Uitleg diabetes:

Bij diabetes (suikerziekte) kan het lichaam de bloedsuiker niet meer goed houden. Normaal regelt het lichaam de bloedsuikerspiegel heel precies, met het hormoon insuline. Mensen met diabetes maken zelf geen insuline meer, of hun lichaam reageert niet meer op de insuline. Dat hangt af van de soort diabetes. Door het gemis aan insuline of niet werken van insuline loopt het bloedsuiker veel te hoog op. De symptomen welke hierbij horen zijn niet altijd even duidelijk te herkennen en mensen kunnen daardoor jarenlang moe en futloos zijn, zonder te beseffen waarom. Symptomen als veel dorst hebben, veel moeten plassen, erg moe zijn of/en last hebben van de ogen. Diabetes komt bij het grote publiek en bij de medici, voor in twee typen, genaamd type 1 en 2.

Bij type 1 maakt het lichaam het hormoon insuline onvoldoende aan en dat leidt tot een te hoge bloedsuikerspiegel. Dit type, vroeger ook wel jeugddiabetes genoemd, komt minder vaak voor dan diabetes type 2. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het eigen afweersysteem de oorzaak is. Het eigen afweersysteem vernielt de cellen die insuline aanmaken. Dit betekend voor iemand met diabetes type 1 elke dag bloedsuiker checken en insuline spuiten.

Bij type 2, vroeger ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, is er wel genoeg insuline, maar daar reageert het lichaam onvoldoende op. Met  eveneens als resultaat een te hoge bloedsuikerspiegel. Met tabletten en tips over voeding en bewegen wordt bij dit type diabetes geprobeerd om het bloedsuikergehalte stabiel te houden, dus geregeld te controleren met een vingerprik. Voeding, drinken, bewegen en emoties hebben o.a. invloed op het bloedsuikerspiegel.

Zwangerschapsdiabetes: zwangerschapsdiabetes heet vaak ook wel zwangerschapssuiker. Het is een tijdelijke soort diabetes, die over gaat na de bevalling. In het lichaam van een zwangere vrouw verandert veel. Je maakt bijvoorbeeld andere hormonen aan. Die hormonen zorgen ervoor dat het lichaam tijdelijk minder goed reageert op insuline, het hormoon dat de bloedsuiker regelt. Is er zwangerschapssuiker geconstateerd dan is er een grotere kans om later diabetes type 2 te krijgen. hebt gehad,

Bewegen? Wat doet bewegen bij diabetes?

cimg0655-0.large.jpg

Dat heeft te maken met de verbranding van suikers in de ‘energiecentrales’ van de lichaamscellen, de mitochondriën. Bij mensen met diabetes type 2 werken de mitochondriën minder goed, waardoor hun lichaam minder goed reageert op insuline, dat de bloedsuiker verlaagt. Maar buiten de werking van insuline is er nog een manier om  het bloedsuiker te verlagen:de zogeheten AMPK-moleculen. Deze geven spieren rechtstreeks een signaal om bloedsuiker te verbranden, zonder de tussenkomst van insuline. En……beweging activeert de AMPK-moleculen. Daarom is beweging voor diabetes type 2 zo belangrijk, want het zorgt voor meer en betere mitochondriën.

Diabetes type drie.

Een nieuwe term en een nieuw licht op diabetes.

Bij bovenstaande typen diabetes is de oorzaak niet echt bekend. Niet door de huidige wetenschap.

Een onderzoek van Milham uit 2009 (Milham is een bekende en onderscheiden epidemioloog) toont aan dat elektriciteit de oorzaak is van een aantal welvaartsziekten, zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma, ME en depressies die tot zelfmoord leiden. Milham wijst er in 1997 al dat werknemers die met elektriciteit werken een hoger sterftecijfer hadden van sommige soorten kanker. In zijn onderzoeken geeft hij verbanden aan tussen de graad van elektrificatie in de VS en de toename van deze ziekten. In 1940 waren er twee grote bevolkingsgroepen: de stedelijke met elektriciteit en de landelijke, waar elektriciteit nog geleidelijk zou worden ingevoerd. Deze beide gegevens werden geanalyseerd met als hypothese dat het invoeren van elektriciteit, gepaard ging met welvaartsziekten, zoals o.a. diabetes. Milham heeft aangetoond dat die ziekten werden veroorzaakt door die elektrificatie en niet door de levensstijl. Met als conclusie dat een groot deel van de welvaartsziekten te voorkomen waren geweest! Ons lichtnet is dus niet veilig genoeg of we weten te weinig hoe dit inwerkt op een organisme!

Straling van de draadloze communicatie en de mitrochondiën.

De diabeet type twee wordt geadviseerd om te bewegen zoals hierboven te lezen valt. Wat heeft de draadloze communicatie hier dan mee te maken? Het gebruik van mobiel, smartphone, WIFI en DECT telefoon of het wonen onder GSM- en UMTS masten welke nodig zijn om de data overdracht van de mobiel naar de mobiel door te geven?

Dr. Ulrich Warnke ontdekte dat permanente blootstelling aan deze microgolven of straling, welke nodig zijn voor deze data overdracht, chronische nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt en de  mitochondriën beschadigt, de ‘energiecentrales’ in onze cellen. Buitengewoon verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress vroeger of later onomkeerbare schade zal aanrichten aan mitochondriaal DNA. Zoals hierboven te lezen valt is bewegen erg belangrijk omdat dit  de AMPK-moleculen activeert en zo zorgt voor meer en betere mitochondriën.

Toename diabetes.

Het aantal mensen neemt toe met diabetes. De nieuwste draadloze technieken nemen toe. Net als toen het feit dat mensen elektriciteit kregen en de welvaartsziekten toenamen. De wetenschap erkent diabetes type drie nog niet. Prof. dr. Magda Havas, docent milieukunde aan de Trent University in Peterborough, doet onderzoek naar de biologische gevolgen van milieu-invloeden, zoals de toegenomen straling van alle draadloze communicatiemiddelen. Zij droeg bewijzen aan dat bij bepaalde diabetici het bloedsuikergehalte beïnvloedt wordt en zij noemde deze vorm van suikerziekte ( met milieuafhankelijke veranderingen in het bloedsuikergehalte) diabetes type 3.

wifi-in-de-trein.large.jpg

Misschien toch maar voorzichtig omgaan met de draadloze technieken. Geen WIFI, gooi de DECT telefoon de deur uit en koop een stralingsarme of weer net aan vroeger: een telefoon aan draad. Geen baby DECT en beperkt gebruik van de smartphone en tablet. Zeker niet gebruiken als wekker naast je slaapplek!

En….bewegen!