“Toen de artsen zijn saturatie maten (het zuurstofgehalte in zijn bloed), vielen ze zowat van hun stoel. ‘Dat percentage lag rond de 70, terwijl het in een gezond mens minimaal 94 of 95 is’.

Zuurstoftekort in de hersenen is een diffuse afwijking, waarbij met name aandacht, geheugen en planning verstoord raken. Op dit moment is onbekend hoeveel mensen er na een corona infectie last krijgen van deze cognitieve stoornissen

Maar waar niet over geschreven wordt, niet publiekelijk bekend wordt gemaakt (laat staan in krant of op TV), is dat door de steeds grotere bandbreedte* van de mobiele communicatie, ook de zuurstofmoleculen wijzigen.

*Bandbreedte is een term in zendmasten (digitale netwerken) die wordt gebruikt om de maximale hoeveelheid gegevens te meten die per tijdseenheid kunnen worden verzonden. Meer bandbreedte betekent dat er meer gegevens per tijdseenheid worden overgedragen.

Zuurstofgehalte neemt af
In de lucht om ons heen zweven onzichtbare deeltjes: de ionen. Ionen zijn in feite elektrisch geladen deeltjes die niet alleen buiten, maar ook binnen rondzweven. De negatief geladen ionen zijn belangrijk om het zuurstofgehalte in de lucht op peil te houden. Magnetische velden van o.a. satellieten, zendmasten, hoogspanningsleidingen en mobiele telefonie bederven de zuurstof die nodig is voor alles wat leeft op onze aarde, inclusief de mens. “Er is wetenschappelijk aangetoond dat de concentratie aan zuurstof in de atmosfeer langzaam afneemt”.

Wat er gebeurd
Want door het ontstaan van het zgn. kranseffect komen er elektronen vrij in de lucht rondom een zendantenne, wifi-antenne en Internet der Dingen (IoT), nodig voor de digitale communicatie. De gasmoleculen worden door deze elektronen chemisch geactiveerd en er ontstaan nieuwe verbindingen. Een mens heeft ca. 14% zuurstof nodig om goed te kunnen leven. Ca. 41% van de mensheid krijgt in 2022 al minder dan 10% zuurstof en deze sterk dalende tendens zet zich voort en zal alleen maar groter worden bij nog meer en nog hogere bandbreedten (frequenties) voor de draadloze communicatie.

Zonder vergunning
Een advies van de Gezondheidsraad aan de tweede Kamer in 2020 is: schort de uitgifte van de 26 gigahertz (GHz)-frequentieband op tot er meer onderzoek is gedaan. Hier wordt geen gehoor aan gegeven! En zonder er veel bekendheid en aandacht aan te geven is in 2020 de 60 gigahertz gewoon vergunningsvrij verklaard!

De 60 GHz
En juist van de 60 GHz is bekend dat deze de unieke eigenschap heeft, om de energie van deze frequentie deels door zuurstofatomen te absorberen. De energie van het 60 GHz signaal wordt zelfs voor 98% direct geabsorbeerd door zuurstof waardoor erin de bundel straling, een zuurstoftekort ontstaan en er reacties ontstaan van de straling met de zuurstof. De minder beschikbare zuurstof wijzigt zich voor alles wat zuurstof nodig heeft (zoals de mens). Het introduceren van deze frequentie kan dus grote gevolgen hebben als mensen en/of dieren zich in de bundel bevinden. Ze krijgen dan last van blijvende kortademigheid, zoals een klacht van long-Covid is? En wat gebeurt er met planten en dieren?

Zonder vergunning
De 60 gigahertz (GHz) is sinds eind 2019 zonder vergunning te gebruiken en is niet meer na te kijken of deze dus al werkzaam is. Wanneer de zuurstofopname echter hierdoor wordt verstoord kan het zich niet binden bij de mens aan hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen*) en zijn de rode bloedcellen niet in staat om zuurstof te vervoeren naar de lichaamscellen. Zonder de nodige zuurstof zal een lichaam disfunctioneren en de hersenen beginnen langzaam af te breken door langzame verstikking. Kortom een langzame dood.

Want wat zijn de gevolgen van zuurstoftekort?
Schade na zuurstoftekort ontstaat overal waar normaal gesproken bloed stroomt; dus overal in de hersenen: diffuse hersenschade. Sommige delen in de hersenen zijn gevoeliger voor zuurstoftekort dan andere delen. De hersenschors* en slaapkwab** bijvoorbeeld behoren tot de meest kwetsbare delen. Dat betekent dat geheugen en cognitie als eerste worden aangetast.

