Naast de 10 oorzaken: https://stralingsleed.nl/blog/verschillende-elementen-verklaren-de-gevoeligheid-van-de-mens-voor-de-elektromagnetisch-velden/, komt er in mijn visie een oorzaak bij, namelijk een mogelijke gen-mutatie. Een gen-mutatie is een blijvende verandering in de DNA-volgorde waaruit het gen is opgebouwd. Mutaties die van een ouder worden ge-erft of mutaties die op een bepaald moment in iemands leven optreden in bepaalde cellen maar niet in elke lichaamscel. Veranderingen in het gen die veroorzaakt worden door omgevingsfactoren zoals straling van het zonlicht*, chemicaliën, experimentele handelingen en virussen kunnen mutaties tot stand brengen (het SARS-CoV-2 of Coronavirus is een virus).

*De elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen worden op dezelfde manier ‘gedragen’ als het zonlicht.

Wat is een mutatie
Een mutatie is een wijziging in de erfelijke eigenschappen van het genoom het Deoxyribonucleic acid (DNA) of Ribonucleïnezuur (RNA) in een cel. Tot het genoom wordt ook het erfelijk materiaal van de orgenellen gerekend, zoals het mitochondriaal DNA van de mitochondriën. Mutaties kunnen een natuurlijke oorzaken hebben, maar ook worden veroorzaakt.

Oorzaken
Mutaties zijn te verdelen in enerzijds spontane of natuurlijke mutaties en anderzijds door de mens geïnitieerde mutaties, bijvoorbeeld als onderdeel van genetisch onderzoek of geavanceerde veredelingsmethoden. Ook straling (als elektromagnetische straling en deeltjesstraling), chemicaliën, experimentele handelingen, als virussen kunnen mutaties tot stand brengen (het SARS-CoV-2 of Coronavirus is een virus).

Analyse DNA
Het menselijkgenoomproject (afgekort HGP (van human genome project)) is een wetenschappelijk onderzoeks project om de structuur van het menselijke DNA volledig op te helderen, tot op het niveau van de individuele basenparen (de bouwstenen van de dubbele DNA-helix), en alle menselijke genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Een menselijk genoom (de complete genetische samenstelling van een organisme) bestaat uit ca. 3 miljard basenparen). Dankzij het “Human Genome Project”, is zeer veel DNA geanalyseerd. Hierbij is tevens ontdekt dat Methyleentetrathydrofolaatreductase, (MTHFR) een veel voorkomende gen-mutatie is onder de wereldbevolking. Ca. 50% van de wereldpopulatie heeft mutatie(s) van dit gen in meer of mindere mate, dit is dus 1 op de 2 mensen. De meeste MTHFR gen-mutaties komen voor op positie op het MTHFR-gen C677T en/of A1298C op het MTHFR-gen.

MTHFR-genmutatie en elektromagnetische gevoeligheid
Elektromagnetische velden (EMV) ontstaan bij het gebruik van elektriciteit (laagfrequent) en het gebruik van alle draadloze toepassingen (hoogfrequent). Iedereen wordt hieraan blootgesteld en het zijn de onzichtbare, onhoorbare en reukloze bijproducten van het leven in de digitale eeuw (21ste eeuw). Blootstelling aan EMV veroorzaakt voor veel mensen elke dag milde tot ernstige gezondheidsproblemen. Mensen met MTHFR-genmutaties (Methyleentetrahydrofolaatreductase) weten niet dat juist draadloos gebruik de klachten verergeren.

Functie MTHFR gen
Het MTHFR-gen, gelegen op chromosoom 1, is verantwoordelijk voor het functioneren van het MTHFR-enzym. Een afwijking van het MTHFR-gen geeft een verminderde functie van dit MTHFR-enzym. (5-MTHF). 5-MTHF, de bio-actieve vorm van foliumzuur is nodig zodat het lichaam zelf bio-actief vitamine B12, methylcobalamine, kan maken. Foliumzuur wordt door het lichaam omgezet in tetrahydrofolaat en vervolgens in 5-methyltetrahydrofolaat (MTHFR).

MTHFR C677T, kan vooral een rol spelen bij een verminderde afbraak van homocysteine*, waardoor de homocysteine te hoog wordt. Chronisch verhoogde homocysteine is een marker voor vele chronische klachten en ziektebeelden en hier zijn voldoende wetenschappelijke data over.

* Homocysteïne is normaal gesproken in alle cellen aanwezig, maar slechts in geringe hoeveelheden. In gezonde cellen wordt homocysteïne snel omgezet in andere producten. Voor deze omzetting is actief foliumzuur nodig. Vitamine B12 en andere B vitamines zijn op hun beurt nodig om foliumzuur in zijn actieve vorm te houden.

