Dit is een wetenschap die onderzoekt verricht voor bedrijven, industrie en samenleving: geobiologie. Geobiologie is de wetenschap die de samenhang bestudeert tussen de aarde (gea) en het leven (bio).De Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) en het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG) bundelen in 2000 hun expertise op aardwetenschappelijk gebied in een kenniscentrum voor Geowetenschappelijk onderzoek (TNO/VUA).Het kenniscentrum zal een integratie beogen van fundamenteel en toegepast geowetenschappelijk onderzoek in Nederland en zal zodoende leiden tot een beter begrip (en dus beheer en gebruik) van de Nederlandse bodem en de daarin voorkomende natuurlijke bestaansbronnen. Dit voor industrie en samenleving. Het centrum versterkt bovendien de internationale positie van het aardwetenschappelijk onderzoek in ons land. Hoe treffend dat al lang geleden dit ook toegepast lijkt te zijn voor verschillende doeleinden. Denk aan de pyramiden van de Egyptenaren, Stonehenge, de hunnebedden en kathedralen en kerken werden op leylijnen gebouwd. Al deze bouwwerken geven aan dat de bouwers bijzonder gevoelig waren voor de energieën van de aarde. Ik zie hier een link naar de Geobiologie van nu. Hoe deden ze dat dan vroeger? Wat wisten ze vroeger wat we nu niet’ meer’ weten? Het volgende lijkt het antwoord te wezen: in Duitsland en Zwitserland heeft men geopathogene zones ontdekt. Zones waarin opeenhoping van energieën gevaarlijk zijn voor elk levend organisme. De geopatische belasting is de straling die uit de aarde komt. Onder geopatische belasting wordt verstaan: alle soorten straling die uit de aarde komt: de aardstralen. Met de ontdekking dat er zones zijn met de ophoping van energieën ging Dr. Hartmann aan de universiteit van Heidelberg, wetenschappelijk onderzoek verrichten met als resultaat een geomagnetisch netwerk: Hartmann velden. Dit zijn lijnen van een geomagnetisch net of netwerk. Het zijn energie (stralings) banen van21 cmbreed. De onderlinge afstand bedraagt ong.2 min N-Z richting en2,5 min O-W richting. Deze cijfers variëren naargelang de samenstelling van de grond en plaats verandert, terwijl de dichtheid en de schadelijkheid van deze Hartmann- veldlijnen toeneemt bij de aanwezigheid van geologische breuken, wateraders, radar, straalzenders, hoogspanningsleidingen en kabels.

Currylijnen

Niet alleen Hartmannvelden zijn een geomagnetisch net van een opeenhoping van energieën, ook Currylijnen vormen een rasternetwerk van energielijnen. De currylijnen zijn vernoemd naar Dr. Curry, een wetenschapper die veel onderzoek heeft gedaan in de geobiologie. Deze energielijnen lopen in diagonalen met een afstand van gemiddeld7 min NO/ZW richting en7 min NW/ZO richting. De breedte kan70 cmbedragen. Heel interessant om te lezen is dat Currylijnen verbonden zijn met de planeet Mars in ons zonnestelsel. Met deze planeet worden energieën uitgewisseld door middel van een magnetisch vierkant: een marsvierkant of Curryvierkant genaamd. Currylijnen hebben ook invloed op bomen, lees ik ergens. Hoge frequentiegolven hebben ook invloed op bomen hebben we gelezen. Wees zuinig op mens, dier en plant. Want als bomen dood gaan zal de mens uiteindelijk volgen (zie ook bomen hebben last van elektromagnetische straling, blz. 19). Niet alleen de EHS’er, maar iedereen dus.

Schumann-resonantie

Plant, dier en mens stemmen zich af op de hartfrequentie van de aarde. Dit is de trilling van het elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer. Ook genoemd de Schumann- resonantie. De voornaamste basisfrequentie van de Schumann- resonantie bedraagt 7,83 Hz.*Het elektromagnetische veld van iedere levende cel zal zonder meer beïnvloed worden door de Schumann resonantie. Heerlijk om te lezen. Wat zit het leven toch prachtig in elkaar. Wat maakt alles samen toch een evenwichtiger geheel.

* Hertz is de eenheid van frequentie. 1 Hz komt overeen

meet 1 seconde. De wisselspanning die in Europa uit een stopcontact komt heeft een frequentie van 50 Hz.

* Radiogolven (of frequentie), worden uitgedrukt in KHz, MHz, of GHz. Deze zijn volgens de kennis van nu niet ioniserend. Alles nog hoger dan 1 Gigaherz is ioniserend (infraroodlicht, ultravioletlicht, röntgenstraling en gammastraling)

En weer kom ik bij de volgende constatering mijnerzijds, gewoon als moeder van een zoon die elektro-overgevoelig is gemaakt en niet als wetenschapper want dat ben ik niet; logisch dat een zo snelle en massale implantatie van 900MHz, 1800MHz en 2100MHz (GSM, UMTS en de opvolger LTE) nooit goed kan zijn voor welk levend organisme dan ook. De Schumann resonantie wordt normaal gesproken waarschijnlijk in stand gehouden door de elektrische ontladingen die wereldwijd plaats vinden tijdens onweersbuien. Een bliksemontlading tijdens onweer is te vergelijken met een kortdurende radiogolf (zie uitleg hierboven) dat een breed frequentiegebied beslaat tot circa 5 MHz. Het elektromagnetisch veld reikt tot 200-500 km. Zo kun je visualiseren dat het elektromagnetisch veld van de aarde bespeeld wordt als de snaren van een gitaar. Met iedere bliksem krijg je een nieuw geluid met zijn eigen trilling en klank. Het mag duidelijk zijn dat de Schumann resonantie het sterkst is als er veel onweersbuien zijn in de aardatmosfeer. Dat de basisfrequentie 7,83 Hz een aanvulling is op o.a. het menselijk orgaan blijkt uit onderstaand: astronauten die in de ruimte verbleven bleken snel vermoeid en gedesoriënteerd te worden. Na installatie van een apparaat welke kunstmatig de basis- frequentie kon opwekken, bleken de astronauten bij terug keer gezond en wel te zijn.

                                                                      Antenne- installaties

                                                                     

Nu is de laatste10  jaar pas sprake van een overweldigende implantatie van apparatuur welke hoge frequentiegolven nodig hebben voor het overbrengen van data en communicatie: GSM-, UMTS en LTE masten, C2000, radarsystemen, HAARP, MRI scan, CT-scan, röntgenapparaat, magnetron. Een implantatie in onze bestaande leefomgeving. De bundels van bijv, de GSM- en UMTS en LTE masten raken ook een keer het aardoppervlak. Wat werken deze mee aan de geopathische belasting? Het lijkt me relevant dat dit mogelijk is, gezien deze frequenties overal doorheen gaan. Kijk bij ons in de woning onder de kerktoren. De hoge frequentiegolven worden via het lichtnet door het hele huis getransporteerd, naast de lage frequentiegolven die ze al bezitten. Worden deze hoge frequentiegolven dan ook diep in de aarde verder gedragen? Verder getransporteerd? Kan dit onderzocht worden of gebeurd dat al? Had dit niet eerder onderzocht moeten worden? Voordat deze masten overal neer gezet werden? Was ik dan niet elektro-overgevoelig geworden? Niemand kan mij antwoord geven. Het zal tegengesproken worden maar zeg dan dat het niet zo is. Zeg dan waar elektro overgevoeligen zich zo gedesoriënteerd van voelen. Zeg dan waarom ik pijn had in de woning onder de kerktoren.

Werk samen alle wetenschappers, gezondheidsraad en geologen. Dien de mens! Laat niet meer kinderen van school moeten vluchten. Geef kinderen een eerlijke toekomst. Anders is er straks niemand die de economie nog kan onderhouden!