*Hersenschors of wel cortex of neocortex genoemd is het gebied in de hersenen, dus in het hoofd, waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Het zit dus werkelijk tussen de oren!

**Slaapkwab of temporaal is een kwab aan de beide zijkanten van de hersenen, ongeveer boven de oren. Het zit dus werkelijk tussen de oren!

De hersenen
De hersenen zijn het enige orgaan met een ingebouwd beveiligingssysteem: de bloed-hersenbarrière. Je hersenen hebben energie en zuurstof nodig om goed te kunnen werken. Via de bloedvaten krijgen de hersenen voldoende energie en zuurstof. De bloed-hersenbarrière is een soort grens tussen het bloed en de hersenen: goede stoffen mogen erdoor, slechte stoffen niet. Om de bloedvaten heen zit een laagje van speciale cellen om ze te beschermen. Deze cellen vormen samen de bloed-hersenbarrière.

De BloedHersenBarrière (BHB)
Lekkage in de bloed-hersenbarrière is een signaal dat er op termijn ook schade in het hersenweefsel ontstaat dus. Hoe sterker de lekkage, de schade zal zijn (langzaam). Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ met behulp van een nieuwe MRI-techniek die is ingezet bij patiënten met een ziekte aan de kleine hersenvaten in maart 2021. 

Wetenschappelijk bewijs
Kunstmatige geproduceerde radiogolven van alle draadloze toepassingen
wat (nog) niet genoemd wordt door de wetenschap, en waar onze regering naar luistert, is dat: elektrogevoeligheid (EHS) wordt veroorzaakt door de onzichtbare frequentiegolven van al het draadloos gebruik, die een lekkende BHB veroorzaken! 

Dr. Priyanka Bandara, onafhankelijke wetenschapper van de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association en Dr. David O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY University, zeggen over de impact van de wereldwijde elektromagnetische vervuiling: “een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige biologische- en gezondheidseffecten leidt”. Nooit eerder is de mensheid van conceptie tot de dood blootgesteld aan zoveel radiofrequente elektromagnetische straling als in de laatste twee decennia. Bewijs van de effecten daarvan op het centrale zenuwstelsel, inclusief een gewijzigde neurologische ontwikkeling en het toegenomen risico op sommige neurodegeneratieve ziekten is een grote bron van zorg.”

De symptomen
Of we de effecten ervan nou voelen of niet, straling heeft invloed op ons allemaal. In vele wetenschappelijke onderzoeken is namelijk aangetoond dat zelfs bij de geringste blootstelling aan straling;
-de bloed-hersenbarrière begint te lekken;
-ook met een EEG of ECG duidelijk zichtbaar te maken is dat ons hart en onze cellen aangestuurd worden door minuscule natuurlijke elektromagnetische impulsen. En dat de minuscule kunstmatige elektromagnetische pulsen van de kunstmatige straling hier invloed op hebben en dat de invloed is dat de natuurlijke straling (die een lichaam nodig heeft) veranderd.

Dat het gevolg is dat cellen niet meer optimaal kunnen functioneren en er een groot scala aan klachten ontstaan. Klachten die als gevolg van de stralingsbelasting ontstaan, zoals: vermoeidheid, concentratieverlies, hoofdpijn, brainfog (‘watten’ in het hoofd), slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen (tinnitus), griepgevoel, huidproblemen (jeuk), droge mond en ogen, gezwollen slijmvliezen, spier- en gewrichtspijn (kramp), verkoudheid, geheugenproblemen, moeite met denken.

Bij een langer durend zuurstoftekort ontstaat ook neurologische uitval zoals;
-verward praten of praten met dubbele tong;
-krachtsverlies of verlamming van een arm en/of been;
-een doof gevoel of tintelingen;
-minder goed kunnen zien;
-moeite met slikken;
-draaiduizeligheid en evenwichtsproblemen.

Bronnen:
https://www.hersenletsel.nl/alles-over-nah/oorzaken-van-nah/zuurstoftekort
https://nl.technocracy.news/neurosurgeon-low-levels-of-emf-radiation-can-cause-leak-in-blood-brain-barrier/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/06/Folder-5G-Wat-brengt-dat-zoal-met-zich-mee.pdf
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/probleem-in-kleinste-hersenvaten-vaak-overal-merkbaar
https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/lekkende-bloed-hersenbarriere-voorspeller-van-latere-hersenschade
https://www.researchgate.net/profile/Priyanka-Bandara
http://www.electricwords.emfacts.com/index-BBB.html
https://www.merem.nl/nieuws/hersenschade-na-covid-19.htm