Imkers staan voor een raadsel na plotselinge bijensterfte Noord-Italië.

Afgelopen weekend, tussen vrijdagavond 7 augustus 2020 en zaterdagochtend 8 augustus 2020, zijn in Noord-Italië, in het gebied tussen de steden Cremona en Brescia, 4 miljoen bijen doodgegaan en130 bijenfamilies zijn getroffen.
Niemand weet wat de oorzaak is van de sterfte van de bijen. De lokale landbouworganisatie spreekt van een “catastrofe”.

“De schade is groot en nog niet definitief, want we streven ernaar om het lokale imkererfgoed zo snel mogelijk te herstellen”, zegt een imker uit de getroffen streek die 250 bijenvolken heeft. “Gelukkig betreft het een beperkt gebied, de bijenkasten in de aangrenzende gemeenten en in andere delen van de provincie hebben geen problemen ondervonden.”

Domme domme imkers
Waarom weten jullie niet dat de massale bijensterfte volgens onafhankelijke wetenschappers wordt veroorzaakt door elektromagnetische velden (of straling), nodig voor de mobiele telefonie. Zendmasten, wifi, smartphones en alle draadloze verbindingen verstoren de natuurlijke elektromagnetische velden waar de bijen gebruik van maken. In 2009 waarschuwde de Zwitserse bioloog Daniël Favre al. De wetenschappers waar de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) naar luisteren geven de verdwijnende honingbijen de schuld van veranderingen in de landbouw, de varroamijt (een bloedzuigende parasiet die kolonies kwetsbaar maakt voor ziekten), buitenissig weer, vergiftiging, de achteruitgang van wilde bloemen en pesticiden. Het is maar niet wie je geloven wil wanneer mobiel gebruik zo ingeburgerd is en gemakkelijk voor is de mens. Dan zijn jullie bijenvolken wel de dupe. Gelukkig zijn er ook al een aantal imkers wakker.

Onderzoek Daniël Favre
Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt in Lausanne en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie te Lausanne, heeft in 2009 een onderzoek verricht naar het gedrag van bijen en een opmerkelijke ontdekking gedaan die een verklaring geeft voor het wereldwijd verdwijning van bijenvolken. D. Favre plaatste twee mobiele telefoons boven een bijenkorf en na ongeveer 25 tot 40 minuten begonnen de werkbijen een reeks van hoge piepjes te geven, die hij heeft opgenomen. Voor bijen is dit een signaal van gevaar. Het signaal om weg te wezen! Gevaar! In een vervolgonderzoek (juli 2012 begonnen de bijen ongeveer 20 tot 40 minuten nadat de telefoons waren geactiveerd, “fluitende” oproepen uit te zenden – een reeks hoge piepgeluiden die het begin van het zwermen aankondigden. Binnen twee minuten nadat het telefoongesprek was beëindigd, kalmeerden de werkbijen.
D. Favre: “Deze studie toont aan dat de aanwezigheid van een actieve mobiele telefoon de bijen stoort – en een dramatisch effect heeft. Het onderzoek toonde niet aan dat mobiele telefoons dodelijk waren voor bijen”, zei hij in 2012, niet wetende dat 5G in 2020 al wereldwijd geactiveerd is.

Wetenschappelijk verklaring
In het achterlijf van bijen zitten minuscuul kleine magnetieten (natuurlijke magneten), nodig voor de navigatie. Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor de elektriciteit van elektromagnetische velden. Door de natuurlijke elektromagnetische velden kunnen bijen zich oriënteren net zoals o.a. regenboogforellen, zeeschildpadden, vleermuizen, haaien, dolfijnen en trekvogels. De natuurlijke elektromagnetische velden worden verstoord door de vele technische en kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden voor alle draadloze toepassingen die enorm zijn toegenomen in de 21ste eeuw.

Onderzoek professor Warnke
Elektronische smog veroorzaakt door mobiele telefoons, zendmasten en wifi-systemen verstoren de natuur, zegt professor U. Warnke in 2008. De wetenschapper stelt dat vooral vogels en bijen onder de kunstmatige elektrosmog te lijden hebben. Hun gedrag verandert hierdoor; ze kunnen zich niet meer voortplanten en kunnen zelfs als gevolg van de straling sterven. Een van de aandachtspunten van professor Warnke is het effect van de elektromagnetische trillingen van het draadloze op elk organisme. De natuurlijke elektromagnetische velden (o.a. het aardmagnetisme en de stralen van de zon) zijn van groot belang voor het voort bestaan van flora, fauna en mensen. Organismen die de natuurlijke elektromagnetische velden nodig hebben om te leven en als deze natuurlijke velden verstoord worden door menselijke elektromagnetische velden (kunstmatige of technische), zal de oriëntatie en navigatie verward raken, aldus professor Warnke. Onderzoek toont aan dat bijen die hebben blootgestaan aan kunstmatige elektrische velden eerder geneigd zijn hun soortgenoten en hun kroost aan te vallen. Ook konden de bijen hun korf niet meer terugvinden. Trekvogels – die onderweg naar het zuiden waren, raakten elkaar kwijt in de nabijheid van zendmasten en zeezoogdieren bevinden zich in wateren waar ze niet thuishoren met alle gevolgen van dien.

5G
“De nieuwste mobiele telefonie generatie (5G) zal een compleet nieuwe stralingsomgeving creëren voor flora en fauna. De straling zal intenser en meer kortere golflengtes geven, met het effect van een stralingswapen”, zegt professor Dr Werner Thiede.

5G EVE (European Validation platform for Extensive trails)
De catasrofe van 4 miljoen dode bijen gebeurde in een regio van zo’n 6 kilometer tussen de gemeenten Villagana, Azzanello en Genivolta (in de buurt van het Gardameer). Waar de verbinding van 5G EVE overheen gaat.

5G EVE is het Europese 5G-validatieplatform voor uitgebreide tests en is een van de drie 5G PPP*-infrastructuurprojecten die op 1 juli 2018 zijn gestart. Het doel is om geavanceerde 5G-infrastructuren in Europa te implementeren en te testen. Het 5G EVE-concept is gebaseerd op het verder ontwikkelen en met elkaar verbinden van bestaande Europese locaties vanuit Griekenland naar Spanje, Frankrijk en Italië om een unieke 5G end-to-end-faciliteit te vormen. De verbinding Athene/Parijs loopt over Noord-Italië.

*5G PPP
Het 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP) is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese ICT-industrie (ICT-fabrikanten, telecomoperatoren, serviceproviders, MKB en onderzoeksinstellingen). De 5G-PPP zal oplossingen, architecturen, technologieën en standaarden leveren voor de alomtegenwoordige communicatie-infrastructuren van de volgende generatie van het komende decennium. De uitdaging voor het 5G Public Private Partnership (5G PPP) is om het leiderschap van Europa veilig te stellen op de specifieke gebieden waar Europa sterk is of waar er potentieel is om nieuwe markten te creëren, zoals slimme steden, e-gezondheid, intelligent vervoer, onderwijs of amusement en media.

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2343939-imkers-staan-voor-raadsel-na-plotselinge-bijensterfte-noord-italie.html?fbclid=IwAR0wraf_szIi2Ti3sR2EYPIFhmmcFVUoQhYx344JMHvH3pAmdQkcsouVTbI
https://www.science-in-water.com/Nederlands/magnetisch-veld.html
https://www.naturalscience.org/wp-content/uploads/2014/11/favre_study_mobile-phone-induced-honeybee-worker-piping_08-10_english.pdf
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1385907/Why-mobile-phone-ring-make-bees-buzz-Insects-infuriated-handset-signals.html