Drie van de vier gewassen over de hele wereld die vruchten of zaden produceren voor gebruik als voedsel voor mensen, zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers.

Zowel de wilde bijen als de honingbijen krijgen zware klappen door tal van factoren staat te lezen.  Zo worden 24% van de Europese hommels bedreigd met uitsterven, ligt het sterftecijfer van kolonies honingbijen ver boven het natuurlijke gemiddelde en gaan ook vele solitaire bijensoorten achteruit. Parasieten en ziektekiemen zorgen voor een verzwakking van bijen en bijenvolken. Factoren zoals, pesticiden, klimaatverandering (kan bv. leiden tot het niet-gelijktijdig verschijnen van bijen en hun favoriete bloemen), milieuvervuiling, monoculturen zorgen voor extra druk op het voortbestaan van de  bijen.

Wereld bijendag 20-5-2022
Om het bewustzijn van het belang van bestuivers, de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling te vergroten, heeft de Verenigde Naties 20 mei 2022 uitgeroepen tot ‘Wereld Bijendag’ (World Bee Day).

Het doel is om maatregelen ter bescherming van bijen en andere bestuivers aan te scherpen, wat in belangrijke mate zou bijdragen aan het oplossen van problemen in verband met de wereldwijde voedselvoorziening en het elimineren van honger in ontwikkelingslanden.

De mobieltjes, zendmasten, wifi en Internet der Dingen (IoT)
Maar de grootste bedreiging wordt helemaal niet genoemd, namelijk ons eigen draadloze gebruik. Halverwege de jaren ‘90 is het GSM (G2)-netwerk en rond het jaar 2006 is het UMTS (3G)-netwerk in Nederland uitgerold. Hiermee is de blootstelling van de Nederlandse bevolking en het ecosysteem aan radiofrequente elektromagnetische velden (EMV) anders van karakter geworden. Onbekend is of wetenschappelijk deze blootstelling aan dit soort hoogfrequente elektromagnetische velden in nadelige effecten kan resulteren (de wetenschap niet in dienst van de telecom waarschuwt wel)! Met de uitrol van 5G, dat nota bene gebruik maakt van microstraling, infrarood- en ultraviolet straling, is dit nog steeds onbekend en toch gaat 5G door! Nederland heeft een dekking voor mobiel gebruik van 100% kunstmatige elektromagnetische velden van alle zendmasten, wifi en IoT. Elektromagnetische straling, die niet te ruiken is, niet te zien is en niet te horen en er dus zogenaamd niet is! Net een peuter die de handen voor de ogen doet en denkt er niet te zijn.

Misschien moet er eerst een eerlijk onderzoek komen voor 5G wordt toegelaten. Of alleen in de helft van Nederland? Zo hebben mens, flora en fauna nog een kans die niet tegen de kunstmatige EMV kunnen. Want ook sommige mensen raken totaal ontregeld en zijn tot steeds minder in staat.

Waarom bijen niet tegen draadloos kunnen
Bijen zijn echte stralingzoekers van nature, wat inhoudt dat ze de natuurlijke straling nodig hebben. Door de bijenkorven precies op de sterkste energiebanen van het Groot Diagonaal Net* te plaatsen werd de honingopbrengst zelfs maximaal. Bijenkorven die op een bepaald soort natuurlijke straling staan hebben dus een hogere opbrengst. Met nadruk op de natuurlijke soort straling.

*Het Groot Diagonaal Net of de natuurlijke straling van energetische banen van energie waar de christenen en heidense volkeren hun heiligdommen op plaatsten. Het zijn een specifieke soort onzichtbare energielijnen (zoals leylijnen, hartmannlijnen en currylijnen).

Echter: er zijn, na de invoering van het massale draadloze gebruik steeds meer overtuigingen dat bijen ook reageren op de onnatuurlijke en gemaakte straling van alle zendmasten voor de mobiele telefonie, wifi en IoT. Logisch dan dat veel bijen hierdoor van slag raken, niet terug komen naar het nest en dood gaan.

Het bewijs
Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union (Nabu), die na wetenschappelijke onderzoeken geanalyseerd te hebben, ontdekten dat deze onnatuurlijke straling een wel zeer schadelijke invloed heeft(ook al bij 2G en 3G en nu 5G) op insecten en met name op bijen.

De straling van mobiele telefoons en wifi veroorzaakt de meeste schade. Het activeert een biochemische kettingreactie bij de insecten die hun circadiane (biologische) ritmes en ontregelt het immuunsysteem. Het verstoort ook hun vermogen om te navigeren, omdat ze interfereren met de natuurlijke magnetische velden waarop de insecten vertrouwen. Natuurlijke magnetische velden die van slag zijn door de onnatuurlijke velden van al ons draadloos gebruik.

We moeten nú handelen
Bijen worden bedreigd. De huidige uitstervingspercentages van soorten zijn 100 tot 1.000 keer hoger dan normaal als gevolg van deze menselijke invloed; het kunstmatige elektromagnetisme van alle draadloze toepassingen. 

Bronnen:
https://bijenstichting.nl/world-bee-day/
https://www.un.org/en/observances/bee-day?fbclid=IwAR1jkXwUMSBTCqzKzXu5UnghQhvGCotoLt2yC7yFiKfbRc1LPgeFQVuiRpA
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/
https://stralingsleed.nl/blog/straling-van-de-mobiele-telefoons-wifi-en-iot-doodt-onze-bijen/
foto ‘s; eigen