MTHFR A1298C, kan een rol spelen in de neurotransmitter huishouding, vooral dopamine en serotonine aanmaak.

MTHFR gen en elektromagnetische velden (straling)
Door de elektromagnetische velden (of straling) is het vermogen verminderd om 5-methyltetrathydrofolaat (5-MTHF) aan te maken en dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid en een relatie hebben met chronische klachten en ziekten. Dit functie verlies kan oplopen van 10-20% tot wel 80–100% en uit zich in neurologische – en biologische aandoeningen. Naast het actief aanmaken van B12 kan er functieverlies optreden van o.a:
-Methylatie, een zeer belangrijk onderdeel van de biochemie van het menselijk lichaam;
-Kwaliteit van het immuunsysteem;
-Vermogen van het kunnen ontgiften;
-DNA opbouw en –reparatie/regeneratievermogen;
-Vermogen om neurotransmitters te produceren;
-Vermogen om energie (ATP) te maken;
-De gen-mutaties van MTHFR C677T en/of A1298C, geven een verhoogd risico op miskramen in de eerste 12 weken van de zwangerschap en kunnen problemen geven omtrent de zwangerschap en de vruchtbaarheid om zwanger te mogen worden.

Wat is een neurologische aandoening
Een neurologische aandoening is een aandoening van het zenuwstelsel. Structurele, biochemische of elektrische onregelmatigheden in de hersenen, het ruggenmerg of andere zenuwcellen kunnen een verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. Voorbeelden van symptomen zijn verlammingen, spierzwakte, een verminderde coördinatie, gevoelsverlies, insult (een abnormale ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen), verwardheid, pijn en een veranderend bewustzijnsniveau.

Biologisch effect bij de elektrogevoelige
Het biologische effect van blootstelling aan elektromagnetische velden en een gen-mutatie, komt overeen met het biologische effect bij elektrogevoeligheid. Het biologisch effect bij een elektrogevoelige kan zich, na verloop van tijd, uitten in:
-alle bloedvaten van het lichaam, zoals slagaders, aders en haarvaten:
-effecten op genen en DNA;
-oxidatieve stress. Tijdens het stofwisselingsproces wordt voedsel ‘verbrand’ door binding aan zuurstof (oxidatie) wat energie geeft. De meeste energie wordt geproduceerd in de mitochondriën, de energiecentrales gelegen in onze cellen. Iedere cel heeft wel 500 tot 1000 mitochondriën, een hart-cel 2000 en een zenuwcel in de hersenen wel 5000. Uiteindelijk wordt dan een stof geproduceerd genaamd ATP (AdenosineTriPhosfaat). Deze stof komt in de cel zelf terecht en speelt een onmisbare rol bij alle processen die daar plaatsvinden;
-veranderingen in het immuunsysteem. De niet lichaamseigen frequenties van alle technische elektromagnetische velden, worden door het immuunsysteem als ‘lichaamsvreemd’ gezien;
-veranderingen in de cel functies. De frequenties van de lichaamscellen worden door de toegenomen frequenties van alle draadloze veranderd en daardoor veranderd de functie;
-de hersenen. Bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid van de hersen-bloed barrière;
-verminderde vruchtbaarheid

DNA-schade door EMV al bekend sinds 2004
Het Europese REFLEX onderzoek (2004) werd in opdracht van de EU uitgevoerd door 12 instituten. Uit de resultaten blijkt dat door de elektromagnetische velden (straling) van veel mobiele telefoons, significante biologische schade wordt aangericht in de menselijke cellen en het DNA. Uit de EU Reflex studie blijkt dat de langdurige straling van een mobiele telefoon en van magnetische velden een vergelijkbare genetische schade veroorzaakt als bij radioactieve bestraling. De Comet-Assay proef (‘komeetproef’) is een zeer gevoelige proef waarmee DNA-schade aangetoond kan worden. Door middel van elektroforese worden DNA-fragmenten naar buiten getrokken. Hoe korter de fragmenten (en dus hoe meer DNA-breuken), hoe langer en duidelijker de ‘kometenstaart’ zichtbaar wordt onder de microscoop. Hiermee worden optredende enkele- en dubbele DNA-breuken aangetoond.
Volgens de leider van de studie, Prof. Franz Adlkofer, had de Reflex studie al veel eerder gepubliceerd moeten zijn, maar probeerden de telecombedrijven de publicatie tegen te houden.

Is zo officieel de helft van de wereldbevolking elektrogevoelig?

Bronnen:

MTHFR & Electromagnetic Hypersensitivity


https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/mthfr/

Skin – Half Width