Het aardmagnetisch veld (ook wel aardmagneetveld genoemd) is het magnetisch veld dat de aarde omringt. Een magnetisch veld om de aarde ter bescherming van de zon.De aarde voorgesteld als een bol heeft middenin de bol stroming van magnetische mineralen en elementen. Door de hele bol heen loopt een sterke staafmagneet of dipool. Deze dipool loopt niet evenwijdig met de rotatieas. De aarde draait immers om haar eigen as. Dit heeft als gevolg dat de magnetische polen niet samenvallen met de geografische polen. Daarnaast heeft men ontdekt dat de dipool niet volledig op haar plaats blijft. Het gevolg hiervan is onder meer dat de magnetische afwijking op elke plaats op aarde aan verandering onderhevig is. Het aardmagnetisch veld verandert voortdurend. Niet alleen in richting maar ook in intensiteit. Er zijn dagen waarop de verandering sterk en zeer onregelmatig zijn, maar er zijn ook dagen waarop er geen grote wisselende veranderingen optreden. Invloed van zon en maan spelen mee. Door werking van de zon kent de aardatmosfeer, net als de zeeën en oceanen, eb- en vloedgolven. Hierdoor ontstaan, door elektromagnetische beweging in het dipoolveld van de aarde, wervelstromen. Ook de maan veroorzaakt eb- en vloedgolven in de aardatmosfeer. De atmosferische getijdengolven door de zon veroorzaakt zijn groter dan die van de maan. Omdat de ionosfeer overdag veel sterker geleidend is dan ’s nachts, zullen de eb- en vloedgolven in de aardatmosfeer veroorzaakt door de maan, alleen overdag merkbaar zijn. Ook is gebleken dat de grootte van zowel eb- en vloedgolven veroorzaakt door de zon als wel de maan enerzijds afhankelijk zijn van de geografische breedtegraad en anderzijds van het jaargetijde. Op zomerdagen zijn deze variaties groter dan op winterdagen.

gevolg-eb-en-vloed.large.jpg

                       Zichtbare waarneming van het resultaat van eb en vloed.

Verandering.

Het aardmagnetisme is aan het afnemen. Dit wereldwijde fenomeen kon niet langer duren dan enkele duizenden jaren, ondanks de vele malen van omkering. De evolutionisten kunnen niet verklaren hoe het magnetisme zichzelf gedurende miljarden jaren kon onderhouden.

Elektrogevoeligheid is van de laatste jaren. Nadat de massale draadloze communicatie zijn intrede deed melden veel mensen hier fysieke last van te hebben. De eerste mensen die dit melden is na de introductie geweest van de computer.

Heeft bovenstaande er ook wat mee te maken? Nemen de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) het over van het aardmagnetisch veld (de natuurlijk EMV?) Kan een organisme hier niet tegen?