Schrijf een nieuw bericht voor het Gastenboek

 
 
 
 
 
 
 

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je E-mail adres wordt niet gepubliceerd.
Om veiligheidsredenen slaan we je ipadres 44.211.31.134 op.
Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat we het beoordeeld hebben.
We houden het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.
IdaDype IdaDype uit IdaDype schreef op 12 maart 2024 om 06:19:
Ηoі!
Ik juісh vrouwеn tое dіe de mоed hebben om vаn dе liefdе vаn veel vrouwеn tе gеnіеtеn еn dеgеne kiеzen diе hааr bеѕte vriend zal zіjn tiϳdеns het hоbbeligе еn gеkkе lеven dаt hеt leven heеt.
Ιk wilde dіe vrіend zіjn, nіеt аllееn dе ѕtаbiele, betrouwbаre, saaіе huіsvrouw van еen gewоon getrоuwd stеl.
Ιk ben 23 jaаr oud, Ida, uіt Dеnemаrken.
Міjn profіel is hier: http://l1nq.com/6iVp0
ElenaTom ElenaTom uit ElenaTom schreef op 10 januari 2024 om 04:19:
Hоіǃ
Ιk heb gemеrkt dat veel jоngеnѕ dе vооrkeur gevеn aаn gewоnе meiѕϳеs.
Ik ϳuiсh dе mannеn tоe diе dе ballеn hаddеn оm vаn dе lіеfdе vаn veel vrouwen tе geniеtеn en degеnе tе kiezen wааrvan hiϳ wist dat hіϳ ziϳn bеste vriеnd zou zijn tіϳdens hеt hobbеlіge еn gеkke ding dаt lеven hеet.
Ιk wіldе die vrіend zіϳn, nіеt аlleen eеn stabіеle, bеtrоuwbаrе en ѕaаiе huisvrоuw.
Ik ben 28 jaаr оud, Εlena, uit Τsjechіë, kеn ook de Εngelse tаal.
Ηоe dan ооk, jе kunt mіϳn рrоfіеl hіer vіnden: http://becongstylomswer.ml/idl-73219/
NataliaSl NataliaSl uit NataliaSl schreef op 3 januari 2024 om 10:53:
Ноi!
Ik hеb gemerkt dat veel jоngens dе voorkеur gevеn aan gеwone meisjeѕ.
Ik juich de mаnnеn toe diе dе bаllen haddеn оm van dе liеfdе van vееl vrouwen tе geniеten еn degеnе tе kіezеn wааrvаn hіj wiѕt dat dіе zіjn bestе vriеnd zou ziϳn tijdenѕ het hobbelіgе еn gekke dіng dat het lеvеn heеt.
Ιk wildе dіe vrіеnd zijn, niеt allееn eеn stabiеlе, bеtrouwbаrе en ѕaaiе huisvrouw.
Ιk ben 27 ϳaаr oud, Nаtaliа, uіt Tsjеchië, ken ook de Engelѕe tааl.
Ηoe dan oоk, ϳе kunt mijn profіel hіer vinden: http://ponosifirabma.tk/idl-9618/
Marije Freeve Marije Freeve uit Amsterdam schreef op 25 oktober 2023 om 11:36:
Beste Ria,
Zou je misschien aandacht willen besteden aan deze petitie?

https://petities.nl/petitions/start-een-open-debat-over-5g-smart-cities-en-ai?locale=nl

Dank alvast!
Admin-antwoord door: Ria Luttikhold
Hallo Marije,
Ja, ik ga proberen om er een artikel van te maken.
Groet, Ria
Marije Freeve Marije Freeve uit Amsterdam schreef op 17 oktober 2023 om 10:27:
Hoi Ria,

