Spelen met het leven van iedereen en alles op aarde!

Al snel na de ingebruikname van radar, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd, verschenen de eerste rapportages met gezondheidseffecten: vaak hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, slaperigheid, concentratieproblemen, een slecht geheugen, emotionele instabiliteit en labiele cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) functies. Deze effecten deden zich voor bij lagere intensiteiten dan die welke verhitting veroorzaken en werden gelabeld als het “microwave-Syndroom”. 

De risico’s van deze straling van de draadloze technologie zijn sindsdien veelvuldig onderzocht en ook op de gezondheidseffecten, die niet voortkwamen uit de verhitting van weefsel, waren verontrustend. De introductie van de mobiele telefoon en de opmars van draadloze technologie (2G, 3G, 4G, wifi en Internet of Things) lijkt voor de bühne soepel te gaan. Maar wie de moeite neemt om verder te kijken ontdekt dat de groep burgers die nadelige gezondheidseffecten van deze draadloze toepassingen ervaren al jarenlang gestaag groeit. Vele artsen en wetenschappers waarschuwen dan ook voor ernstige potentiële gezondheidseffecten als gevolg van deze elektro-magnetische-straling (of elektromagnetische velden-EMV) van de draadloze technologie en roepen zelfs op tot een moratorium op 5G.

 

Ondanks deze signalen gaan overheden, telecom- en techbedrijven stug door met de uitrol van 5G. Een recente Zweedse casestudie laat zien welk een impact de plaatsing van een 5G basisstation op mensen heeft.

 5G is slecht voor de gezondheid
Uit de Zweedse casestudie* (22-04-22) naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat 5G leidt tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling en ook typische symptomen van het Microwave-Syndroom veroorzaakt. De casestudie bevestigt ook eens te meer dat straling, ook ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, leidt tot een verslechtering van de gezondheid.

* Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp.

Typische symptomen bij het gebruik van draadloos gebruik
De symptomen die optreden na de start van 2G, 3G, 4G en 5G zijn typerend voor het microgolfsyndroom, namelijk:

-vermoeidheid;
-ernstige slaapstoornissen;
-hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst;
-verminderd korte termijngeheugen;
-evenwichtsproblemen;
-concentratieproblemen;
-toenemende tinnitus (een geluid dat niet van buiten komt maar als het ware zit in één of beide oren of in het hoofd);
-huidproblemen. (branderig gevoel, tintelingen in armen en handen). 

Alle symptomen namen af ​​of verdwenen volledig na verhuizing naar een stralingsvrij huis of met aanzienlijk lagere straling.

De case study
De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Medical Access no 1/ 2022 en is uitgevoerd door de Zweedse oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Zweedse Radiation Protection Foundation. De studie onderzoekt de gevolgen voor de gezondheid van mensen die geconfronteerd worden met de plaatsing van een 5G-basisstation direct boven hun appartement, slechts 5 meter boven hun slaapkamer.

Metingen voor en na de installatie van een 5G-basisstation op het dak toonden aan dat deze een enorme toename van de straling in het appartement veroorzaakte (met onze duur gekochte HF 35C gigahertz solutions kan ik 5G niet eens meer meten!)*. Vóór 5G waren er al 3G- en 4G-basisstations direct boven het appartement, maar de overschakeling op 5G-technologie leidde tot een toename van de RF-straling van 9.000 microW/m² tot een maximum van 1.690.000 microW/m²!

*De Gigahertz Solutions HF35C stralingsmeter is voor: digitenne, 800 MHz (4G), 1800 MHz (GSM-2G-4G), 2100 MHz (UMTS-3G), 2400 MHz (wifi, bluetooth), 2600 MHz (LTE-3G). 5G maakt gebruik van de:
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

Is dit  bewust zo gedaan door de telecom, dat het niet meer te meten valt?

Het microwave-syndroom en elektro(hyper)sensitiviteit
Uit onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat deze overeenkomen met de symptomen van het Microwave-Syndroom. Herhaaldelijk is beschreven dat deze typische symptomen van het Microwave-Syndroom afnamen wanneer de blootstelling werd gestaakt of aanzienlijk verminderd, zo ook in deze Zweedse studie.

Over het Microwave-Syndroom zijn in de loop der jaren talrijke publicaties verschenen en sinds de begin jaren ’90, ongeveer tegelijkertijd met de introductie van de mobiele telefoon, is ook de term ‘ElektroHyperSensitiviteit’ (EHS) geïntroduceerd. Dit voor degenen die al op zeer lage niveaus reageerden én dicht bij een zendmast woonden én een bijzondere (aangeboren?) hoge gevoeligheid (HSP) hebben voor elektromagnetische velden (EMV).

Het aantal mensen met gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan EMV/straling nam dan ook drastisch toe door de introductie van de mobiele telefoon in 1995 en wereldwijd heeft gezorgd voor een exponentiële groei van draadloze telecommunicatienetwerken. Zo blijkt uit een Belgisch voorstel uit 2017 dat er erkenning voor de elektrohypersensitief persoon (EHS ‘er) gewenst is en dat al 11% van de Engelse bevolking zijn/haar gezondheidsklachten relateert aan elektromagnetische velden van de draadloze technologieën (in Nederland streeft men zelfs naar 100% draadloos bereik! Waar moet de EHS ‘er dan wonen?)

Stop de uitrol
Om schade aan mens en milieu te voorkomen roepen al sinds 1998 artsen en wetenschappers in tal van nationale en internationale appeals, aan verantwoordelijke instanties op, tot het hanteren van het voorzorgsprincipe. Ofwel te stoppen met het (verdere) uitrollen van draadloze technologie om schade aan mens en milieu te voorkomen. Specifiek met betrekking tot 5G riepen in september 2017 via het 5G appeal, meer dan 300 wetenschappers (PhD’s, professoren) en artsen (MD’s), de Europese Unie op tot een moratorium op 5G. De ondertekenaars stellen dat het onverantwoord is 5G door te voeren vanwege de ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G verhoogt de blootstelling aan radiofrequente (RF) straling aanzienlijk, bovenop de al bestaande frequenties (radar, radio, tv, 2G, 3G, 4G en wifi) en zou wel eens een ongekende ziektelast kunnen veroorzaken.

 5G verhoogt stralingsniveau enorm
De Zweedse casestudie – die de allereerste is – is interessant omdat het bevestigt waar voor wordt gewaarschuwd. Het leidt tot een enorme toename van straling en het kan vrij onmiddellijk het Microwave-Syndroom veroorzaken. Wat betreft de toename van straling zijn dus na de installatie van 5G extreem hoge waarden in de woning gemeten met een maximum van 1.690.000 microW/m².

Geen enkel onderzoek toont dan ook aan dat 5G veilig is voor de gezondheid en het milieu
Lennart Hardell en Mona Nilsson schrijven na de casestudie over de effecten van 5G dat het opmerkelijk is dat er; “een gebrek is aan wetenschappelijke studies die aantonen dat er geen risico is op nadelige gezondheidseffecten door de chronische blootstelling aan de straling van basisstations op niveaus die overeenkomen met de niveaus die in de casestudie zijn gemeten en werkelijkheid zijn geworden bij het in werking zetten van 5G. Er zijn nog geen studies over de risico’s van straling van zowel 4G en/of 5G gedurende de 24 uur van de dag en toch gaat 5G werken”.  

Dit is spelen met het leven van iedereen en alles op aarde!

Bronnen:
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het artikel van de Zweedse “Radiation Protection Foundation” d.d. 22/02/2022: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/
Dit artikel werd na plaatsing op LinkedIn DAN OOK veelvuldig gelezen, maar toen de teller bijna op 7000 ‘impressions’ stond was de post opeens verdwenen. Big Wireless en overheden doen er veel aan om bepaalde informatie bij ons weg te houden….zie ook het artikel ‘How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation’ dat in 2018 in The Nation werd gepubliceerd.
https://letstalkabouttech.nl/2022/04/zweedse-studie-5g-is-slecht-voor-de-gezondheid-en-veroorzaakt-microwave-syndroom/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/5g-veroorzaakt-het-magnetronsyndroom/
Foto; archief https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
http://www.5gappeal.eu/about/
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/