Weet een nietsvermoedende wandelaar hoe de zelfrijdende (autonome) auto’s gaan werken. Dat zelfrijdende auto’s of automated guided vehicles (AGV’s, zullen zorgen voor een enorme stralingsbelasting op de weg, stoep en voor alle omwonenden? Dat de straling van de zelfrijdende auto’s werken door middel van een laserstraal? Dat iedereen hier ongevraagd mee bestookt wordt en dat we infrarode straling waar het laserlicht onder valt, niet kunnen zien? Dat het maar de vraag is of een mensenlichaam hier tegen kan?

De basis van zelfrijdende auto’s
De benodigdheden voor een zelfrijdende auto:
-sensoren;
-camera’s;
-satellietdata;
-radarsystemen.

Lidar
Zelfrijdende auto’s worden vaak uitgerust met verschillende technologische sensoren zoals camera’s, radars en lidar: Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging. De sensoren nemen de omgeving waar, zodat de zelfrijdende auto veilig van punt A naar punt B komt. Lidar, een radar in de vorm van een laser, ontwikkelt zich momenteel razendsnel in de autoindustrie. Gebruik makend van een techniek die in Amerika ingezet wordt als een crowd-control wapen: http://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/

Verschil lidar en radar
Lidar werkt volgens hetzelfde principe als radar: een signaal wordt door reflectie weer teruggekaatst. Het verschil tussen lidar (LIght detection and ranging) en radar (RAdio Detection And Ranging) is dat lidar gebruik maakt van een laser, terwijl een radar gebruik maakt van radiogolven. De golflengte van een radiogolf ligt rond de één centimeter, die van laserlicht ligt tussen de tien µm (micrometer) en 250 nm (nanometer). Bij deze golflengte zullen de golven beter gereflecteerd worden en Lidar kan daar door kleinere objecten detecteren.

Laser
Een laser geeft een lichtbron (laserstraal) die een smalle coherente* bundel licht geeft en zijn elektromagnetische stralen met één golflengte (monochroom licht ). De golflengte varieert van een nanometer (nm) tot soms zelfs minder dan een femtometer (fm). Laserlicht valt in het elektromagnetisch spectrum onder infrarode straling

In een laserstraal vindt resonantie plaats
*Coherentie is de mate van mogelijke interferentie. Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene millimetergolven op dezelfde tijd en plaats (coherentie). In het elektromagnetisch worden alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling in een tabel gezet:
Gammastraling-Radioactief verval-3 EHz – 30 ZHz (zettahertz)
Röntgenstraling-Röntgenfoto’s-30 PHz – 3 EHz (exahertz)
Ultraviolet licht-Blacklight-750 THz – 30 PHz (petahertz)
Zichtbaar licht-Zonlicht-394 – 789 THz
Infrarode straling-Laser-0.3 THz (terahertz) tot 395 THz
Microgolven-Magnetron-30 MHz tot 300 GHz (gigahertz)
Radiogolven-Radio-3 Hz tot 30 (megahertz) MHz

Het infrarode deel met de drie de spectraalbanden uitgelicht:
nabij-infrarood_NIR_0,78-3 micrometer(µm)
middel-infrarood_MIR_3-50 µm
ver-infrarood_FIR_50-1000 µm

Laserlicht zendt een reeks kortstondige pulsen uit. Hoe korter de puls, des te meer frequenties (kleuren) in het signaal voorkomen, en al deze kleuren samen ziet het menselijk oog als: wit licht. Elektromagnetische velden zoals radiofrequente of microgolfvelden, laser-, ultraviolet- en infraroodstraling*, zijn vormen van niet-ioniserende straling.

*Infraroodstraling is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar door de huid waarneembaar wegens haar warmtewerking, ze beïnvloedt ook speciale fotografische emulsies ( laserstraal ruïneert camera) en kan zichtbaar worden gemaakt met een meetmethode waarbij de temperatuur wordt weergeven met een thermografische camera. De camera levert een visuele weergave van de heersende temperaturen.

De laserstraal op de zelfrijdende auto
Lidar gebruikt infrarood, zichtbaar- of ultraviolet licht om objecten te scannen door rond draaiend korte laserpulsen af te vuren. Zichtbaar licht en ultravioletlicht welke in het elektromagnetisch spectrum ioniserende straling is! In totaal heeft de auto acht camera’s en twaalf sensoren en moeten er veel antennes langs de weg staan om samen te werken met de zelfrijdende auto’s. Zo kunnen ze dan 250 meter vooruit analyseren en weten ze stof, mist en sneeuw te herkennen en zien ze dit niet als voorwerpen. De golflengten van de lichtbronnen variëren al naar gelang het doelwit. Het spectrum strekt zich uit van 10 micrometer (infrarood) tot ongeveer 250 nanometer (ultraviolet). Het uitgestraalde licht wordt weerkaatst door verstrooiing. De radar en de radar-sensoren nemen de objecten waar en de camera’s geven een 3D-beeld van 380 graden weer. Door een gps-satelliet navigeert de auto zich zelfstandig naar de opgegeven bestemming. Data-uitwisseling vindt in een nanoseconde plaats tussen auto en omgeving.

Gevaar
De zelfrijdende auto scant de omgeving af en alle voetgangers, fietsers en objecten in de omgeving worden ‘geraakt’. De smalle bundel, kan van grote afstand op het oog vallen en gaat door de pupil van een oog en kan zo tot oogbeschadigingen leiden, door plaatselijke verhitting of door chemische reacties vergelijkbaar met zonnebrand.

De smalle bundel scant de mensen in de omgeving en scant zo ook de huid. De huid waar de zweetkanalen in de huid dienen als een antenne voor de millimetergolven en sub-millimetergolven (terahertzgolven) en door de wisselende stralingsabsorptie in de huid problemen veroorzaken zoals:
-een jeukende huid;
-een verbrande huid;
-brandblaren;
-ontstekingen;
-afstervingsverschijnselen;
-toename van het aantal melanomen.

Is de economie echt zo veel belangrijker dan de gezondheid van mensen?

Werking zelfrijdende auto


https://www.anwb.nl/auto/zelfrijdende-auto/wat-is-de-zelfrijdende-auto
https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/blog/zelfrijdende-auto
https://www.digifotopro.nl/laserstraal-van-zelfrijdende-auto-ruineert-camera
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laser_(licht)
https://www.digifotopro.nl/laserstraal-van-zelfrijdende-auto-ruineert-camera