Bij dit artikel: https://stralingsleed.nl/blog/veroorzaakt-hsp-hoogsensitiviteit-ehs-elektrosensitiviteit-2/?fbclid=IwAR128PjTaFKqdL-nbnWWhNp2FllXUznXOawCddFwERZY8c9bHyQpJ16PqP0 onder het kopje "Electrohypersensitiviteit en maatregelen" staat iets dat even gecorrigeerd moet worden volgens mij. Je schrijft namelijk dat er "meer draadloze gebieden" moeten komen zodat ehs-ers kunnen gaan en staan waar ze willen. Maar dat moet natuurlijk zijn "meer bedrade gebieden"...toch?
Marije Marije uit Amsterdam schreef op 11 augustus 2023 om 09:26:
Hoi Ria, Wat jammer dat je niet meer op mijn vraag hebt gereageerd. Ik had zo gehoopt dat je laatste artikel over hsp en electrogevoeligheid gepubliceerd zou kunnen worden op de Transitiewebsite en zo nog meer mensen tot inzicht kunnen komen over de mogelijke verbanden van waarom de één wel en de ander niet ehs is. Zo belangrijk ook voor artsen, om dat te snappen.

Nou ja, misschien hoor ik toch nog iets van je? Je kunt contact opnemen met info@fredteunissen.nl, hij doet de redactie van Transitieweb.nl
Admin-antwoord door: Ria Luttikhold
Hoi Marije,
Niet gezien, sorry.
Groet, Ria.
Marije Marije uit Amsterdam schreef op 5 augustus 2023 om 12:57:
Hoi Ria, Dank voor al je mooie artikelen. Vind je het goed als dit artikel: https://stralingsleed.nl/blog/veroorzaakt-hsp-hoogsensitiviteit-ehs-elektrosensitiviteit/ op de website van Transitieweb.nl wordt geplaatst met jouw naam eronder? Ik vind dat hier meer aandacht voor moet komen. De redactie van deze website schreef mij dat ze dit artikel wel willen plaatsen, maar in overleg moet er nog een beetje eindredactie gedaan worden hier en daar. Laat je weten of je dat wilt? Dank alvast!
Admin-antwoord door: Ria Luttikhold
Hallo Marije,
Ja dat mag altijd, maar liever niet mijn naam eronder. Dit i.v.m het ongeloof wat ik ervaar.
Ria.
Jan Jan uit Rotterdam schreef op 3 augustus 2023 om 10:10:
Vraag mag ik je stukje over energieverbruik en 5G in het ledenbulletin van Milieudefensie opnemen?
Ben je lid? Anders zet ik er mijn naam naast die van jou

Ha Jan,
Ja mag. Hoe meer hoe liever. Ik ben nergens lid meer van, kan nergens meer zijn i.v.m EHS.
JvdW JvdW uit Sneek schreef op 31 juli 2023 om 09:44:
Ik noem het voor mijzelf nog geen stralingsleed,
anders dan dat ik er soms misschien wakker van blijf.

Het is wel irritant om straling te bemerken. Dat kon ik rond het jaar 2000 al met zo'n aanroepverklikker die ik al in de gaten had voordat die ging knipperen. Wat veel meer mensen kunnen. Zij noemen dat
toevalligheid van ,,hé, ik dacht net aan deze persoon''.

De laatste vijf jaren hoorde/hoor ik vooral bromtonen.....rondom vaste tijdstippen (testen?).
Ook twee keer statische schokken bij aanraken deurkrukken, aanrecht, etc. Voor de tweede keer, dus de test gedaan. Geen andere kleding, geen andere tijdstippen, dezelfde luchtvochtigheid etc. Ik weet zeker dat 5G/6G...de troposfeer ionisch kan opladen.
Telecom weet er van.....zo kunnen ze lekker fine-tunen.

Ik ben nu zo thuis in het bemerken van straling, dat ik pieptonen hoor. Zulke pieptonen als vroeger bij schoolarts (met hoofdtelefoon). Ik heb het steeds vaker goed......dat er weer een sms binnenkomt. Maar ook bij uitschakelen telefoon hoor ik het.

