Hoe schoon of vervuild is jouw omgeving?

Journalisten van De Stentor, Tubantia en de Gelderlander (Persgroep) onderzoeken hoe schoon (of niet) het oosten van Nederland is. De provincies Gelderland en Overijssel vormen samen de regio Oost-Nederland. Een oproep is gaande om luchtvervuiling in kaart te brengen. Om te melden waar je je zorgen over maakt. En of er mensen zijn die een loopje nemen met het milieu en hoe dat dan aan te pakken.

Welke (ongezonde) stoffen zitten er in de lucht?
Als uitleg wordt verteld dat er in de lucht ontzettend veel verschillende stoffen zitten, zowel kleine deeltjes als gassen. Dat er:
stikstofdioxide (NO2) vrijkomt bij verbranding en dat stikstofdioxide erg ongezond is. Dat tienduizenden Nederlanders ernstig ziek worden van stikstofdioxide en dat duizenden mensen eerder sterven door al die stikstofdioxide in de lucht. Omdat stikstofdioxide makkelijker is te meten dan roet* of fijnstof, wordt de schadelijkheid van luchtvervuiling door verkeer vaak aangegeven met de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. Stikstofdioxide is niet alleen schadelijk voor mens en dier, het veroorzaakt ook verzuring in de natuur.

*Roet is een van de schadelijkste componenten van (ultra)fijnstof. Roet ontstaat bij de (onvolledige) verbranding van brandstoffen en bestaat voornamelijk uit koolstof.

Fijnstof (PM) bestaat uit vele verschillende vaste stoffen die in de lucht zweven. De afkorting PM staat voor particulate matter. Het cijfer erachter (bijvoorbeeld PM10) is de maximale doorsnede van de deeltjes in micrometers. Hoe kleiner het cijfer, hoe kleiner het deeltje. Het meest voorkomende fijnstof is PM10: dat zijn dus alle deeltjes met een doorsnede die kleiner is dan 10 micrometer. Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer noemen we ultrafijnstof. Grote deeltjes worden tegengehouden voor ze in je longen terechtkomen. Kleinere deeltjes ultrafijnstof kunnen in je longen en zelfs in je bloedbaan terechtkomen, waar ze ontstekingen veroorzaken.

Normen luchtkwaliteit
Europese luchtkwaliteitsnormen (luchtkwaliteitseisen) geven de risicogrenzen aan voor stoffen in de buitenlucht. Ze zijn gericht op de bescherming van mens en ecosysteem. De Europese grens- en streefwaarden zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen als grens- en richtwaarden. Grenswaarden moeten zijn bereikt binnen een bepaalde termijn en wanneer ze eenmaal bereikt zijn, mogen ze niet meer worden overschreden.
Richtwaarden moeten binnen een bepaalde termijn gehaald worden.
Als grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan moeten de verantwoordelijke overheden een luchtkwaliteitsplan maken. Daarin geven zij de maatregelen aan waarvan men verwacht dat daarmee de grenswaarden tijdig zijn te bereiken. De luchtkwaliteitsplannen van gemeenten, provincies en rijk zijn samengebracht in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Overschrijding van de wettelijke of beleidsmatig vastgestelde MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau) kan gevolgen hebben voor de vergunningverlening.


Small cell’s

Meer dan stikstofdioxide
Maar luchtvervuiling is veel meer dan alleen de vervuiling door stikstofdioxide. Na de eeuwwisseling (van 1999 naar 2000) is er een gigantische hoeveelheid elektromagnetische velden in de lucht bij gekomen. Met de uitrol van 5G zal het elektromagnetische veld nog meer toenemen omdat er veel 5G masten bij moeten komen om de data vragers te bedienen zoals antennes of small cells in lantaarnpalen, bushokjes, hoogspanningsmasten of op reclamezuilen.

Normen voor kunstmatige elektromagnetische velden
Ook voor de kunstmatige elektromagnetische velden zijn er normen. Elektromagnetische velden kunstmatig gemaakt om draadloos data over te brengen (of technische straling). Elektromagnetische velden die gegenereerd worden door alle zendmasten, antennes, wifi punten, smartphones en tablets. Normen die betrekking hebben op het opwarmeffect, het thermische effect. Gemaakt in de vorige eeuw toen 4G+ en 5G nog niet eens bestonden en deze normen worden nog steeds gebruikt worden sinds de toename rond de eeuwwisseling van de elektromagnetische velden van alle draadloze verbindingen. Vooral het feit dat er een massale toename van antennes zal zijn, nodig voor 5G, zodat iedereen onder een antenne komt te wonen. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat al deze elektromagnetische velden ons milieu vervuilen in een nog grotere mate dan alle stikstofdioxide, fijnstof en roet. Dat nooit bewezen is dat dit mensen, flora en fauna schade berokkend, maar dat ook nooit bewezen is dat het níet zo is. Deze normen zijn niet gericht op de bescherming van de mens en het ecosysteem, tot het tegendeel bewezen is.

Niet te ruiken niet te zien en niet te horen dus bestaat het niet?
Een kachel die gestookt wordt bij mistig weer kun je ruiken. Een brommer die langs komt kun je horen en ruiken, een kippenmester kun je elke zes weken ruiken wanneer de kippen ‘rijp’ zijn om opgehaald te worden. Varkensbedrijven zijn mega stallen geworden met wel 17 duizend varkens, en hebben een stank die er altijd is of de geur van een leerlooierij in een dichtbevolkt gebied. Uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens kun je zien en ruiken maar de elektromagnetische velden nodig om draadloos te kunnen werken? Die zijn onhoorbaar, onzichtbaar en reukloos voor de mens. Met een speciale meetapparatuur voor hoog frequente (HF) elektromagnetische velden zijn de velden echter wel te horen. Een snerpend, hard en gekmakend geluid.

Ja, er zijn mensen die een loopje nemen met het milieu. Een verzoek van –eerlijk over straling*- aan de Tweede Kamer en Regering is dan ook: maak milieuwetgeving om mens, flora en fauna te beschermen tegen de overdaad aan elektromagnetische velden.

* -Eerlijk over straling- is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden.