Verstoringen in het aardmagnetisch veld in Nederland.

Deze worden veroorzaakt door de geologische structuur van de bodem. Oudere diepgelegen gesteenten zijn over het algemeen rijker aan magnetiet (Fe304) dan de jongere aardlaag. Even refereren naar het onderstaand onderzoek: De magnetiet-kristallen van het menslijk lichaam.

Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel aanwezig zijn (natuurlijke magneten). Het hersenvlies dat de hersenen omgeeft bevat meer dan 100miljoen van deze magnetiet-kristallen per gram weefsel. Elk magnetietkristal (Fe3O4), waarmee een beetje maghemiet (Fe2O3) geassocieerd is, wordt door een membraam beschermd. Dit vormt een ‘magnetosoom’. Het membraam van het magnetosoom wordt door verschillende soorten lipiden en eiwitten gevormd, waarvan sommige specifiek zijn voor dit membraan. Men vindt de magnotosomen in groepjes van 50 tot 100 elementen terug in het zenuwweefsel (30). Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor elektriciteit, ongeveer 6000 keer meer geleidend dan om het even welk ander bio-logisch materiaal. Magnetiet is dus gevoelig voorEM velden. Magnetosomenzijn in zekere zin zintuigen die in staat zijn om veranderingen van omringende EM velden waar te nemen. Een van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM straling, zou te maken kunnen hebben met het aantal magnetosomen dat iemand heeft. In de hersenen en in op andere plaatsen in het menselijk lichaam. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen terug te vinden. Het zijn de receptoren voor het magnetisch veld van de aarde en stellen dieren/mensen in staat zich te oriënteren. Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen. Dit komt uit de het onderzoek van de Franse professor Belpomme en werkgroep medische specialisten.

Magnetiet

Hoe bijzonder dat magnetiet dus ook in het menselijk organisme aanwezig is. Of is het niet bijzonder? Voor mij wel een vermoeden dat er bij de EHS’er hier iets veranderd door de te hoge frequentiegolven. Waar deze oudere lagen dicht aan de oppervlakte komen, zal het magneetveld afwijken. Mijn vraag is nu onmiddellijk: wat doen de hoge frequentiegolven met deze oudere lagen waar magnetiet in zit? De verstoringen door de oudere aardlagen zijn in beeld gebracht, al eerder. Van een gebied dat zich uitstrekt van Midden- Limburg tot aan Flevoland en waarin o.a. de Peelhorst en de horst bij Mill zijn gelegen. In Zeeland en in het Zuidwesten van Noord Brabant waarin we het Londen- Brabant massief hebben en die in het Zuidwesten van Limburg, nabij Eijsden, waar we het massief van Stavelot- Hohe Venn vinden. De verstoringen in het aardmagnetisch veld in de Achterhoek worden enerzijds veroorzaakt door het massief van Lingen en anderzijds door de Gronau- breukzone. In het oosten van Groningen vinden we het massief van Emden. De lokale verstoringen nabij Marken worden waarschijnlijk veroorzaakt door de Gouwtrog. En, o werkelijk waar, de storing in de Waddenzee ten zuiden van Vlieland, wordt veroorzaakt door de Zuidwalvulkaan. De Zuidwalvulkaan is een in rust verkerende vulkaan in Nederland die zich op ruim2 kmonder het aardoppervlak bevindt, onder de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland, meer precies: iets ten zuidwesten van het eilandje Griend. De vulkaan was actief ca. 160 miljoen jaar geleden en is nadien bedekt In 1970 is dit ontdekt toen een oliemaatschappij een boring verrichte in de Waddenzee. Dit vulkaangesteente is sterk magnetisch wat de afwijking moet veroorzaken. Duidelijk bewezen storingen dus in het aardmagnetisch veld. Wat doet dit alles met een organisme. Mens, dier en plant?