En dat in deze lawaaierige omgeving.
Concentreer je er maar eens op. Doe maar eens steekproeven met
anderen.
Joffrey ter Beek Joffrey ter Beek uit Apeldoorn schreef op 2 april 2023 om 11:15:
XX: Wat-doen-we-met-5G-en-wat-doet-het-met-ons XX: !!,

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/D14-Bijlage-wat-doen-we-met-5G-en-wat-doet-het-met-ons.pdf
Wilma Breuker van Albeslo Wilma Breuker van Albeslo uit Varsseveld schreef op 30 maart 2023 om 10:18:
Hallo Ria,
Ik heb je boek gelezen; Help, de kerktoren geeft straling.
Daarin vond ik veel herkenning, heb namelijk ook veel last van straling. Dat begon in juni 2022, kreeg problemen met Appen en smartphone en het werd steeds erger. Inmiddels een lange wastlijst van dingen die ik niet meer kan, telefoneren, computeren, TV kijken ed . ook als anderen dat doen in mijn omgeving. Heel ingrijpend omdat ik ook de ziekte van Parkinson heb, liep ik bij een neuroloog maar die zei dat ik niet bij hem moest zijn voor deze klachten. De huisarts was ook niet bekend met klachten over straling, nu wordt er gekeken of het door stress komt.
paar vragen; Kan het weer overgaan? Zijn er meer Parkinson patiënten met stralings klachten? Hoe kom je nog aan gloeilampen? We hebben nieuwe gordijnen nodig nog tips?
Boek is van 2010, hoe is het nu met jullie?
Groeten Wilma Breuker van Albeslo - Varsseveld
Sylvia Slegers Sylvia Slegers uit Huizen schreef op 26 maart 2023 om 14:36:
Dag Ria,
Hierbij wil ik graag het boekje "5G: Veilig verbonden in een duurzame samenleving?" onder jouw aandacht brengen.
https://www.opnaareenstralendetoekomst.nl/
Misschien dat je er een blog aan wilt wijden?
Hoor graag.
Hartelijke groet,
Sylvia
Jan Waas Jan Waas uit Groningen schreef op 23 maart 2023 om 13:35:
5G is gewoon een groot probleem, we gaan zien wat de toekomst brengt.
Mia Mia uit Voorschoten schreef op 17 februari 2023 om 07:36:
Er wordt veel over 5G geschreven en terecht want het is een regelrechte plaag voor mens en dier. Een tijdje geleden zag ik reclame over glasvezel en nu gaan ze dat hiier ook leggen, maar daar hoor of zie ik niets over In ijn bbeleving, maar dat is puur op gevoel, intuitie is ook die glasvezel geen zuivere koek. En alles wordt zg gedaan onder het mom van sneller internet. Rare smoes en toch wordt dat als plauselibel aangenomen. Maar wat is nu de echte reden van dat glasvezel?? Ik en er niet gerust op
Tineke Tineke uit Zaandam schreef op 9 februari 2023 om 19:18:
Ik maak mij erg zorgen over het plaatsen van het kastje van de glasvezelkabel.
Niet alleen de straling maar ook wat kan dat kastje nog meer. Ons in de gaten houden? Mijn man wil wel glasvezel en ik niet, een onderbuikgevoel van mij.
Rene Rene uit Gemert schreef op 5 februari 2023 om 10:36:
Beste Wilma, hartelijk bedankt voor je jarenlange juridische strijd! Ik woon in een klein dorp in de buurt van Gemert in een nieuwbouwhuis volledig met de bouw al in de spouw al met gaas beschermd en stralingwerende vitrage, ik meet 0-1 in huis. Heerlijk rustig binnen, alleen buiten is het lastig. Dat heb ik gedaan omdat ze hier in NL toch onverbeterlijk eigenwijs zijn en niet naar wetenschappelijke rapporten van ons willen kijken. Op vakantie gaan wij altijd naar Frankrijk, dorpjes genoeg waar masten op 4-5 km staan en in huis niets te meten is. Ik las dat je je voorbereid op vertrek buitenland, wellicht is Frankrijk een optie voor jou! Warme groeten, Rene en Kasia
Boy Tonneman Boy Tonneman uit De Goorn schreef op 1 februari 2023 om 16:39:
Hallo Ria

Mijn hoofd werd vergroot vanaf een flatgebouw met zendmast attributen.
Ik merkte 1 nacht op dat dit gedaan werd door een ontzichtbare eletrostraal die dwars door mijn voorhoofd ging. Dit gebeurde toen ik nog maar 27 jaar oud was in februari 2018.

