wetgeving heeft geschreven over bio-wapens, dat het Wuhan-coronavirus een bio-wapen is. Boyle zegt dat het virus genetisch gemodificeerd, potentieel dodelijk en als biologisch wapen kan worden ingezet.

Relatie met chemtrails
Bert Brunekreeft, hoogleraar omgevingsepidemiologie van de Universteit Utrecht, denkt dat de samenstelling van chemtrails zoals aluminium, barium en strontium, stoffen zijn die niet erg gevaarlijk zijn. Je krijgt ze normaal gesproken al binnen via water en voeding, en veel meer dan je zult inademen. Biologische middelen bieden wel perspectief. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw onderzocht de Amerikaanse overheid het gevaar van biologische beïnvloeding via de atmosfeer. De Koude Oorlog was toen op een hoogtepunt, en het ministerie van Defensie wilde het risico van Russische aanvallen onderzoeken. Vanuit de stad Saint Louis verspreidden onderzoekers de stof zinkcadmiumsulfide (zonder dat de burgers het wisten, dat werd pas in 1994 toegegeven). Die stof is niet giftig, maar lijkt qua structuur wel wat op de sporen van antrax (miltvuur), een bacterie die al in kleine hoeveelheden dodelijk kan zijn. Tot ver in het land werden restanten aangetroffen, al werd het spul vanaf de grond in de lucht geblazen.

Iedereen corona?
Heeft premier Rutte dan gelijk met zijn vaststelling dat een groot deel van de bevolking ‘corona’ zal krijgen. Tenminste, dat zal de situatie zijn als er na 2022 een landelijke dekking is van 5G, zoals Europees is afgesproken. Dan gaan bij gebruik van bio-wapens, lichaamscellen van een organisme in de afweer en komen er dus heel veel virussen vrij als afvalproduct van dat afweerproces. Iedereen zal dan ‘positief’ testen voor Covad-19 symptomen.

Stiekeme agenda
Juist als je positief test, wil dat alleen maar zeggen dat je in contact geweest bent met een stralingsbron (de oorzaak) en niet met het virus (het gevolg). Een stralingsbron die gebruik maakt van kunstmatige elektromagnetische velden die de data dragen kunnen dus ook de levensvorm die is toegevoegd aan het bio-wapen zoals schimmels, virussen, insecten of andere organische stoffen, dragen. Je lichaam gaat tegen de oorzaak (de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden met virus, (die door het immuunsysteem als lichaamsvreemd worden herkend) aan het vechten en produceert, om de dreiging tegen te gaan, antistoffen. Veroorzaken deze antistoffen nu een gen-mutatie? Of is het een stiekeme genetisch gemanipuleerde techniek om mensen te beheersen?

https://www.ad.nl/buitenland/eerste-genetisch-gemanipuleerde-baby-geboren-in-china-is-hek-nu-van-de-dam~a6a4400e/
https://stralingsleed.nl/blog/gen-mutatie-mthfr-elektromagnetische-overgevoeligheid/

Virussen veroorzaken niks
Rudolf Steiner zegt “Virussen, veroorzaken helemaal niks want ze zijn het uitscheidingsproduct van een vergiftigde cel.”

Eerdere pandemieën door straling
Bij iedere wereldwijde introductie van een nieuwe elektromagnetische technologie was een ‘pandemie’ het gevolg:
-in 1918 met de Spaanse griep die parallel was aan de wereldwijde introductie van radioverkeer;
-tijdens de tweede wereldoorlog door de grootschalige toepassing van radarsystemen;
-in 1968 was er de Hongkonggriep nadat satellieten doorgedrongen waren tot de Van Allen-gordel rondom de aarde en daar radioactieve straling uitzonden;
-in 2003 introductie 3G wereldwijd wat parallel liep met de SARS-uitbraak;
-in 2009 liep de introductie van 4G wereldwijd, parallel met de uitbraak van de varkensgriep (swine flu);
-in 2020 wordt 5G wereldwijd in gebruik genomen en breekt het Covad-19 virus uit.
Wetenschappers die niet in dienst zijn van een Telecomprovider zijn, waarschuwen voor de biologische effecten of non-thermische effecten. Waarschuwen voor de grootste pandemie die nu in de maak is.
Het is dus niet de vraag óf de straling schadelijk is voor de gezondheid maar hóe schadelijk.

Drie nadenkers:
1. Wat we corona noemen is een stralingsziekte, veroorzaakt door de introductie van 5G in onze leefomgeving (voor een volledige dekking moet er om de 150 meter een antenne staan) en in de bredere atmosfeer (door 50.000 satellieten).
2. Het virus, dat als reactie daarop uit onze cellen ‘loskomt’, is een ongevaarlijk afvalproduct.
3. Het werkelijke gevaar is niet het Covad-19 virus maar blootstelling aan 5G- en andere lichaamsvreemde elektromagnetische stralingsbronnen.

Bronnen

Straling is de oorzaak, virus het gevolg

Home


https://stralingsleed.nl/blog/zorgt-de-uitrol-van-5g-voor-een-pandemie/
https://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/
https://detheorist.nl/nieuws/biowapenexpert-zegt-dat-coronavirus-biowapen-is-bekijk-dit-explosieve-interview
https://www.uu.nl/nieuws/slechte-chemie
https://stralingsleed.nl/blog/gen-mutatie-mthfr-elektromagnetische-overgevoeligheid/