De ongemakkelijke waarheid over 5G, met als resultaat een burgerinitiatief.

Als de plannen voor 5G doorgaan, komen er, naast de zendmasten, in heel Europa vele miljoenen kastjes te hangen die straling uitzenden.  Ook in heel Nederland staan de kasten verspreid: het internet der dingen (IoT).

We worden steeds digitaler. Niet alleen wij mensen, ook de dingen om ons heen. Zo’n beetje alle ‘dingen’ kunnen, vaak voorzien van sensoren, verbonden worden met het internet; machines, auto’s, koelkasten, en zelfs landbouwgronden, dijken en gebouwen. Zodra ze online zijn, kunnen ze communiceren met elkaar, en met hun gebruikers. Dat is het internet der dingen oftewel Internet of Things (IoT).

De start van het digitale tijdperk (op 1 juli 1994 toen het eerste gsm-netwerk van Nederland in gebruik werd gesteld) genereerde veel en veel minder straling dan deze nu hoofdzakelijk draadloze technologie in 2022. Waar 2G gebruik maakte van radiogolven maakt 5G gebruik van microgolven, infrarood- en ultraviolette straling. Elektromagnetische velden waarvan de biologische risico’s onbekend zijn.

Wereldwijd zijn er inmiddels duizenden studies verschenen waarin schadelijke effecten van 5G wél zijn aangetoond. Dit door wetenschappers die niet afhankelijk zijn van de telecom, dus niet werken voor de telecom.

Burgerinitiatief
Dit gegeven maakt dat stralingsbewuste inwoners uit 24 Europese landen een burgerinitiatief gelanceerd hebben om de uitrol van 5G in de EU te stoppen; STOP (((5G))) Stay connected but protected. Zij hopen om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen want dan is de Europese Commissie verplicht het initiatief te behandelen als een wetsvoorstel. ‘Europeans for Safe Connections’ (ESC) beschouwt 5G als schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en plant en een bedreiging voor de privacy.

De telecomsector, de overheid en de gezondheids­autoriteiten doen het voorkomen alsof de uitrol van 5G niets bijzonders is en zeker geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (van de wetenschap niet in dienst van de telecom) laat een heel ander beeld zien. Europese tegenstanders van 5G hebben zich nu verenigd in dit burgerinitiatief om 5G te stoppen.

De telecom en de regeringen (die hierna luisteren) zeggen zonder gedegen onderzoek: “5G, is veilig!” Dat is kortweg de berichtgeving die de telecomsector, de adviesorganen van de overheid, de regeringen zelf en de media, de wereld insturen. Zo hebben ze het adviesrapport “5G en Gezondheid,” van de Gezondheidsraad uit september 2020, geïnterpreteerd. Uit dit rapport blijkt echter dat er juist geen bewijs is gevonden van gezondheidsrisico ’s, maar ook niet van NÍET!

De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidsonderzoek. De Gezondheidsraad zegt eigenlijk dat ze ‘het gewoon niet weten’. Het is “niet bekend bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen mag zijn na ingebruikname van de 5G-systemen”. Er is geen bewijs dat 5G de gezondheid kan schaden, maar ook geen bewijs dat 5G de gezondheid NIET schaadt. Hier moet gedegen onderzoek naar komen. Wat doet Nederland? Ze rollen 5G gewoon uit. Alle mensen worden gebruikt als proefkonijnen terwijl: “gezondheidsschade niet uitgesloten is bij gebruik van 5G!”

 Want wie de moeite neemt de samenvatting van het 5G-adviesrapport te lezen, zal echter bepaald niet gerustgesteld worden. Niet alleen erkent de Gezondheidsraad dat het onbekend is of 5G gezondheidsrisico’s oplevert, zij stelt ook dat er voor de 5G-technologie geen internationaal erkende meetmethode voorhanden is en dat er de naar 26 GHz (gebruikt bij 5G) geen onderzoek is gedaan. Bovendien kan, zo stelt het rapport, gezondheidsschade met deze blootstellingslimiet “niet uit­gesloten” worden.

Dat laatste roept direct de vraag op hoe ‘veilig’ de voorgaande draadloze netwerken (2G t/m 4G) eigenlijk zijn geweest?
Als we de overheid moeten geloven, is er geen wetenschappelijk bewijs van gezondheidsrisico’s maar biedt de blootstellingslimiet voldoende bescherming. Maar waarom werd de helft van mijn gezin dan ziek onder het wonen van een kerktoren met masten voor de mobiele communicatie? En waarom luiden dan steeds meer wetenschappers wereldwijd de noodklok over straling? Zoals bijvoorbeeld de oproep die 250 wetenschappers in 2015 richtten aan de VN en WHO waarin zij hun ernstige zorgen kenbaar maken over de blootstelling toen en de nog toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden voor de toekomstplannen.

Of het artikel in het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet in 2018 dat schreef: “Een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling (radiovelden) tot ernstige biologische en gezondheidseffecten leidt”.

