De grote stern (Thalasseus sandvicensis) behoort tot een familie van zeevogels, die verwant is aan de meeuwen en schaarbekken. De grote stern is te herkennen aan zijn zwarte kuif en snavel met een klein geel puntje.

Op Texel is in 2022 het complete broedseizoen van de grote stern mislukt. In totaal waren er drie kolonies. De grootste was te vinden in natuurgebied De Petten. Hier zaten circa 3.400 broedpaartjes. De tweede kolonie was te vinden in natuurgebied Wagejot. Hier werden ruim 1.100 broedpaartjes geteld. En de derde kolonie was vanaf het eiland niet te zien en zat op de Steenplaat, een permanent droge zandplaat tussen Texel en Vlieland in. Hier zaten circa 150 broedparen. 

Van de vele vogels die tot eind mei in natuurgebied De Petten nestelden, was er medio juni 2022 geen enkele meer over. 

De grote stern
In Nederland komt de grote stern voornamelijk voor in de zomer. Rond mei is de trek naar Nederland. Hier kiezen ze een rustig strand uit waar ze in grote kolonies nesten ‘bouwen’ en broeden. Deze nesten bestaan uit niet veel meer dan een kuiltje in het zand. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring. Het zijn trekvogels, die overwinteren voor de West-Afrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe. Tijdens broedseizoen een geheel zwarte kap met kuif.

In de winter trekken de meeste grote sterns naar de kusten van West-Afrika en Zuid-Europa. Slechts enkele grote sterns overwinteren in Nederland. Het gaat dan voornamelijk om vogels die in koudere gebieden hebben gebroed. De grote stern is ongeveer 36-41 centimeter groot en heeft een spanwijdte van 98-105 centimeter.

Oorzaak 5G mast in Den Hoorn
In de media noemen ze de massale vogelsterfte “vogelgriep” en bijna niemand wil het verband leggen met de grote 5G mast die 12 mei 2022 is in Den Hoorn is geplaatst en op 26 mei 2022 in gebruik genomen.

Hardnekkig wordt gewoon ontkend dat de oorzaak 5G kan zijn (en speculeren ze maar met vogelgriep). Vanaf 2020 is er in Nederland gestart met de uitrol van het 5G en 5G maakt gebruik van eveneens small cells*.

*In Nederland staan 3,5 miljoen lichtmasten in de openbare ruimte en nieuwe manier van denken is dat “lichtmasten niet alleen licht kunnen geven maar er met de nieuwe technieken veel meer mogelijkheden hebben”; de small cell. Sensoren;
-die via het 5G-netwerk data doorsturen;
-een slimme lantaarnpaal die aangaat zodra er een fietser in het donker op het fietspad op fietst;
-dat de lantaarnpaal een gratis wifinetwerk herbergt.

Dit netwerk is vanaf 2022 beschikbaar voor heel Nederland, zo ook op Texel waar 5G 26 mei 2022, operationeel is gemaakt.

Frequenties
5G zendmasten werken met frequenties van microgolven, infrarood- en ultraviolette straling. Ultraviolet C dat ioniserende straling is, is een straling waarvan de elektromagnetische energie voldoende is om een ionisatie van atomen of moleculen uit te lokken en bv. de menselijke cellen te beschadigen. Ultraviolette straling dat door de dampkring wordt tegengehouden en daarom de aarde niet bereikt (zeggen ze). Bekend is dat het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, een belangrijk deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon opneemt. Maar bekend is ook dat de dikte van de ozonlaag, tussen ongeveer vijftien en dertig kilometer hoogte, al in de vorige eeuw (de jaren tachtig), is afgenomen. En dat ’s zomers, wanneer de zon veel hoger staat dan ’s winters, het UV-licht zeker tien keer zo sterk is. Dat in de zomer wanneer de zon het hoogste punt bereikt om ongeveer half twee ’s middags, de hoeveelheid UV-zonlicht het grootst is.

Invloed ozon
Ook de hoeveelheid ozon in de atmosfeer is van belang. Het ozongas houdt het meeste UV-licht tegen, zodat maar weinig UV-licht de aarde kan bereiken. Net als het weer heeft ook de ozonlaag seizoenen. In de lente is deze het dikste en in de herfst het dunst. 

En weet: je kunt er totaal gesloopt van kunt raken, van die frequentiegolven. Ik kan het zeggen omdat wij van nog geen 150 meter vanaf stiekem verstopte 2G masten (heeft niemand gezegd bij het kopen van de woning) en een 3G mast, gewoond hebben, die op de kerktoren zaten en op onze woning gericht. Massaal sterven nu, wereldwijd vogels hierdoor, en de reden is zogenaamd onbekend. Ondertussen hebben al veel vogels de dood gevonden en hoelang gaat het duren voordat  ook mensen hierdoor de dood vinden?? Iedereen komt nu zo dicht bij een mast te wonen.

Waarschuwing
Er zijn mensen in Nederland die gezondheidsklachten toeschrijven aan straling en waarschuwen. Mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS) hebben dit ook onder de wettelijke toegestane blootstellingslimieten van de kunstmatig draadloze straling. Zij hebben symptomen als oorsuizen en piepen, licht gevoel in het hoofd of hoofdpijn, druk op de trommelvliezen als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling en krampen in de spieren.

Als het kalf verdronken is….
‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’ wil zeggen: pas nadat er duidelijk iets fout is gegaan, neemt men maatregelen die al veel eerder genomen hadden moeten worden. De uitdrukking is dus eigenlijk een verwijt. De gevaarlijke waterput wordt dan weliswaar dichtgegooid, maar veel te laat: er is al een kalf in de put gevallen en verdronken. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale wordt het spreekwoord vaak gebruikt voor situaties waarin men eigenlijk heel goed wist dat er iets mis was (dat de waterput gevaarlijk was), maar waarin men toch heeft nagelaten daar op tijd iets aan te doen. Is dit in deze ook het geval?

Bronnen:
Foto: https://www.boswachtersblog.nl/texel/2022/08/27/nieuwe-grote-stern-kolonie-op-texel-is-succesvol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nieuwe-grote-stern-kolonie-op-texel-is-succesvol
https://stralingsleed.nl/blog/massa-s-dode-vogels-door-5g-gebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/meer-dan-700-dode-zeevogels-op-texel-door-de-5g-antennemast/
https://www.meditecheurope.nl/blog/invloed-van-5g/#:~:text=Zintuigen%20of%20zenuwen%20kunnen%20geprikkeld,kunnen%20het%20lichaam%20warm%20maken.

https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/als-het-kalf-verdronken-is-dempt-men-de-put
https://stralingsleed.nl/blog/wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijk-ernstige-gezondheidseffecten-bij-5g-gebruik/