In 1997 verscheen een artikel van Elaine Aron en Art Aron in het gerenommeerde tijdschrift ‘Journal of Personality and Social Psychology’. Volgens dit psychologen echtpaar ervaren personen met hoogsensitiviteit (HSP), de wereld op een andere manier dan personen die niet hoogsensitief zijn. Hoogsensitief (HSP/ Highly Sensitive Person) heeft te maken met de diepgaande verwerking van externe invloeden. Mensen met deze aangeboren eigenschap hebben een verhoogde sensitiviteit voor subtiele omgevingsstimuli, waardoor ze op een andere manier dan gemiddeld deze prikkels verwerken. Volgens Elaine Aron wordt 15 à 20 procent van alle mensen wereldwijd, geboren met de eigenschap; hoogsensitiviteit (HSP).

Hoogsensitiviteit schreef Carl Gustav Jung  (1875-1961) al over en noemde dit ‘aangeboren sensitiviteit’. Wetenschappelijk onderzoek (geïntroduceerd in 1996 door de Amerikaanse psychologe Dr. Elaine N. Aron) geeft aan dat hoog-sensitieve mensen (HSP ‘ers) op diepgaande wijze prikkels verwerken, zoals:
-een sterker dan gemiddeld reageren op geluiden, geuren en/of licht;
-veel details waar nemen;
-non-verbaal signalen van anderen waar nemen;
-diep over dingen nadenken;
-gewetensvol handelen;
-gericht zijn op anderen en hun behoeften;
-de sfeer in een groep aan voelen;
-zich regelmatig terug trekken;
-niet alleen aan zichzelf denken maar aan het groepsbelang;
-snel verbanden leggen en daardoor snel vooruit denken;
-de emoties en stemmingen van anderen aan “voelen”.

Samengevat;DOES
Elaine Aaron, die de term hoogsensitiviteit dus introduceerde, benoemt de vier belangrijkste kenmerken van bovenstaande,  als DOES;
Diepgaande verwerking van prikkels en informatie;
Overprikkeling of -stimulatie;
Emotionele intensiteit (zowel op positieve als negatieve prikkels);
Sensorische sensitiviteit (gericht op de zintuigen zoals het hebben van oog voor detail).

 Hersenen werken anders
Uit diverse studies blijkt dat de hersenen van hoog-sensitieve mensen, anders werken dan die van niet-HSP ‘ers. De Belgische klinisch psycholoog Elke van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel vergeleek fMRI-scans (functional magnetic resonance imaging*) van ruim 1500 volwassenen met elkaar en zag dat de meesten van de onderzochten een filter hebben in het informatieverwerkingssysteem. Informatie die we op een gegeven moment niet nodig hebben, filteren we eruit. Bij mensen die echter hooggevoelig zijn, gebeurt dat niet; het zijn de Highly Sensitive Persons (de HSP ’ers). In Nederland zijn 1 op de 5 mensen is in bepaalde mate hoogsensitief. Dit betekent dus dat 20% van de Nederlandse bevolking HSP is; zowel mannen als vrouwen en ook veel hoog-sensitieve kinderen. Bij de HSP ’ers komen er veel prikkels binnen en bij het uitvoeren van een taak zijn bij hoog sensitieve mensen meer hersengebieden actief dan bij niet HSP ’ers. “Daardoor vindt er een diepere verwerking plaats”, concludeerde Elke van Hoof op basis van haar studie uit 2015.

*Een variant op de MRI-scan is de fMRI, of functionele MRI. Met functionele MRI kan de plaats van hersenactiviteit bepaald worden. In vergelijkbare fMRI-studies zagen andere onderzoekers dat HSP’ers sneller en beter kleine verschillen opmerken tussen 2 afbeeldingen die op het eerste gezicht hetzelfde lijken. In rust is het brein van hoog-sensitieve mensen ook actiever.

HSP en de nieuwste prikkel; de draadloze technieken
De nieuwste technieken zijn de zendmasten en alle apparaten die werken met behulp van de zendende masten. Waar dit voor het eerst in 1991 in Finland werd ingevoerd met de 2G-kabel en waar in 2022 alles zo goed als draadloos is, is dit een nieuwe prikkel voor een HSP-iemand.

Hoe leg je hoogsensitiviteit uit aan een niet-HSP?
Dat elektromagnetische straling, ook wel EMF-straling, cellen kunnen verstoren is al onomstotelijk bewezen. Helemaal ten opzichte van de werking van het hoog-sensitieve brein. Er zijn in het HSP brein twee hoofdkenmerken te onderscheideeen verhoogde opmerkzaamheid voor prikkels (intern en extern);
1.een verhoogde opmerkzaamheid voor prikkels (intern en extern),
2. een diepgaande verwerking.

Ad. 1. een verhoogde opmerkzaamheid. Dit betekent dat je als HSP anders prikkels waarneemt dan een niet-HSP. Zo ervaar je de onzichtbare EMF- straling anders dan de niet HSP ‘er. Ook ziet een HSP ‘er snel wanneer iemand niet lekker in z ’n vel zit, heeft een scherp oog voor de behoeften van een ander en kan de sfeer goed aanvoelen. Ook van de interne prikkels (gevoelens, gedachten, fysieke sensaties) is een HSP ‘er zich bewuster;

Ad. 2. Diepere verwerking, wat betekent dat hoog-sensitieve mensen een intense waarneming hebben van allerlei details in hun omgeving. Dit wil zeggen dat HSP ’ers letterlijk veel meer zien, meer ruiken, meer emoties voelen, meer indrukken en lichamelijke sensaties ervaren, dan niet-HSP ’ers.

Via wetenschappelijk onderzoek is dan ook gebleken dat het hoog-sensitieve brein iets anders in elkaar zit dan het niet hoog-sensitieve brein. Bij een gelijksoortige opdracht, waarbij naar foto’s werd gekeken, werd bij HSP ’ers meer activiteit in de hersenen gemeten. De hersengebieden lichtten feller op maar daarnaast lichtten ook méér hersengebieden op dan bij niet-HSP ’ers. Dit wijst op een verhoogde opmerkzaamheid en een diepere verwerking van de stimuli.

Verstoring van het HSP-brein
Onze hersenen zenden van nature dus een reeks elektrische impulsen uit. Op deze manier kunnen onze cellen communiceren en dit gebeurt door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen.  Recentelijk hebben onderzoekers dan ook aan kunnen tonen dat deze bio-elektrische communicatie, de groei en ontwikkeling van mensen, dieren en organismen stuurt. Een kleine storing van buitenaf kan al grote gevolgen hebben. Resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen.

Elektromagnetische velden van alle draadloze verbindingen verstoren nu deze natuurlijke processen van het HSP-brein!

Bronnen;
https://www.bewustmaker.com/hsp/diepgaande-verwerking#:~:text=HSP%2C%20hersenen%20en%20emoties&text=In%20een%20fMRI%20onderzoek%20werd,te%20zien%20in%20je%20hersenen!
https://conamore.com/wat-is-hoogsensitiviteit-uitleg-therapeuten-hsp/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.242/
https://www.hspmagazine.nl/hoe-werkt-het-hoogsensitieve-brein/https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/