Onderzoek van de Universiteit van Washington bracht in 2014 al aan het licht dat zelfs in 32 procent van de door de telecomsector gefinancierde onderzoeken, gezondheidseffecten werden gevonden. In de onafhankelijke onderzoeken was dat bij 70 procent het geval.

Een onderzoeks-wetenschapper van de Amerikaanse overheid onthulde eind 2020 maar liefst 4.000 documenten waarin wordt aangetoond dat de regeringen al decennia lang op de hoogte zijn van de gezondheidseffecten van draadloze technologie.

Ontstaan blootstellingsnorm voor de thermische belasting
De huidige blootstellingsnorm voor de thermische belasting zijn in de vorige eeuw (1998) vastgesteld en gebaseerd op een modelberekening waarbij de vraag centraal stond hoelang het duurde dat een plastic hoofd, gevuld met zout water, meer dan één graad zou opwarmen. Zo ja, dan is de straling te hoog. Zo niet, dan is het stralingsniveau veilig. Het opwarmen duurde 6 minuten en hier is de normering van het thermische effect op gebaseerd. Deze zwaar verouderde blootstellingslimiet houdt dus uitsluitend rekening met kortdurende blootstelling en opwarming en laat biologische effecten en jarenlange 24/7 stralingsbelasting volledig buiten beschouwing. Daarbij komt dat de blootstellingslimiet in Nederland de hoogste ter wereld zijn. Landen om ons heen hanteren uit voorzorg een (veel) lagere limiet!

Prof. dr. ir. Hans Kromhout, voorzitter van de commissie elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad is kritisch over dit blootstellingsniveau en vindt alléén kijken naar opwarming (het thermisch effect) niet genoeg. “Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming toch allerlei effecten optreden, moet je een stapje verder gaan.” Kromhout noemt de ICNIRP (International Commision on Non-Ionizing Radiation), de organisatie die de blootstellingslimiet geadviseerd heeft “een beetje een ondoorzichtige club” met een “niet echt onafhankelijke status”. Deze invloedrijke ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’ wordt volgens veel critici zwaar beïnvloed door belanghebbende partijen. In Nederland telden providers tot dusver een slordige 11 miljard euro neer voor het gebruik van 5G-frequenties.

Tegen deze achtergrond wordt nu wereldwijd 5G uitgerold. Dat betekent dat er om de paar honderd meter een kastje komt te hangen dat straling uitzendt.

5G maakt daarbij gebruik van nieuwe technologieën als ‘millimeter waves’, ‘small cells’, ‘massive mimo’, ‘full duplex’ en beamforming: databundels die rechtstreeks op de gebruiker gericht worden. De gezondheidseffecten van dit alles zijn onbekend. Bij een hoorzitting in 2019 bevestigden woordvoerders van de telecomsector zonder blikken of blozen dat zij in het geheel geen gezondheidsonderzoek gedaan hebben naar de risico’s van 5G.

Nu is er dan ook een Europees burgerinitiatief: (((Stop 5G))) Stay Connected but Protected
De Nederlandse vertegenwoordiger is Rob van der Boom, voorzitter van Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS). Van der Boom roept beleidsmakers op te stoppen met de verdere ontwikkeling van 5G. “Pas eerst de regelgeving aan, discussieer met burgers, richt controle organen op binnen de EU, zodat allerlei nadelige effecten van digitalisering en mobiele communicatie bekend worden en waar mogelijk worden weggenomen.” Hij hoopt dat voldoende mensen hun handtekening zetten onder het initiatief. Dan zal de Europese Commissie met de tegenstanders van 5G aan tafel te moeten gaan zitten en rekening houden.

Oproep: steun het volgend initiatief en zet een handtekening: https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home
Geef het door, geef het door.

Bronnen:
Foto stop 5G: https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home
https://stralingsbewust.info/2021/07/25/groen-licht-voor-5g-gebaseerd-op-frauduleus-rapport/
https://stralingsbewust.info/2022/03/01/de-ongemakkelijke-waarheid-over-5g/
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Samenvatting-5G-en-gezondheid%20(12).pdf
https://stralingsleed.nl/wp-content/uploads/2017/07/woonruimte-gezocht-website.pdf
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/02/The-Lancet-Planetary-electromagnetic-pollution-december-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F0NEaPTu9oI&t=630s
https://childrenshealthdefense.org/defender/government-knew-harmful-impact-wireless-technology-human-health/
Foto multipoint: https://www.gld.nl/nieuws/7544201/vreemde-slimme-kastjes-jagen-apeldoorn-op-de-kast
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/
https://stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12476/Wetenschap%20verdeeld%20over
https://stralingsleed.nl/blog/is-het-icnirp-wel-neutraal-heeft-het-banden-met-de-telecom-industrie/
https://stralingsleed.nl/blog/het-domme-niet-correcte-handelen-van-instanties-in-dienst-van-het-ministerie-van-ez/
https://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w
https://stralingsleed.nl/blog/wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijk-ernstige-gezondheidseffecten-bij-5g-gebruik/