Ze kunnen ze zo zien dwars door alles heen

Gr boy ik heb nog wel meer te vertellen maar ik hou me mond liever dicht

Of het is gedaan door ijdel-denkende Chinezen of het was de bestraal afdeling van Den Haag

Geen zorgen dit geldt alleen voor mensen die in het politie systeem staan kijk maar goed naar Riduan Taghi
H. H. schreef op 23 juni 2022 om 10:31:
Beste Rita, waar vind ik terug op welke datums de 5g mast in Texel is geplaatst en in gebruik genomen?
Ik wilde het graag even zelf nagaan voor ik anderen hierover vertel.

mvg,
Admin-antwoord door: Ria Luttikhold
De gegevens vind ik op Antenneregister: https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern Drie LTE masten, 1UMTS mast en 2x 5G aan Molwerk. Niet vooraan bij de pont maar verder de inham van de waddenzee in.

Succes ermee.
an an uit aarschot belgie schreef op 3 juni 2022 om 20:16:
beste, ik maak me zorgen . ik was vandaag mijn padje in de tuin aan het keren met een borstel en ontdekte dat er een heleboel dode hommels lagen.... ik woon op 50 meter van een gigantische mast met 15 witte bakken in die zichtbaar zijn in de tuin. kan dit een oorzaak zijn van deze mast? wij gebruiken geen pesticiden in onze tuin. we hebben veel bloemen, planten en 6 grote bomen waar veel stuifmeel aan hangt. als je eronder gaat staan hoor je ze zoemen. ook mijn lichamelijke klachten zijn echt erg en ben al een tijdje thuis . de laatste weken is het nog erger (uitrol /testen 5 G?) 🙁 vriendelijke groeten an
Admin-antwoord door: Ria Luttikhold
Beste An,
terecht. 50 meter is té dichtbij voor mensen. (en flora en fauna). Wie nog niet elektrogevoelig is wordt het . Bescherm jezelf zoveel als mogelijk is. De omgekeerde wereld in ons land want onze regering hoort ons te beschermen maar doet het juist niet. Wij konden onze draai toen vinden bij Vitalitools, Nijmegen. Succes, Ria.
Rob Rob uit Oudedoorn schreef op 20 mei 2022 om 18:51:
Beste Rita,

Ik heb recent met veel belangstelling je artikel gelezen over het belang van bijen en het effect van straling op hun welzijn. Ik vind het altijd gruwelijk om te lezen dat ook dieren negatieve effecten ondervinden van straling. Recent heb ik gemerkt dat onze kippen ook erg in de war raken als onze kleinkinderen langskomen met hun vele iPhones en computers. Zou dit verband kunnen hebben met de straling en magnetische velden? Ik hoorde trouwens ook dat eieren eten van kippen die worden blootgesteld aan straling erg slecht is voor de gezondheid ivm embryos, denk je dat dit klopt?

Hartelijk groet,
Rob
Admin-antwoord door: Ria Luttikhold
Hallo Rob, ja vooral de straling van 5G. Het is een ander soort straling dan van 2G en 3G. Slecht voor mens, flora en fauna. Ja, ook voor de ongeboren vrucht van mens en fauna dus ook van de kippen. Licht je kleinkinderen in over hoe je erover denkt. en dat onze regering niets doet. Dat je liever geen smartphones en draadloze computers hebt( alles gedraad) in je huis. Wel een risico dat ze niet meer komen. Ons kleinkind zijn vader,(onze zoon), daar is alles het mee begonnen, na een verhuizing in 2003, onder een kerktoren, waar naar later bleek 2G op zat. De helft van ons gezin reageerde, helaas. Je wenst het niemand toe.
Succes, Ria.