slimme-meter.large.jpg

De overheid wil de huidige energiemeters van consumenten en kleinzakelijke gebruikers vervangen door zogenaamde slimme meters. Dat zijn digitale energiemeters waarvan de meterstanden op afstand zijn uit te lezen. De invoering van slimme energiemeters kan naar verwachting beginnen in 2012. Consumenten met een slimme meter hoeven geen meterstanden meer door te geven, omdat die door de netbeheerder op afstand worden uitgelezen.

De Europese Unie gooit er nog een schepje bovenop en bepaald dat in 2020 80% van alle eindgebruikers een op afstand uitleesbare meter moet hebben!

Het is de bedoeling om vanaf 2014 de slimme meter aan alle huishoudens in Nederland aan te bieden. De slimme meter wordt niet verplicht. Mensen kunnen de meter weigeren of weigeren dat hun gegevens op afstand worden uitgelezen (nu maar hopen dat dit zo blijft).

Sinds januari 2012 is begonnen met het plaatsen van de nieuwe meters tijdens een kleinschalige uitrol. Alleen in enkele specifieke situaties wordt de meter aangeboden, bijvoorbeeld:

–  als de huidige meter aan vervanging toe is;

– bij nieuwbouw;

– grootschalige renovatie;

– bij reguliere vervanging;

– op aanvraag van de consument.

Moeilijk is het om inzage te krijgen hoe de slimme meter nu gaat werken. Ik heb het mijn energiebedrijf gevraagd en er worden op dit moment 2 typen slimme meters geïnstalleerd. Het eerste type is gebaseerd op de GPRS communicatie technologie; het tweede op de zogenoemde PLC technologie.

Optie 1: Voor GPRS geldt: de zendfrequentie bedraagt 900 of 1800Mhz. Mijn energiebedrijf werkt met 900Mhz. Maakt dus gebruik van de frequentiegolven waar ook de mobiele telefoon de data overdracht op verstuurt. Kijk; een mobiel heb ik niet omdat ik hier een onwillig lijf van krijg. Zelfs van de mobiel van anderen reageer mijn lijf erg heftig (vooral de smartphones). Krijg ik door de slimme meter gratis straling in huis waardoor ik niet kan functioneren. Energiebedrijf, waterbedrijf, nutsbedrijf: neen, dank u wel! IK WIL GEEN SLIMME METER!

Optie 2: Voor PCL geldt dat hier het elektriciteitsnet als transmissie medium werkt. Hierbij worden signalen verstuurd in het frequentiegebied tussen de 40 en 100kHz ( heel langzaam dringt het door bij wetenschappers dat deze frequentiegolven meer schade kunnen aanrichten aan een organisme als wat men altijd dacht, of altijd verzwegen heeft?) Hier de vraag van de kip en het ei. Waar reageer je het eerst op? Op de hoge frequentiegolven van de mobiel of de lagere frequentiegolven van het lichtnet. Of reageert de mens al sinds de invoering van de ‘stroom’ op de lage frequentiegolven van het lichtnet en door de hoge frequentiegolven loopt de emmer over en ga je fysiek reageren? Zeg het maar. Feit is dat veel elektro-overgevoeligen op beide reageren. Dus energiebedrijf, waterbedrijf, nutsbedrijf: IK WIL GEEN SLIMME METER! Zoek met alle wetenschappers die jullie hebben maar eens uit waarom er mensen zijn die niet tegen de hoge frequentiegolven van het draadloze systeem kunnen en wat ons lichtnet kan veroorzaken. Komen hier de welvaartsziekten uit voort?

En waar zijn onze artsen eigenlijk? In Amerika heeft een vereniging van artsen zich grondig uitgesproken over de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie en zowel de bevolking als beleidsmakers geadviseerd over noodzakelijke preventieve maatregelen voor de volksgezondheid!

De American Academy of Environmental Medicine (milieuziekten) heeft een resolutie aangenomen die oproept tot een moratorium om de verdere uitrol van slimme meters te stoppen.