De aarde draait om de zon en veel op aarde is van de zon afhankelijk. In de zon vinden allerlei kernreacties plaats (zonnestromen) die ook invloed hebben op aarde.

Wat is een zonnestorm en hoe komt het bij ons?

Op de zon heersen altijd zonnewinden. Dat zijn stromingen van geladen deeltjes die ontsnappen uit het oppervlak van de zon. Daardoor worden elektrisch geladen deeltjes de ruimte in geslingerd. Een heftige zonnewind maakt een zonnestorm. Op dat moment zijn de snelheden van de deeltjes groter dan normaal en ze kunnen dan bij de aardatmosfeer naar binnen worden getrokken door het aardmagnetisch veld. Als de snelheid dermate hoog is, kun je noorderlicht krijgen. Dat zie je dan vooral rond de beide polen (Noordpool en Zuidpool), omdat daar het sterkste aardmagnetisch veld zit. Hoe meer zonnevlekken, hoe meer van deze zonnestormen.

Wat zijn de gevolgen van een zonnestorm op menselijk gebied?

Onze hersenen werken nu eenmaal op elektriciteit. De werking wordt sterk beïnvloed door de zonnestorm die ook de technologie verstoort. De menselijke hersenen bevatten namelijk ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel (natuurlijke magneten).

Wat zijn de gevolgen van een zonnestorm op andere gebieden?

Het leven van onze planeet zal zeker niet vernietigd worden.  Immers, dit effect is al miljoenen jaren oud. Maar… is er de laatste jaren niet een explosie van kunstmatige straling bijgekomen door de draadloze communicatie? Wat doet dit in samenhang met de zonnestormen? Hoe interfereert dit met elkaar? Hoe dringt dit een organisme binnen?

Heel anders wordt het met onze technologie. Er was ooit een gigantische zonnestorm in 1856. De gevolgen waren rampzalig. Twee dagen lang kon er niet meer gecommuniceerd via de telegraaf. Overal braken er rampen uit. En als extraatje was het noorderlicht te zien tot in Rome en zelfs in Hawaï!
Als dat toen voor de komst van de  draadloze elektronica al zo erg was, hoe problematisch zal dat dan nu zijn wanneer er nog eens een grote storm komt? De elektronische-magnetische stralen van de zon zullen alle communicatie vermoedelijk platleggen of misschien wel compleet wegvagen?  Computers en televisie zullen verstoord worden. Satellieten kunnen geen informatie meer verzenden. En dat zijn nog maar een paar gevolgen.
Gelukkig is zo’n storm tijdelijk. Maar wat zullen we dan anno nu aantreffen? Een netwerk wat ontploft? Ik zal er niet rouwig om zijn!

Zonnevlekken

Dit zijn tijdelijk aanwezige donkere plekken op de zon. Er zijn vlekken die enkele honderden kilometers in doorsnee zijn, maar ook vlekken die tienduizenden kilometers bemeten.

Zonnevlekken  zichtbaar op 28 juli 2012.

Zonnevlekken geven aan dat er een eruptie geweest is van elektro magnetische uitbarstingen. Daarnaast is de grootte van beide variaties mede afhankelijk van de 11 jarige cyclus van de zonnevlekken. Echt te zien als vlekken op de zon. Alleen zichtbaar, voor het menselijk oog, als er een melkzonnetje is. Dus door dunne sluierbewolking. Tevens bij zonsopkomst of ondergang omdat de zon dan niet zo fel is. Zonnevlekken zijn vlekken op de zon waar de temperatuur honderden graden lager is. Zonnevlekken worden in een adem genoemd met actieve gebieden van zonnevlammen en erupties. Het schijnt een herhalend proces te zijn al vanaf de 16de eeuw toen men hier een verband in begon te zien Alleen de laatste zonnevlekken hadden dan in 2005 zichtbaar moeten wezen. Pas in 2010 zijn de eerste zonnevlekken pas goed zichtbaar en in februari 2011 is er pas weer vuurwerk op de zon waargenomen. Vuurwerk in de vorm van heftige zonnevlammen.

Ten tijde van het zonnevlekken-maximum zijn de dagelijkse variaties bijna dubbel zo groot als wanneer de zon vrij van vlekken is. De ionosfeer bevat dan meer elektronen omdat de zon dan sterkere ioniserende straling uitzendt. Zo zal heel langzaam een hoogtepunt van een grote uitbarsting komen welke ze verwachten in 2012- 2013.

Alles heeft invloed op elkaar. Zeer sterk begin ik nu te geloven dat dit allemaal invloed heeft waarom er mensen niet meer tegen de kunstmatige elektro magnetische velden kunnen.  Is de mens aan het rommelen met oeroude feiten? Door een overmatig gebruik van hoge frequentiegolven (zie ook HAARP). Door de masten met hun antenne- installaties voor mobiele telefonie overal neer te zetten in onze woonomgeving? Want wat gebeurt er eigenlijk wanneer deze erupties plaatsvinden? Bij een actieve zon zijn er korte explosies van energie, zichtbaar als zonnevlekken, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen en protonen). Na ongeveer 26 uur bereikt deze deeltjesstroom de aarde om terecht te komen in het aardmagnetisch veld. Wat doet dit met de elektro overgevoelige mens? Wat het zeker wel geeft is het poollicht.

Poollicht

Hier kunnen deze deeltjes door een ingewikkeld proces het poollicht veroorzaken. Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat de deeltjesstroom in de omgeving van de aarde wordt afgebogen en in de buurt van de Noord- en Zuidpool met verhoogde snelheid de atmosfeer  binnendringt. De van de zon afkomstige deeltjes bevatten veel energie, die in de bovenste kilometers van de atmosfeer door botsingen wordt overgedragen op zuurstof- en stikstofatomen. Die energie komt uiteindelijk weer vrij en wordt op 80 tot 1000 kilometer hoogte uitgestraald in de vorm van het kleurrijke poollicht. De foto’s die er over gemaakt zijn geven je het verlangen om dit ook eens met eigen ogen te aanschouwen. Wat een wonder van de natuur! Zo mooi en zo majesteus. Ook is waargenomen dat de jaren zonder zonnevlekken de temperatuur op aarde met 0,7 graad gedaald is. Dus nu wordt het weer warmer nu de eerste zonnevlekken weer zijn gezien. Deze cyclus die zijn maximum dus in 2013 moet bereiken, heet zonnecyclus 24.

Wat dragen de kunstmatige elektromagnetische velden bij aan deze natuurlijke elektro magnetische velden is mijn vraag! Ik denk: heel veel!